Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
476 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte69 De regenten van Tilburg en Goirle hebben een memorie opgesteld van percelen gemeentegrond die zonder octrooi zijn uitgegeven, zonder afgepaald te zijn en zonder daarvan verbandbrieven te hebben gemaakt. Hieruit vloeit een betaling voort – 1756.
Datering:
1756
Pagina:
195
Plaats:
Tilburg / Goirle
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
296 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte66 Pieter Coster secretaris van de heerlijkheid Tilburg en Goirle heeft een memoriaal opgesteld van gemeentegronden die in de periode 1674-1763 met vermelding van de respectievelijke grondeigenaren of kopers, waarin heel wat Tilburgse familienamen de revue passeren – 23 januari 1765.
Datering:
23-1-1765
Pagina:
181
Plaats:
Tilburg / Goirle
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
296 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte59 Gerestaureerd stuk van de regenten van Tilburg en Goirle inhoudende de presentatie van een request van een menigte ingezetenen n.a.v. een schrijven dd. 30.4.1764 ondertekend door J.J. Heuvel gezworen klerk. Dit wordt gevolgd door een extract uit de extraordinaire vergadering die is gehouden op 8 juni 1764 door de president Vlaerdingerwend, vice-president Bles en secretaris Coster, die besloten hebben zich te vervoegen bij de raad en rentmeester generaal om uit te leggen, waarom men nog niet heeft kunnen voldoen aan zijn orders. Extract uit het resolutieboek van Tilburg en Goirle dd.16.6.1764, waarin de drie heren rapporteren over hun bezoek aan de Heer Schmeling raad en rentmeester generaal. Ze hebben ook advocaat van Boxtel aangeschreven, die een rescriptie had ingestuurd over de kwestie. De overleden secretaris Roessing zou nalatig geweest zijn en men spreekt over ‘disordre en confusie’, zodat de opgevraagde stukken niet direct voorhanden waren en ‘uyt de verwarde hoop en menigte opgezogt moesten worden’. Men verzoekt om 5 maanden respijt om de secretarie weer op orde te krijgen. Hierop volgt een beschadigd stuk dd. 25 juni 1764 n.a.v. een gehouden vergadering m.b.t. de bovengenoemde materie. Tenslotte een beschadigd, maar wel gerestaureerd stuk, waarin een verklaring is opgenomen van de regenten van Gilze en van de gezworenen van de gemeentegronden van Tilburg over de toestand van de gemene gronden, die op sommige plaatsen zo slecht, onvruchtbaar en steriel is, dat er zelfs geen heide op groeit en waar in het geheel geen moer of turf te vinden is – 15 september 1764.
Datering:
15-9-1764
Pagina:
152
Plaats:
Tilburg / Goirle
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
296 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte9 Reactie n.a.v. een bericht vaan generaal major van Golowkin gecommandeerd hebbende het cordon troepen langs de grenzen van Staats Brabant in het afgelopen jaar op de rekest van de regenten van Eindhoven Tilburg en Goirle die verzoeken om schadeloosstelling van gemaakte onkosten i.v.m. karrenvrachten ten dienste van de militie en te Eindhoven ook de huur van een huis dat is ingericht als ziekenhuis.
Datering:
vrijdag 9 september 1791
Pagina:
33
Plaats:
Eindhoven / Tilburg / Goirle
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
457 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS