Archieven

 1519 Gemeentebestuur Zeeland, 1971-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de gemeente Zeeland
Geschiedenis van het archief
1519 Gemeentebestuur Zeeland, 1971-1993
Inleiding
Geschiedenis van het archief
De archieven betreffende de onderhavige periode kwamen in een gespreid bedje. In 1928 had het gemeentebestuur namelijk besloten tot verbouw van een villa tot gemeentehuis. De in de villa aanwezige keuken was verbouwd tot een archiefbewaarplaats van 10 m2. De secretaris is dan nog belast met de archiefverzorging. Alras worden de werkzaamheden verbonden aan de registratuur zodanig van omvang, dat een registrator dient te worden aangesteld. Op 30 januari 1969 is dit onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Er komt een ambtenaar voor de registratuur.
Als de streekregistrator van het opgerichte Streekarchivariaat Land van Ravenstein en Graafschap Megen in 1975 op verzoek van het gemeentebestuur een onderzoek instelt naar te vernietigen dossiers, constateert deze, dat met name aan vernietiging van archiefstukken, waarvoor slechts een korte bewaartijd vereist is weinig aandacht wordt besteed. Er is hiervoor geen noodzaak, want er is voldoende opbergruimte aanwezig. Toch adviseert de streekregistrator eventueel in overleg hiertoe over te gaan, aangezien een gerichte vernietiging het totale dynamisch archief met circa 20% kan verminderen.
Eind 1979 begin 1980 zijn de Zeelandse archieven onderwerp van gesprek tussen gemeente en Streekarchivariaat. Aanleiding hiervoor is de verhuizing van de secretarie naar een tijdelijk onderkomen in afwachting van de realisatie van het nieuwe gemeentehuis. Door het Streekarchivariaat wordt voorgesteld het dynamisch archief (1935-1979) te plaatsen binnen handbereik, zodat de nodige informatie bereikbaar blijft. Dit archiefbestanddeel tezamen met de bouw- en hinderwetvergunningen worden 'opgeslagen' op de zolder van Vlasroot 32. In de panden Vlasroot 32-34 en 36 werd het gemeentehuis tijdelijk gehuisvest, zulks in afwachting van de nieuwbouw in de Kerkstraat.
In september 1981 keert alles weer 'op de basis' terug. Het nieuwe gemeentehuis is voorzien van een archiefruimte, welke de goedkeuring verkrijgt van de Provinciale Archiefinspecteur. In 1989 komt deze terug op zijn visie. Bij inspectiebezoek blijken er ramen in de bewaarplaats te zitten, welke in strijd zijn met de bouwvoorschriften. Als oplossing stelt hij voor het aanbrengen van een stalen plaat of -rolluik aan de binnenkant van de ramen. Het gemeentebestuur neemt dit voorstel over en brengt rolluiken aan.
Tijdens het inspectiebezoek van de Provinciale archiefinspecteur van 1989 wordt de dossierordening in orde bevonden. Wel worden in het dynamisch archief veel dikke mappen aangetroffen en zijn de kasten overladen vol. De inspecteur concludeert hieruit dat aan een regelmatige afvoer van die bescheiden, welke voor de administratie niet direct relevant meer zijn, te weinig aandacht kan worden gegeven. De aanwezige registrator doet wat zij kan, maar alle facetten van registratuur voldoende aandacht geven is onmogelijk. De beoogde opschoningwerkzaamheden worden echter opgeschort tot de resultaten van het in gang gezette organisatieonderzoek bekend zijn.
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: samenstelling gemeentebestuur
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2094 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS