skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 7761 Openbaar Slachthuis Veghel, 1923 - 1979
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Openbaar slachthuis te Veghel

Het openbaar slachthuis heeft een afzonderlijk beheer gevoerd, en aldus een eigen archief gevormd. In haar vergadering van 6 december 1926 (Inv.nr. 32) besloot de gemeenteraad naar aanleiding van het door burgemeester en wethouders gedane voorstel over te gaan tot de oprichting van een openbaar slachthuis, zulks ten dienste van in de gemeente wonende slagers en slachters, en ter bevordering van een grotere hygiëne. De openbare aanbesteding van de bouw van het openbaar slachthuis vond plaats op 30 augustus 1927. In deze maand werd ook de verordening aanwijzing openbaar slachthuis voor alle andere slachtingen dan huisslachtingen vastgesteld.
De bouwvergunning werd verleend op 10 sep 1927 en het pand werd gebouwd op perceel A 3479 aan het Middegaal nr 1.
Het slachthuis werd opengesteld per 1 november 1928. Het eerste hoofd van de dienst was Lambertus C. van Lotringen.

In het slachthuis werd gecontroleerd door de Vleeskeuringsdienst kring Veghel, waarbij aangesloten waren de gemeenten: Boekel, Dinther, Erp, Gemert, Heeswijk. St.Oedenrode, Schijndel, Uden, Veghel, Zeeland.
Voor het archief van de gemeenschappelijke vleeskeuringsdienst kring Veghel zie toegang nr. 7760.
Vleeskeuringsdienst

Enkele jaren voordien schreef de vleeskeuringswet van 1919 een instelling van plaatselijke keuringsdiensten voor vee en vlees voor. Bij de wet van 1922 tot wijziging van de vleeskeuringswet werd de mogelijkheid geopend voor gemeenten om de keuringsdienst gemeenschappelijk te regelen. (Vleeskeuringswet van 25 juli 1919, staatsblad 524, art. 20 t/m 26.
Wet van 18 mei 1922, staatsblad 305.)
Eventueel kon een gemeenschappelijke vleeskeuringsdienst worden ingesteld krachtens een dwingend koninklijk besluit, waarin gemeenten aangewezen werden om hun keuringsdienst gezamenlijk te regelen.
Zo wees het koninklijk besluit van 20 februari 1923 de gemeenten Boekel, Dinther, Erp, Gemert, Heeswijk, St. Oedenrode, Schijndel, Uden, Veghel en Zeeland aan tot gemeenschappelijke regeling van hun keuringsdienst. Bij gemeenschappelijk raadsbesluit geschiedde dit in maart 1923 door middel van de verordening op de keuringsdienst voor vee en vlees. De dienst ving haar taak aan op 27 juni 1923.


Dienstgebouwen

De Vleeskeuringsdienst zetelde te Veghel en werd uitgeoefend door een keuringsveearts, tevens hoofd van de dienst, eventueel bijgestaan door hulppersoneel.
In 1923 werd de voormalige woning van het hoofd der school verbouwd om te dienen als kantoor van de Vleeskeuringsdienst. Dit gebouw gelegen aan de Stationsstraat A 359 op de Bolken is in 1944 verwoest. Ter plaatse ligt nu o.m. het busstation.
Er is dan een plan om de dienst onder te brengen in het gebouw van de plaatselijke ambachtsschool.
Maar laboratorium en kantoor van de Vleeskeuringsdienst werden daarna gevestigd op de bovenverdieping van de Rijkspolitiepost aan de Stationsstraat 51.
In 1951 werd een bescheiden kantoor en laboratorium gebouwd bij het openbaar slachthuis.
Slachthuis en ruimten van de Vleeskeuringsdienst werden in de periode 1969-1970 gemoderniseerd
en verbouwd. Op 5 en 6 mrt 1971 werd het vernieuwde complex geopend.

Verkoop van het slachthuis

Het slachthuis was nu dus gerenoveerd. Landelijk was het gesprek echter op gang gekomen om keuringsdiensten te programmeren en saneren. Gedurende die jaren beschouwde men het exploiteren van openbare slachthuizen steeds minder tot taak van de overheid. Bovendien verkeerden deze gemeentebedrijven in een ongunstige concurrentiepositie t.o.v. particuliere slachterijen en kampten vaak met exploitatietekorten en stijgende personeelslasten. Op 22 aug 1974 besloot de gemeenteraad van Veghel om de verordening van 1927, die opnieuw was vastgesteld in 1947 en 1952, in te trekken met ingang van 1 jan 1975. De gemeente verkocht het slachthuis aan de firma Van den Hoek, die als plaatselijk gevestigde en gros slachterij reeds jarenlang gebruik maakte van het slachthuis en feitelijk de grootste gebruiker was geworden.
De bijgebouwen achter het slachthuis werden verkocht aan de firma Van Uden die daarin een darmslijmerij en -sorteerderij had gevestigd en eveneens al lang gebruik maakte van het slachthuis.
Het kantoorgebouw naast het slachthuis bleef eigendom van de gemeente die het verhuurde aan de Vleeskeuringsdienst tot aan de opheffing in 1985.
Erfgoedstuk
Wat er verder gebeurde met het slachthuis

Slagerij Pennings is gevestigd in Veghel sinds 1928. Na enkele jaren telde het bedrijf twee vestigingen, in de Hoofdstraat en de Molenstraat.
Sinds 1960 is Slagerij Pennings gevestigd op de locatie aan de Hoofdstraat 28.
In de jaren daarna heeft het bedrijf een sterke groei doorgemaakt waardoor de produktieruimte aan de Hoofdstraat te klein werd en men zocht naar een grotere locatie. Uiteindelijk is dat het voormalig slachthuis van Veghel aan het Middegaal 3 geworden dat in 1979 is verworven.

[bron: www.penningsbv.nl]
foto 1971: Heropening slachthuis op 5-3-'71. Links het slachthuis, rechts het kantoor van de vleeskeuringsdienst
Erfgoedstuk
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS