skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 2020 EHBO - Vereniging, Afdeling Veghel, 1952-2005
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
De oorsprong van onze EHBO

(artikel overgenomen van bulletin district Noord-Brabant, sep-okt 1998, en "De slagader", jubileumeditie 1998)

Het eerste begin
In 1881 werd in Londen een internationaal medisch congres gehouden,
waar bleek dat de Johanniter Ridders een vereniging hadden gesticht die verbandposten inrichtte en eerste-hulpcursussen organiseerde. Deze heette St. John's Ambulance Association.

De grote voorman van deze vereniging was John Furly en dat het een succes was, bleek wel uit het feit dat in 1887 reeds 10.000 mensen voor die cursus geslaagd waren. Op het
bovengenoemde congres was ook de Duitse arts professor Von Esmarck. Deze was erg onder de indruk van wat John Furly had bewerkstelligd en besloot in Duitsland iets soortgelijks
dergelijke vereniging op. Deze professor Von Esmarck kan beschouwd worden als de grootste voorvechter van E.H.B.O.-cursussen voor leken. Hij stelde een handleiding samen, liet
lesplaten drukken en verzorgde lijsten met oefenmateriaal.
Zijn handleiding werd in vele landen gebruikt en was in Nederland de voorloper van het Oranje Kruis-boekje dat we allemaal kennen. Ook zijn belangrijkste uitvinding kennen we allemaal:
de driekante doek. In Nederland stelden artsen zich op het standpunt dat leken zich niet met medische zaken moesten bemoeien. Hier en daar waren er toch wel pogingen iets van
de grond te krijgen. Dit kreeg vaste vorm in 1893.
In dat jaar kwamen in Amsterdam een aantal vooraanstaande burgers bijeen (waaronder mensen van het Nederlandse Rode Kruis, Het Witte Kruis en de Maatschappij tot redden van Drenkelingen). Dit leidde tot de oprichting van de eerste E.H.B.0.-vereniging: "Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken".
Twintigste eeuw

Deze vereniging bestaat nog steeds, echter nu onder de naam: "Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO". De voorzitter hiervan, dr. C.B. Tilanus jr. kan beschouwd worden als de grondlegger van de EHBO in Nederland.
In 1916 gebeurde er iets wat verstrekkende gevolgen had. Tot die tijd waren de E.H.B.O.-verenigingen algemeen, maar op 29 november 1916 werd in Rotterdam de Rooms-Katholieke Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken "St. Franciscus" opgericht; de eerste E.H.B.O.-vereniging op Katholieke grondslag.
In de jaren daarna werden er nog enkele E.H.B.O.-verenigingen opgericht, maar dat was hoofdzakelijk in de grotere plaatsen in het westen van Nederland. Deze verenigingen werkten geheel zelfstandig en van samenwerking was geen sprake.
Bij de genoemde Rotterdamse vereniging was de heer H. Wennekes voorzitter en deze nam het initiatief om met andere Katholieke verenigingen besprekingen te gaan voeren.
Dit resulteerde in 1931 in de oprichting van de Diocesane bond van E.H.B.O. verenigingen in het bisdom Haarlem. Het doel van deze bond was het krijgen van meer eenheid in het optreden
van de Katholieke E.H.B.O. In 1935 nam deze bond het besluit te gaan samenwerken met Rooms-Katholieke verenigingen buiten het bisdom Haarlem en uiteindelijk resuslteerde dat op 2 januari 1949 in de oprichting van de landelijke bond. "De Katholieke Nationale Bond voor EHBO".
In 1991 echter kwam men tot de ontdekking dat het "Katholiek" niet meer zoveel voorstelde en men heeft dat toen uit de naam geschrapt.
EHBO

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (KNV EHBO) is een EHBO-koepelorganisatie, waarbij ongeveer 550 verenigingen zijn aangesloten. De KNV EHBO werd in 1893 opgericht door dr. C.B. Tilanus jr en ontving in 1953 het predicaat Koninklijk. In aantal leden is het de grootste EHBO-organisatie in Nederland.
De Nationale Bond voor EHBO is een koepelorganisatie waarbij ongeveer 300 plaatselijke EHBO-verenigingen zijn aangesloten. De Nationale Bond werd in 1949 (de tijd van de verzuiling) opgericht onder de naam Katholieke Nationale Bond voor EHBO en is sterk gelieerd aan het Rode Kruis. Sinds 1991 is het predicaat Katholieke komen te vervallen.

In 2000 richtte de KNV EHBO en de Nationale Bond voor EHBO gezamenlijk de Federatie Nederlandse EHBO (FNE) op. In 2005 werd duidelijk dat een fusie geen kans van slagen had en gingen beide organisaties weer autonoom verder.
Overige koepelorganisaties van EHBO-verenigingen zijn: EHBO Nederland (102 verenigingen), EHBO Limburg (94 verenigingen), EHBO Noord-Brabant (94 verenigingen) en het Nederlandse Rode Kruis (meer dan 300 afdelingen). Ook reddingsbrigades kunnen gezien worden als een EHBO-vereniging; zij zijn vrijwel allemaal onderdeel van Reddingsbrigade Nederland.

Daarnaast zijn er ook "vrije" zelfstandige EHBO-verenigingen die niet zijn aangesloten bij een van bovengenoemde koepelorganisaties en hun eigen weg bewandelen.
Sinds 2005 worden in Nederland de eerstehulpopleidingen en -richtlijnen niet meer goedgekeurd door de overheid. De Goedkeuringsregeling van het Ministerie van VWS aangaande de EHBO opleidingen van Het Oranje Kruis is ingetrokken en de overheid laat de regulering van EHBO opleidingen over aan de marktwerking. Er is dus geen sprake meer van een overheidserkenning van EHBO-organisaties. Alle EHBO-diploma's hebben voor de wet eenzelfde status.

bron: Wikipedia
EHBO afdeling Veghel

De afdeling Veghel bestaat sinds 1948 en heeft een eigen bescheiden website:
[http://www.ehboveghel.nl/]

Daarop staat vermeld:
Veel over de historie is er niet terug te vinden.
Onze vereniging bestaat sinds 1948 en telt nu ongeveer 200 actieve leden. Dit zijn de zogenaamde bedrijfsleden die werkzaam zijn in diverse bedrijven in Veghel en daar de herhalingslessen kunnen volgen en particuliere leden die op onze cursus locatie Evertsenstraat 5 in Veghel de herhalingslessen kunnen volgen.


Per EHBO seizoen van September t/m Mei komen alle EHBO vaardigheden aan bod en wordt er onder leiding van ervaren instructeurs de lessen op een leerzame en practische manier vormgegeven. Vaak worden de instructeurs geassisteerd door Lotus-slachtoffers waardoor realistische situaties nagebootst kunnen worden.


Verder wordt er aandacht gegeven aan reanimatie en AED training. Deze mensen volgden hun lessen in het verleden bij de Hartstichting maar zijn sinds enkele jaren bij onze vereniging ondergebracht.

Verder richt de site zich meer op het actuele cursusaanbod. Het cursusadres is thans
Rode Kruisgebouw, Evertsenstraat 5, 5463 HM Veghel (zuid). De afdeling valt onder rayon 3 van de Vereniging EHBO Noord-BRabant.
Het archief van de EHBO Afdeling Veghel is in 2012 bij het BHIC binnengekomen.
Oprichting

Volgens de verhalen moet de oprichtingsdatum zijn 8 augustus 1948 en de oprichters zouden zijn dr. W.A.M. Driessen, dr. C.B.N.H. Servaes, deken J.P.C.M. Teulings en burgemeester
J.P. Schreven.
Tijdens een informeel gesprek zouden deze mensen het besluit hebben genomen eer plaatselijke EHBO vereniging op te richten, echter dat is nimmer in notulen of een oprichtingsakte vastgelegd.
Op 8 okt 1988 werd het 40-jarig jublieum gevierd in theater De Blauwe Kei.
Een halve eeuw na oprichting heeft de afdeling Veghel een jubileum-brochure samengesteld waarin in 32 pagina's de historie beknopt is samengevat. In september 1998 is dan ook het gouden jubileum feestelijk gevierd.
Voorzitters

1948 - 1959?
1960 - apr 1990Henk Nijhof
mei 1990 - apr 1999Piet Keek
19-4-1999 - 2005André PM Velthausz
2005 - heden(2013)Peer Hurkmans


Om nu een indruk te geven van wanneer in de regio diverse EHBO-afdelingen zijn ontstaan volgt hierna een lijstje dat kon worden samengesteld aan de hand van onderhavig archief.

1926Oisterwijk
1932Vught
1938Gemert (St Martinus)
1939Den Dungen
1939Haaren
1940Moergestel
1948Son en Breugel
1948St Oedenrode
1948Veghel
1949Boekel-Venhorst (St Lidwina)
1950Cuijk
1950Erp
1950Uden
1951Zijtaart (Albert Schweitzer)
1952Esch (Altijd Bereid)
1952Volkel-Odiliapeel
1952Zeeland
1953Nistelrode
1961Mariaheide

Kenmerken
Datering:
1952-2005
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2031 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS