skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 7759 Gemeenschappelijke Gezondheidscommissie Veghel, 1902 - 1934
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
De instelling van de gezondheidscommissie werd voorgeschreven door de gezondheidswet van 1901 *  . In de gemeente Veghel fungeerde een gemeenschappelijke commissie, wier werkgebied zich tevens uitstrekte over de gemeenten Beek en Donk, Boekei, Dinther, den Dungen, Erp, Gemert, Heeswijk, Lieshout, St. Oedenrode, Son en Breugel en Uden. Zij begon haar taak bij het in werking treden der wet, op 1 augustus
1902. Zij zetelde te Veghel. Samenstelling en taak waren geregeld bij genoemde gezondheidswet en het K.B. van 27 mei 1902 *  .
Voor de gemeenten met minder dan 18.000 inwoners schreef de wet gemeenschappelijke commissies voor *  . De commissie diende uit tenminste vijf leden te bestaan, te benoemen door de commissaris van de koningin in de provincie, op voordracht van de centrale gezondheidsraad en na aanbeveling van de colleges van burgemeester en wethouders der betrokken gemeenten. Jaarlijks trad een vijfde gedeelte af. De commissaris wees een der leden als voorzitter aan. Verder benoemde hij de secretaris, die tevens lid der commissie kon zijn en na vijf jaar aftrad. Benoeming van een nieuwe secretaris diende te geschieden op voordracht van de commissie.
De commissie werd aanvankelijk gevormd door: Mr. F. Hengst, kantonrechter te Uden, voorzitter; Dr. J.H. Verbeek, arts te Veghel; J.B.M. van der Hagen, fabrikant te St. Oedenrode; J. Heijkants, bouwkundige te Erp; A.M.H. Tonnaer, ontvanger der directe belastingen te Gemert. Secretaris-niet-lid was P.C. van Lith te Veghel *  .
De taak der commissie bestond uit het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeentebesturen over zaken betreffende de volksgezondheid, zoals bodem- water- en luchtverontreiniging, volkshuisvesting, Hinderwet, besmettelijke ziektenbestrijding, drinkwater en consumptieartikelen *  .
De gezondheidscommissie van 1919 verving de wet van 1901, maar bracht voor de commissie geen wijzigingen *  .
De commissie werd opgeheven bij de wet van 14 december 1933, tot wijziging van de gezondheidswet *  , met ingang van 1 januari 1934.
Reden van de opheffing was een bezuiniging op de staatsuitgaven *  . De opgeheven commissie hield haar afscheidsbijeenkomst op 2 mei 1934. De secretaris der voormalige commissie voerde nog correspondentie tot october 1934 *  .
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS