Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
80 zoekresultaten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte78 Missive van rentmeester Van Limburg Stirum inhoudende dat de provisoren van het mannengasthuis gefundeerd door Adam van Mierden, die van de fundatie van Aleida van Berkel en die van de gecombineerde gasthuizen gesticht door Gijsbert van den Broek c.s. aan hem hadden te kennen gegeven dat ter belegging van enige stil liggende penningen zij genegen waren enige roggepachten te kopen die door particiliere ingezetenen van de Meierij te vergelden waren en vervolgens worden genoemd: onder Boxtel de weduwe Jan Gerits van de Sande en Joost Tra te vergelden aan het Convent van Sint Geertruijden 12 varen rogge , te Nistelrode Rombout Jansse van de Loop aan hetzelfde convent 5 vaten rogge en de kinderen van Peter Jan Corsten en de 2 kinderen van Jan Bernard Ras aan genoemd convent 3 vaten, onder Dinther de kinderen van Jacob Donkers aan dat convent 8 vaten, idem aldaar Gerrit van de Schoot aan dat convent 8 vaten, idem de weduwe van Dielis Adriaan Dielisse aldaar 12 vaten en 6 kannen aan genoemd convent, Christina Lambert Hendriks van de Wetering weduwe van wijlen Willem van Driel op Vorstenbosch aan het convent 4 vaten en 6 kannen, idem Klaas Jacobs van Zeeland, Jan Heerkens en de weduwe van Laurens Hendriks aan dat convent 8 vaten, Johannes Jansse van der Burgh en de weduwe Wijnand van den Heuvel aan het convent van Sint Geetruijden 10 vaten rogge [met details], en dat vervolgens aan de 2e vermelde fundatie opgedragen zal worden een roggepacht onder Udenhout te vergelden door Jan Jansse Verhoeven gehuwd met Willemina van den Heesakker en Jan Andries en Lucia van den Bosch uit onderpanden aldaar aan het convent achter de Tolbrug 1 mud rogge, aan de laatste genoemde fundatie een roggepacht uit onderpanden te Tilburg te vergelden door Francis van den Megdenberg, Jan Kouwenberg en de weduwe van Michiel Jan van Iersel uit onderpanden aldaar aan het kapittel van Sint Jan 2 mud rogge.
Datering:
dinsdag 22 september 1789
Pagina:
343v
Plaats:
Boxtel / Nistelrode / Dinther / Vorstenbosch / Udenhout
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
451 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte232 Testament van Hendrik van Driel, arbeider op Vorstenbosch te Dinther ten verzoeke van Ida Smits weduwe Willem van der Heijden aldaar.
Datering:
19-10-1831
Soort akte:
Kopie
Plaats:
Vorstenbosch
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris. De originele akte is niet aangetroffen.
Toegangsnummer:
7367
Inventarisnummer:
43
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte328 actum Vorstenbosch onder Nistelrode
meester Willem (Anthonij) Cuppens, verhuurt zijn erfdeel op Vorstenbosch onder Nistelrode afkomstig van zijn ouders, , 4 jaar, 30 gulden per jaar.
Handrick Corsten, huurder van bezit onder Vorstenbosch
Willem Wilberts, notarisgetuige Vorstenbosch 1670
Goossen Cornelis, notarisgetuige Vorstenbosch 1670
Datering:
4 juli 1670
Pagina:
scan 412
Plaats:
Vorstenbosch
Toegangsnummer:
7604
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte282 actum Vorstenbosch onder Nistelrode
Jan Antonissen en diens vrouw Neelken, testament op de langstlevende. Ze geven over en weer aan elkaar de bevoegdheid over hun na te laten nbezit, waarmee de laatstlevende naar eigen keuze mag handelen alsof ze beiden nog in leven waren, om daarmee de schulden te betalen etc. ten bedrage van 400 gulden. Van het overig bezit houdt de langstlevende het vruchtgebruik en de kinderen het erfrecht.
Elias Huijberts, notarisgetuige Nistelrode 1668
Jasper Handricx, notarisgetuige Nistelrode 1668
Datering:
.... 1668
Pagina:
scan 352
Plaats:
Vorstenbosch
Toegangsnummer:
7604
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS