skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 7576 Bescherming Bevolking Kring Oss, 1948 - 1979
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
De Bescherming Bevolking is ontstaan ten gevolge van de Koude Oorlog. Op 20 oktober 1950 richtte de minister van Binnenlandse Zaken een "Nota inzake de burgerlijke verdediging" aan de Tweede Kamer. Immers, "de oorlogsvoering heeft een totaal karakter gekregen en eist alle krachten tot het uiterste op". Het gevolg van deze nota was de totstandkoming van de Wet Bescherming Bevolking in 1952. De wet verstond onder Bescherming Bevolking "het geheel van niet-militaire maatregelen ter bescherming van de bevolking en haar bezittingen, zomede de bezittingen van openbare lichamen tegen de onmiddelijke gevolgen van oorlogsgeweld". De organisatie van de B.B. was een landelijke. De B.B. ressorteerde onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de provincies werden de Commissarissen van de Koningin, in de gemeenten de burgemeesters en in de kringen (meerdere gemeenten waren verenigd tot een kring) de Kringraad verantwoordelijk gesteld voor de opbouw van de organisatie. Nederland was verdeeld in 40 A-gemeenten of A-kringen en 72 B-kringen.
De A-gemeenten of A-kringen omvatten in de regel het grondgebied van een grote gemeente met enige omliggende gemeenten. Het gevaren-risico werd in deze A-kringen, door de aanwezigheid van z.g. gevaar-aantrekkende objecten, groter geacht dan in de B-kringen.
De provincie Noord-Brabant was aanvankelijk ingedeeld in:
-Noord-Oost-Brabant, genoemd kring BR 1
-Zuid-Oost-Brabant, genoemd kring BR 2
-Midden-Brabant, genoemd kring BR 3
-West-Brabant, genoemd kring BR 4
In de vergadering van de kringraad burgerlijke verdediging "Kring Noord-Oost-Brabant" is besloten Kring BR 1 met ingang van 1-10-1951 te splitsen in twee kringen te weten: Kring BR 1 (Vught) en kring BR 6 (Oss).

De kring BR 6 (Oss) wordt onderverdeeld in 4 rayons namelijk: Oss, Schaijk, Mill en Cuijk. De rayons worden weer onderverdeeld in sectoren. Rayon II Oss bestaat uit 3 sectoren:
-Sector Oss: gemeenten Oss, Lith, Megen, Berghem
-Sector Heesch: gemeenten Heesch, Nistelrode, Geffen
-Sector Ravenstein: gemeenten Ravenstein, Schaijk.
Kring BR 6 van de B.B. bestond destijds uit 22 gemeenten en had ca. 1500 leden in 1957.
In iedere gemeente van Kring BR 6 bestaat de B.B. uit optioneel 1 of meer blokploegen van ca. 20 mensen, die de zelfbescherming van bepaalde wijken voor haar rekening neemt. Daarnaast zijn er in de Kring 14 brandweerkorpsen die in tijd van oorlog onder gezag van het kringcommandoworden gesteld. Voorts zijn er 5 Mobiele Geneeskundige teams, elk bestaande uit 27 mensen met EHBO- of Rode Kruis opleiding (2 in Oss, 1 in Grave, 1 Boxmeer, 1 Uden/Volkel). Ook zijn er Mobiele Reddingsploegen (2 in Oss, 1 Cuijk, 1 Uden, 1 Grave). Deze bestaan uit 15 noodwachters, zoals de vrijwillgers van de B.B. worden genoemd.
De commandopost van de Kring BR 6 was ondergebracht in de kelder onder de Middelbare Meisjes School aan de Vianenstraat. Deze bezat ook een telefoon- en radiocentrale.
In 1961 werd de B.B. gereorganiseerd. Het betekende het einde van Kring BR 6. De naam werd gewijzigd in A-Kring Noord-Brabant a. In de jaren 80 werd de B.B. nogmaals gereorganiseerd. Toch werd de B.B. door velen gezien als een verouderd instrument.
Door de ontwikkelingen tussen oost en west komt er in de jaren 80 een einde aan het "koude oorlog" denken. De noodzaak van een civiele verdedigingsorganisatie zoals de B.B. werd minder als noodzakelijk gevoeld. In 1986-1987 werd uiteindelijk de B.B. opgeheven.
Er is veel vernietigd uit het archief. Van de ca. 7 meter is 5 meter vernietigd. Het betreft veel landelijk materiaal zoals circulaires, voorschriften en handleidingen, die niet van belang zijn voor de plaatselijke situatie. Daarnaast bevond zich in het archief 2,5 meter bijlagen van de rekening. Deze zijn integraal vernietigd. Mutaties en dubbelen zijn eveneens vernietigd.
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2038 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS