Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
1.150 zoekresultaten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte57 Missive van rentmeester Van Limburg Stirum over roggepachten die hij in koop zou transporteren na een verzoek van de provisoren van arme en pieuze fundaties o.a. van het mannengasthuis gesticht door Adam van Mierden over een totaal van 345 vaten zowel Bossche als Peelse maten, waarna een uitvoerige lijst volgt t.b.v. de regenten van het Zinnelooshuis binnen ’s-Hertogenbosch nl. onder Knegsel, Sint Oedenrode in 4 posten met de namen van de pachters; idem de fundatie van Margriet Spijkers binnen ’s-Hertogenbosch met pachters te Vlierde en Moergestel; idem de Sint Eloys armenfundatie met pachters onder Boxtel, Heesch, Sint Michielsgestel Rosmalen en Schijndel; ten slotte de armenfundatie van Baatje Ooms te ’s-Hertogenbosch en het Convent van de Uilenburg met pachters te Tilburg, waarbij steeds de namen der pachters, het aantal vaten en de financiële opbrengst staat vermeld – zie ook voor een vervolg op folio 360 o.a. de arme vrouwenfundatie van Jan Schilder met pachters te Cromvoirt, Den Dungen [2 posten] en Udenhout [2 posten] – zie ook folio 458
Datering:
donderdag 22 juli 1790
Pagina:
353
Plaats:
Hertogenbosch, 's- / Knegsel / Sint-Oedenrode / Vlierden / Moergestel / Boxtel / Heesch / Sint-Michielsgestel / Rosmalen / Schijndel / Tilburg / Cromvoirt
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
453 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte47 Rekest van Willem Dirk Heuvel predikant, Hermanus Bennetrum ouderling, Jan Franken Verduijn en Hendrik Johan Verhaar diaconen met de ouderling Isaac Bles die uit hoofde van zijn bediening als secretaris en dus minister van het college van de magistraat zich heeft geëxcuseerd, uitmakende de kerkenraad van de gereformeerde gemeente te Tilburg daarbij te kennen gevende dat in het jaar 1765 op voorstel van de kerkenraad en onder directie van de Heer der heerlijkheid de magistraat en de kerkenraad aldaar, door de gereformeerde gemeente te Tilburg tot veraangenaming en meerdere stichting van de openbare godsdienst in de uitoefening van het psalmgezang is opgericht het orgel, thans in de kerk van Tilburg staande en waartoe de nodige kosten zijn opgebracht en gesupporteerd door genoemde gemeente zowel door het doen van vrijwillige giften als door het opnemen van, thans door dezelfde gereformeerde gemeente afgeloste kapitalen en waaruit dus ook volgt dat hetzelfde orgel eigenlijk aan de leden der gereformeerde gemeente toebehoort; dat die stelling al aanstonds na de plaatsing van het orgel in de gereformeerde kerk alzoo is begrepen en dat daaruit als uit een natuurlijk grondbeginsel is voortgevloeid, dat de organistplaats niet alleen de eerste maal, maar ook wanneer die naderhand vacant geworden was altoos is begeven geworden door de Heer der heerlijkheid en magistraat en kerkenraad gezamenlijk; dan dat dezelfde organistplaats nu wederom komende te vaceren, de supplianten in hun kwaliteit met bevreemding vernomen hadden dat de magistraat van Tilburg voornemens was en door de stadhuder van de drossaard en drie schepenen [zijnde een derzelve absent en hebbende een der schepenen zich uit hoofde van de ongefundeerdheid dier zaak geëxcuseerd] was geresolveerd over het begeven van de organistplaats te disponeren buiten concurrentie van de kerkenraad, dan welk geresolveerde op de 23e september 1789 en dus daags voor de examinatie der gene die daartoe genegen waren,
Datering:
donderdag 18 maart 1790
Pagina:
250v
Plaats:
Tilburg
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
452 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte42 Missive van rentmeester Van Limburg Stirum inhoudende dat de officieren en schepenen van Tilburg aan hem hebben gemeld dat een reparatie nodig is aan de kerk en de toren aldaar tot een som van 3847-9-0 volgens de opname door twee architecten en een bericht dat de abt van de abdij van Tongerlo al had laten weten niet gehouden te zijn om bij te dragen in de onkosten op basis van een afgesloten contract tussen de abdij en de Ed: Mo: van 10 juli 1668.
Datering:
maandag 8 maart 1790
Pagina:
215
Plaats:
Tilburg
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
452 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte116 Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Van Rhemen op een rekest van officier en schepenen van de heerlijkheid Tilburg met de nodige klachten dat de ingezetenen de moos van hun huizen ofwel lieten wegstromen in het water of langs de gemeentelijke straat- en aardenwegen tot merkelijk nadeel en grote hinder van de naburen en ze verzoeken om een verbod op die praktijk m.u.v. het regenwater dat van de daken der huizen af loopt.
Datering:
maandag 23 november 1789
Pagina:
590
Plaats:
Tilburg
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
451 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS