skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 1891 Zwartzusters in 's-Hertogenbosch, 1335-1677
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Inventarisatie
Aanwijzingen voor het gebruik
Regesten
1891 Zwartzusters in 's-Hertogenbosch, 1335-1677
Inleiding
Regesten
48 1433-10-21.
Notaris Johannes Gruyter oorkondt dat Elizabeth weduwe van Henricus de Eyndhoven, nu echtgenote van Bartholomeus Suetrick poorter van ’s-Hertogenbosch, haar testament maakt waarbij ze geld schenkt aan de kerkfabrieken van Luik en ’s-Hertogenbosch, en schenkingen doet aan particulieren en aan de volgende geestelijke instellingen, deels voor jaargetijden of met andere voorwaarden: deken en kapittel van de Sint-Jan, de arme zusters geheten die Zwesteren wonend op de Papenhuls, de zusters van de Derde Regel van Sint-Franciscus wonend op de Papenhuls, de arme zusters van Maria Magdalena in de Peperstraat, de priesters en kapelanen in de Sint-Jan, allen in ’s-Hertogenbosch, de arme vrouwen die in Oirschot bij de kerk wonen tegenover het goed van heer Lippertus de Heersel bij de kerkweg, welk huis Henricus en Elizabeth beloofd hadden aan deze arme vrouwen, de reguliere kanunniken op Die Haghe bij Eindhoven, de begijnen van het Groot Begijnhof in ‘s-Hertogenbosch die wonen in het door Petrus Gorter gebouwde huis, de kartuizers van Geertruidenberg, de reguliere kanunniken van Sint-Pieterswiel bij Zaltbommel, de bernardieten in Heusden, en in ’s-Hertogenbosch de armen van het Groot Gasthuis, de predikheren en de cellebroeders, de begijn Elizabeth Regenberch en na haar dood de arme begijnen in de infimerie boven het begijnhof, de zusters van de Derde Regel van Sint-Franciscus op de Uilenburg en de kluizenares(sen) boven het Groot Begijnhof. Gedaan in hun woonhuis op de Papenhuls.
124 1514-09-20.
Notaris Nicolaus Hoyberchs de Bladel oorkondt: deken en kapittel van de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch als investiet van ’s-Hertogenbosch enerzijds en de moeder Margaretha Willems, de procuratrix Elisabeth Stevens, de zusters Belia Spierincx, Gertrudis Arnts en Margareta Cornelii, cellezusters, gewoonlijk Schwesteren geheten, van het klooster Nazareth anderzijds komen overeen dat de zusters hun regel blijven volgen, de zieken blijven verzorgen, geen goederen in de stad kopen zonder toestemming van het kapittel en als ze er krijgen die zullen verkopen aan het aangrenzende Vondelingenhuis; dat ze geen nieuwe voorrechten aannemen zonder toestemming, dat ze het in aanbouw zijnde gebedshuis in het klooster niet uitbreiden, de kapel en het kerkhof laten wijden en er de benodigdheden mogen hebben; dat ze er zonder toestemming geen kerkelijke beneficia laten vestigen of inkomsten aan verbinden door een geregelde dienst, dat ze bij een te stichten beneficie Walterus, zoon van Petrus Walteri Symonssoen faber, als eerste rector aanstellen en bij diens dood een naar eigen keuze, die onder het gezag van het kapittel zal staan; dat ze geen broederschappen of gilden in de kapel vestigen, dat ze een klokkentoren met klok op de kapel mogen bouwen met nadere luivoorschriften en dat ze met toestemming een biechtvader kiezen uit priesters die aan het kapittel onderhorig zijn met nadere bepalingen over misvieringen en begraafrechten; dat ze onder bepaalde voorwaarden zieken uit de familia van het kapittel tot hun dood verzorgen en dat ze vanaf 1517 geld voor de parochie afdragen.
162 1585-10-18.
Notaris Johannes Degens oorkondt dat meester Peeter van den Water, priester en kanunnik van de kerk van ’s-Hertogenbosch, zijn testament maakt waarin hij zijn grafplaats kiest in de Sint-Jan bij het altaar van Sint-Agatha en Olavius en dat daar in de buurt zijn schilderij gehangen moet worden van de kroning van Onze Heer met twee panelen en zijn afbeelding daarop en met zijn epitaaf eronder geschreven. Hij maakt bepalingen omtrent zijn uitvaart, waarop waskaarsen uitgereikt moeten worden aan kloosters en andere gebedsplaatsen. Hij schenkt aan de Sint-Jan eenmalig geld, wenst dat zijn naam in de registers van de Sint-Jan en de Predikheren geschreven wordt en een jaar lang voorgelezen wordt. Hij schenkt deken en kapittel het jaar van gratie van zijn prebende en geeft hun kwijtschelding van een betaling wegens een muur tussen zijn huis en de wijnkelder van het kapittel, ter belegging voor zijn jaargetijde op een nog onbezette dag, met bepalingen over gelduitdelingen op de dag van zijn jaargetijde. Hij schenkt het kapittel inkomsten uit goederen in Kessel en Kleinder Liempde onder Boxtel. Hij sticht vier beurzen voor aan hem verwante jonge scholieren in het Fraterhuis met renten en een erfpacht uit goederen in Mierlo, en twee beurzen In Leuven in het huis Standonk, waaraan hij land in Rosmalen achter de kerk, ter plaatse geheten Die Saren, verbindt, geeft bepalingen aan de collatoren over de uitvoering en laat de rest van zijn bezittingen aan zijn erfgenamen na.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS