skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 5092 Vrijwillige Landstorm korps "De Meijerij", afdeling Vught, 1921-1930
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Ìnleiding
Taak: Vorming van een nationale reserve van militairen op vrijwillige basis.

Ontstaan

Vanwege de oorlogsdreiging die voorafging aan de Eerste Wereldoorlog, vaardigde de minister van oorlog H. Colijn op 7 maart 1913 een nieuwe legerwet uit en richtte hij de landstorm op, maar in tegenstelling tot hun 19e-eeuwse voorgangers waren deze eenheden volledig geüniformeerd en bewapend als het reguliere leger. Deze reserve-eenheden zijn ook niet in actie gekomen omdat Nederland neutraal was in deze oorlog. Deze landstorm, die bestond uit vrijwilligers tot 40 jaar en uit ex-leden van de landweer en landmilitie, heeft voortbestaan tot aan de Tweede Wereldoorlog en enkele speciale takken zelfs tot 1942. [bron: wikipedia]

De heer J.W. Offermans was res. 1e lt. en cdt van de afd. Vught en woonde aan het adres Helvoirtscheweg A 426 b te Vught.
Commandant J.W. Offermans

Johannes Wilhelmus Offermans werd op 9-9-1888 geboren te Limmen, vlakbij Meerssen in Zuid-Limburg. Zijn moeder was Maria Aldegonda Niesten, vroegtijdig overleden op 18-2-1904 en zijn vader was Jacob Offermans, werkzaam als ambtenaar der Nederlandsche Spoorwegen. Deze overleed in 1920 . Johannes groeide op in een klein katholiek gezin -zijn zusje geboren in 1894 overleed al in 1896. Na de openbare lagere school in Limmel ging hij in 1900 naar de Rijksleerschool te Maastricht en bleef daar tot 1903. Daarna kreeg hij privé lessen van de pastoor teneinde de franse taal te leren. Vanaf september 1903 tot september 1907 verbleef hij in Schimmert op het College Royal Ste Marie. Op 19 mei 1908 ging hij in dienst als milicien-soldaat in Maastricht bij het 2e regiment. Na enkele bevorderingen verliet hij in juli 1909 de militaire dienst. Na zijn militaire dienstplicht kreeg hij een aanstelling bij het Openbaar Ministerie te Maastricht. In 1909 werd hij inspecteur titulair van politie te Sittard. In 1911 volgde een benoeming tot adjunct inspecteur van politie te 's-Hertogenbosch. In 1912 maakte hij kennis met zijn latere vrouw, Adriana Wilhelmina Maria de Jong. Tijdens Wereldoorlog I (1914-1918) was hij gelegen als reserve 2e luitenant bij de krijgsraad in het garnizoen te Maastricht. Hij werd belast met de functie van secretaris der gerechtelijke Informatie van de Krijgsraad.
Op 4-9-1917 trad hij in het huwelijk met Adriana Wilhelmina Maria de Jong, geboren Vught 25-4-1886. Na hun huwelijk betrekken ze een huis in Vught. Op 15 januari 1919 keert hij terug naar het hoofdbureau van politie in Den Bosch. In 1921 volgde een bevordering tot inspecteur van politie te 's Hertogenbosch. De toenmalige commissaris van politie P. van Dam stelde hem op non-actief ingaande 1 februari 1921 i.v.m. een vermeende onregelmatigheid betreffende zijn declaratiegedrag. Vanaf 1922 is hij als ambtenaar in dienst van de Provinciale Griffie te 's-Hertogenbosch. In 1926 slaagde hij voor het examen in de gemeenteadministratie. Gedurende die jaren is hij 's avonds actief binnen de plaatselijke Landstormafdeling, met militaire oefeningen te Boxtel, Vught en St. Michielsgestel.
Het onderhavig archiefje is voornamelijk gevormd door hem als reserveofficier en hoofd van de afdeling Vught van de Vrijwillige Landstorm, korps "De Meijerij".
Bij KB van 5 januari 1931 wordt hij als burgemeester van Heesch benoemd (tot 31 okt 1944).
Op 11 mei 1933 betrekt hij en zijn vrouw die woning (Wijk B 116) aan de Rijksweg in Heesch.
Vanaf 1951 heeft J.W. Offermans in verschillende hoedanigheden gewerkt. Als raadsman / adviseur in zaken als pensioenen, invaliditeitsuitkeringen, echtscheidingszaken, weduwen- en wezenwet, handelswet Kamer van Koophandel, bouwkwesties, bijstandswet, dienstplicht, hinderwet, aan- en verkoop, onteigeningszaken, vuurwapenwet, woningproblemen, wet autovervoer goederen. Uit hoofde van functie als hoofd afdeling sociale zorg en personeelszaken van de Veteranen Legioen Nederland, verzekeringsagent bij het agentschap Blom & van der Aa en als verzekerings- en handelsagent. Op 22 november 1976 overlijdt J.W. Offermans op 88 jarige leeftijd. Hij wordt in Vught begraven bij zijn echtgenote A. Offermans - de Jong en zijn schoonzus W. de Jong.

Brabants Historisch Informatie Centrum, 2015
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS