skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 7705 Kamer van Koophandel en Fabrieken Veghel, 1865 - 1922
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
De kamer werd opgericht bij K.B. van 4 augustus 1865, met ingang van 1 januari 1866 *  . De leden der kamer werden gekozen door ingezetenen der gemeente, die meerderjarig waren en ter zake voor een bepaalde som in het patentrecht waren aangeslagen. Voor Veghel was dit bedrag vastgesteld op tien gulden op de hoofdsom. * 
Om tot lid van de kamer gekozen te kunnen worden moest men 30 jaar zijn, wonen waar de kamer gevestigd was en tenminste vijf jaar hoofd van een bedrijf zijn. * 
Het getal der leden van de kamer werd voor Veghel bepaald op zeven *  . Om de twee jaar trad de helft af. *  De verkiezingen dienden te geschieden onder voorzitterschap van de burgemeester. *  .
Het bestuur werd voor de eerste keer samengesteld op 17 november 1865 *  Tijdens de eerste vergadering op 2 januari 1866 installeerde de burgemeester de kamer. *  Alle leden waren aanwezig, te weten: F.P. van den Heuvel, H. Manders, A. Oppers, M. Rath, H. van Roy, I. Smits en B.A. Völker. Zij kozen uit hun midden H. van Roy tot voorzitter, tot ondervoorzitter I. Smits en tot secretaris de gemeentesecretaris W.A. Coolen, zijnde geen lid van de kamer. De secretaris werd telkens voor drie jaren benoemd, was de enige die bezoldiging genoot en had binnen de kamer slechts een raadgevende stem. * 
De kamer van koophandel had tot taak het bevorderen van de bloei en welvaart van handel en nijverheid. *  De kamer werd opgeheven, omdat de wet op de kamers van koophandel van 1920 *  een dusdanige reorganisatie voorschreef, dat er over het algemeen regionale kamers van koophandel dienden te komen.
Het K.B. van 17 augustus 1920 *  stelde dan ook het aantal, de gebieden en de zetels der nieuwe kamers vast. Veghel ging behoren tot de kamer van koophandel en fabrieken voor 's-Hertogenbosch en omstreken. *  Bij K.B. van 16 maart 1922 *  werd de kamer te Veghel opgeheven en de nieuwe in werking gesteld, zulks met ingang van 1 april 1922. In de laatste vergadering van de kamer op 30 maart 1922 werd, eveneens per 1 april 1922, haar secretaris P.C. van Lith eervol ontslag verleend *  .
Ofschoon volgens de wet op de kamers van koophandel en fabrieken van 1920 *  het archief naar de kamer van koophandel en fabrieken voor 's-Hertogenbosch en omstreken overgebracht diende te worden, is dit in de archiefbewaarplaats van de gemeente Veghel blijven berusten en thans geïnventariseerd als een afzonderlijk gedeponeerd gemeentelijk archief. Volgens recente beschouwingen is zulks alleszins verantwoord te achten. * 
1.1. Voorzitters
1.2. Secretarissen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS