skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 7706 Veghelse Spaarbankvereniging, 1875 - 1923
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inventaris
Het archief van de Veghelse Spaarbankvereniging
7706 Veghelse Spaarbankvereniging, 1875 - 1923
Inventaris
Het archief van de Veghelse Spaarbankvereniging
De vereniging werd opgericht op 3 september 1875. *  Op deze datum nam de algemene ledenvergadering ook de statuten aan, die o.a. de organisatie en het doel van de vereniging vermelden. * 
De vereniging had haar zetel te Veghel en hield 's-zondags zitting in een der lokalen van het gemeentehuis tot inning en uitgifte van gelden en aandelen. *  In 1903 kreeg de vereniging een eigen spaarbankruimte, zijnde een gedeelte van het gemeentehuis dat voordien was gebruikt als post- en telegraafkantoor. *  Het doel van de vereniging was aan de ingezetenen van Veghel en omliggende gemeenten de gelegenheid te geven hun gelden op een veilige wijze rentegevend te beleggen. *  Het bestuur der vereniging bestond uit twaalf leden, *  te kiezen door en uit de leden der vereniging. Een vierde deel hiervan trad volgens het rooster jaarlijks af en was direct herkiesbaar. Het bestuur koos eveneens uit haar midden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en boekhouder. De secretaris en de boekhouder konden ook buiten het bestuur om benoemd worden. Behalve de secretaris, de penningmeester en de boekhouder-en sedert 1904 ook de voorzitter *  genoten de bestuursleden geen inkomen. In 1904 verandert de benaming van voorzitter in die van president. * 
Het eerste bestuur werd gevormd door: Dr. H.P. van den Bergh, M.J.M, de Bruyn, H. van Haaren, P.P. van den Heuvel, F.W.M. Manders, J.A. Perée, F.C. Rath, G. Rath, J. Schey, J. Smits, P.J. van de Ven en J.T. Werners.
De vereniging werd ontbonden in 1923, op voorstel van het bestuur, *  gezien het financieel verloop van de spaarbank. *  In het archief werd de opheffingsdatum niet opgespoord; ze moet gelegen hebben tussen 4 juli 1923 en 1 januari 1924. * 
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS