skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 1157 Provinciaal Bureau Kamers van Koophandel, 1951 - 1972
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, waren er in Noord-Brabant vijf regionaal opererende kamers van koophandel gevestigd, namelijk in Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk. Op 1 april 1942 verving de bezetter deze vijf kamers door één kamer van koophandel voor geheel Noord-Brabant met Tilburg als zetel. Er kwamen bijkantoren in Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk. Begin 1951 werd de Wet op de Kamers van Koophandel 1950 van kracht. Krachtens deze wet werden de vijf regionale vooroorlogse kamers van koophandel weer hersteld in hun zelfstandigheid. Artikel 17 van deze wet bepaalde dat, wanneer er in een provincie meer kamers van koophandel werkzaam waren, deze kamers moesten samenwerken om te algemene belangen van handel en nijverheid in de provincie te bevorderen. Daarom werd eveneens begin 1951 een Provinciaal Bureau van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant opgericht. Het bureau werd gevormd door de voorzitters en secretarissen van de Brabantse kamers. Eén van de kamervoorzitters werd tevens voorzitter van het bureau, terwijl de secretaris van diens kamer fungeerde als bureausecretaris. Zowel het voorzitterschap als het secretariaat rouleerden om de drie jaar tussen de Brabantse kamers. Vanaf 1972 werd het secretariaat permanent gevestigd te 's-Hertogenbosch.
Op landelijk niveau bestond er al sinds 1924 een samenwerkingsverband tussen de kamers van koophandel, namelijk de Vereniging van Kamers van Koophandel in Nederland (VVK). Deze zorgt voor geregeld overleg, voorlichtingsbijeenkomsten en coördinatie. Naast de VVK is er ook nog een Vereniging van Secretarissen van Kamers van Koophandel en Fabrieken (VVS), die als doel heeft het werk van de secretarissen van de kamers zoveel mogelijk te harmoniseren.

Bij de notulen, agenda's en correspondentie van het Provinciaal Bureau werden veel stukken aangetroffen van de VVK en VVS (inventarisnummers 5-12). Er is besloten ze samen met de stukken van het Provinciaal Bureau te bewaren, ofschoon ze ook aangetroffen worden in de archieven van deze instellingen die zich op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag bevinden. Het is voor de studiezaalbezoeker aantrekkelijk dat deze stukken in het Rijkarchief in Noord-Brabant geraadpleegd kunnen worden in samenhang met de stukken van het Provinciaal Bureau en de Brabantse kamers.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1996
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1951-1972
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS