skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 1730 Kantongerecht Helmond 1980-1989
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Algemene inleiding
Het strafproces1
1730 Kantongerecht Helmond 1980-1989
Algemene inleiding
Het strafproces1
Indien er een strafbaar feit is ontdekt, volgt er een onderzoek door de politie of een andere opsporingsinstantie. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een proces-verbaal, dat wordt voorgelegd aan het Openbaar Ministerie.
Het Openbaar Ministerie beslist of het de zaak laat rusten (seponeren) dan wel de verdachte zal vervolgen. In het laatste geval kan het de verdachte een schikking (transactie) aanbieden. Als de verdachte hierop ingaat, ontloopt hij een rechtszaak. Het OM kan de verdachte ook dagvaarden. Indien de officier van justitie het opsporingsonderzoek onvoldoende vindt, kan hij een gerechtelijk vooronderzoek vorderen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de rechter-commissaris in strafzaken. Naar aanleiding van het gerechtelijk vooronderzoek beslist het OM al dan niet tot dagvaarding. Bij dagvaarding wordt de aanhangig gemaakte zaak op de rol geplaatst.
Als de gedaagde niet verschijnt, kan bij verstek worden geprocedeerd.
De voorzitter begint het onderzoek ter terechtzitting door het doen uitroepen van de zaak tegen de verdachte. Hij ondervraagt de getuigen, de deskundigen en de verdachte. Ook de andere rechters, de officier van justitie en de advocaat (raadsman) van de verdachte mogen vragen stellen. Vervolgens voert de officier van justitie het woord en legt zijn vordering, na voorlezing, aan de rechtbank over. De vordering omschrijft de straf of de maatregel, indien oplegging daarvan wordt geëist, en vermeldt in dat geval tevens, welk bepaald strafbaar feit zou zijn begaan. Hierop kan de verdachte antwoorden. Indien aanwezig kan de raadsman zijn pleidooi houden. De officier van justitie kan daarna andermaal het woord voeren. De verdachte heeft echter het recht als laatste te spreken. Tenslotte verklaart de voorzitter het onderzoek ter terechtzitting voor gesloten.
Door de griffier wordt van de gehele terechtzitting proces-verbaal opgemaakt, dat door de president en de griffier vastgesteld wordt en zo spoedig mogelijk na de sluiting van het onderzoek ter terechtzitting wordt ondertekend.
Het vonnis wordt vastgesteld in raadkamer. Door de rechtbank wordt het vonnis uitgesproken in een openbare zitting. Ook daarvan wordt een proces-verbaal opgemaakt.
In door de wet toegelaten gevallen kan tegen het vonnis hoger beroep op het gerechtshof of cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld. Ook hiervan worden registers bijgehouden.
Het strafproces bij de kantonrechter, waar overtredingen berecht worden, vindt volgens een vereenvoudigde procedure plaats. De kantonrechter is alleensprekend rechter en behandelt alleen overtredingen. De kantonrechter doet meestal op de terechtzitting onmiddellijk mondeling uitspraak. Hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter kan ingesteld worden bij de arrondissementsrechtbank. Soms is alleen cassatie bij de Hoge Raad mogelijk.
Ook het strafproces voor de politie-en kinderrechter (enkelvoudige kamer) vindt volgens een vereenvoudigde procedure plaats. Na het opsporingsonderzoek wordt ook hier de zaak aanhangig gemaakt door dagvaarding van de verdachte. Mocht de politie-of kinderrechter van mening zijn dat de zaak te gecompliceerd is, dan verwijst hij naar de meervoudige kamer. Bij verwijzing door de kinderrechter naar de meervoudige kamer, dient er altijd een kinderrechter aan het onderzoek deel te nemen. Kinderstrafzaken worden ook door de meervoudige kamer behandeld ingeval van appèl van kantongerechtzaken en indien er gelijktijdig terechtstaande medeverdachten zijn van 18 jaar of ouder.
De terechtzitting is bij de kinderrechter niet openbaar. De verdachte is in het algemeen verplicht om te verschijnen. Zowel de politie-als de kinderrechter wijzen meestal mondeling vonnis. In het proces-verbaal der terechtzitting worden de belangrijkste gedeelten van het mondelinge vonnis vastgelegd. Dat geldt dan als vonnis. Hoger beroep tegen het vonnis van de politie-en kinderrechter staat open bij het gerechtshof, cassatie bij de Hoge Raad.
Het bestuursrechtelijk proces
Het burgerlijk proces
Openbaarheid
Lijst van afkortingen en geraadpleegde wetgeving
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2065 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS