skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Rens van Ballegooij
Rens van Ballegooij Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Rens van Ballegooij
Rens van Ballegooij Bhic

Archieven

 817 Kantongerecht Helmond, 1940 - 1949 N.B. Stukken van 1925 - 1951
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Taak en competentie
Jurisdictiegebied
Kantonrechters en kantonrechter-plaatsvervangers
Griffiers
817 Kantongerecht Helmond, 1940 - 1949 N.B. Stukken van 1925 - 1951
Inleiding
Historisch overzicht
Griffiers
De griffier (en sinds 1877 de substituut-griffier) worden benoemd door de Kroon. Tot 1877 zijn de eisen van benoembaarheid van de griffier het Nederlanderschap en de leeftijd van tenminste 23 jaar (meerderjarigheid).
Bij de wetswijziging van 1877 wordt daarenboven vereist een doctoraat in de rechtswetenschappen. Bij afwezigheid van de griffier wordt tot wederopzegging toe, een waarnemend griffier benoemd. Deze wordt benoemd en beëdigd door de kantonrechter. De waarnemend griffier moet minstens 23 jaar oud zijn, en ingezetene van het kanton.
De taken van de griffier zijn in diverse wetten geregeld. De hoofdtaak is van het begin tot het einde van de terechtzitting aanwezig te zijn en de pen te voeren. Hij maakt de processen-verbaal van de zitting alsmede de minuut-vonnissen. Ook maakt hij akten en beschikkingen. Tot de overige taken behoort het beheer van de griffie, bestaande onder andere uit het open houden van de griffie gedurende de voorgeschreven uren, beheer van gelden, ook die ter griffie gedeponeerd, het bewaren van de minuten, registers en stukken behorende tot het kantongerecht. Met name dient genoemd te worden het bijhouden van een repertoire, waarin dagelijks wordt genoteerd de dagtekening en aard van de opgemaakte akten, processen-verbaal en vonnissen in civiele zaken, met de namen der partijen.
Griffie-ambtenaren
Deurwaarders
Openbaar ministerie
Rechtsgebied
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1925-1951
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2027 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS