skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 7787 Gemeentebestuur Uden, 1938 - 1970
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Beknopte historie
7787 Gemeentebestuur Uden, 1938 - 1970
Inleiding
Beknopte historie
Algemeen

Het inwonertal van Uden groeide van 9023 inwoners in 1938 naar 23311 inwoners in 1970.
Hierna volgen chronologische enkele bepalende gebeurtenssen in Uden.

1938bouw raadhuis aan de markt olv architect C Roffelsen; afbraak oude raadhuis;
viering 300-jarig verblijf Kruisheren in Uden met o.a. openluchtspel Blind Marieke;
aansluiting van gemeente Uden bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
1939de goederentram rijdt voor het laatst op 14 november door Uden langs het baanvak Veghel-Oss, het personenvervoer is enkele jaren geleden al gestopt;
aanleg Peel-Raamstelling oa verblijf manschappen in Odiliapeel
1940-1945oorlog en bezetting; zie apart hoofdstuk

1945te Uden worden leden van de juist opgerichte rijkspolitie gestationneerd;
heroprichting Voetbalclub Odiliapeel;

1945-1950Van de 120 Udense militairen die deelnemen aan de poging van de Nederlandse
regering tot herstel van het gezag in Nederlands-Indië zijn er twee gevallen;

1946Oprichting tuinbouwvereniging Uden;
inwonertal gemeente Uden boven 10.000 personen;
oprichting rijvereniging St Martinus Odiliapeel; oprichting handboogsportvereniging Vreugde zij ons Doel te Odiliapeel
1947verharding weg naar Vorstenbosch;
1948oprichting van gemeenschappelijke regeling De Peelgemeenschap met Bakel, Boekel,
Gemert, Mill, Oploo, Wanroy, en Zeeland om het peelgebied te ontsluiten dmv
infrastructuur;
opening huishoudschool St Anna en opening kousenfabriek Jansen de Wit
Oprichten van Stichting Industriegebouwen Uden tbv industrialisatie:
1e industriepark: Liessent, 1e industrie: Iduna corsetindustrie
1949opening gemeentelijk industrieterrein; bouw wegkapel aan Knipperdul
1950per 1 april oprichting vliegbasis Volkel;
op 5 december eerste electriciteitsvoorzieningen in Odiliapeel;
stopzetting personenvervoer Duits lijntje door Uden.
1951Uden aangewezen als industrialisatiekern in economisch ontwikkelingsgebied
NO Noord-Brabant; kerkorganist Janssen begint een volksmuziekschool
1953oprichting metaalarbeidersbond St Eloy afd Volkel; start Philipsvestiging
1954-1955bouw hervormd kerkje aan Aldetiendstraat
1955opening St Jozefschool, lagere meisjesschool aan St Annastraat;
vestiging eerste huisarts in Volkel
1956opening Pius X school en opening LTS St Eloy; oprichting jeugdtoneel De Gebloemde Vaas te Odiliapeel
1957opening openluchtzwembad op het sportpark; oprichting fanfare St Marcellus
Odiliapeel
1958oprichting H Pius X parochie en Udense zwem- en waterpoloclub Zeester
1959Uden aangewezen als ontwikkelingskern in probleemgebied oost Noord-Brabant, nav daarvan aanleg industriepark de Liessent ; bouw kerk H Kruisvinding in Odiliapeel; laatste St Odiliaprocessie;
19608 november: oprichting atletiekvereniging De Keien; laatste processie H. Kruisvinding; oprichting stichting gemeenschapshuis Odiliapeel; aanleg Middenpeelweg
1961oprichting fabrieksarbeidersbond St Willibrordus afd Volkel
1963oprichting H Paulusparochie; oprichting Landarbeiders Bond St Deus De Dit
afd Volkel; op het 2e industriepark Loopkant start als 1e BACU broodfabriek
1964oprichting middenstandsvereniging Odiliapeel; instelling Gemeentelijke Sociale Dienst; uitgave boek: Uden in de jaren 1946-1964; vaststelling gemeentevlag; ingebruikneming nieuwe centrale begraafplaats aan President Kennedylaan;
3 nov opening Rondweg noord

1965oprichting H Geestparochie; laatste Sacramentsprocessie;

begin mei: vijf Udense missionarissen vermoord in Buta, rep. Congo, door opstandelingen;
gereformeerde gemeente Oss gesplitst in Oss en Uden/Grave; oprichting
karnavalsstichting De Knoerissen; inwonertal gemeente Uden boven 20.000 personen
1966oprichting wandelclub de Eekhoorn Odiliapeel en carnavalsvereniging de Schoapenwaessers Odiliapeel; ingebruikneming sportpark Odiliapeel; opening markthallen

1967aansluiting bij Obragas, gemeentelijk gasbedrijf wordt daarna opgeheven;
aanleg Industrielaan

1968ingebruikneming stortplaats aan de Vluchtoordweg

Oorlog en bezetting

Tegen acht uur in de ochtend van 11 mei 1940 trok de Duitse voorhoede Uden binnen.
In 1940 werd vliegbasis Volkel aangelegd in Odiliapeel waarvoor een aantal boerenwoningen moesten wijken. De plek werd uitgekozen omdat er een stuk heideland lag met een spoorlijn ernaast. In eerste instantie gebruikte de Luftwaffe Nachtlandeplatz Volkel als uitwijkveld voor nachtelijke operaties vanaf de bases Gilze-Rijen en Eindhoven. Vanaf augustus 1943 werd het vliegveld permanent door de Duitsers gebruikt. Hangars, manschappenverblijven, munitiedepots en magazijnen werden aangelegd en zelfs een smalspoorlijntje vanaf de depots naar het vliegveld. Observatieposten, luchtafweerschut en loopgraven worden bemand. Hierdoor werd in Uden een sterk Duitse bezettingsmacht gelegerd, o.m. in het missiehuis, het ziekenhuis, Kruisherenklooster, jongensschool, klooster Zusters Franciscanessen, postkantoor, garage Ato, huizen Ter Linde en van dames Schoenmakers. Tot in Mill toe is een bataljon Flak voor het vliegveld Volkel gelegerd in pastorie en school.
Regelmatig werd het vliegveld gebombardeerd door geallieerden, maar steeds werd het hersteld. De Duitsers ronselden bewoners uit de omgeving voor het herstel van de start- en landingsbanen via lokale burgemeesters. Bombardementen op 15 augustus en 3 september 1944 betekenden het einde van de Luftwaffe op Volkel. Het verwoestte de banen, de hangaars, de stroomvoorziening en brandstofopslag zodanig dat snel herstel onmogelijk was. Uden werd bevrijd op 18 september 1944.

Na vertrek van de Luftwaffe werd het vliegveld in 1945 hersteld en in gebruik genomen door de RAF. Naderhand werd het veld niet meer gebruikt werd. Vanaf 1949 werd de basis gebruikt door het Korps Marinier voor de basis- en onderofficiersopleiding. Een startbaan werd gebruikt voor oefeningen van de Marine Luchtvaartdienst. In april 1950 werd "Volkel" uitgebouwd tot een vliegbasis.
Wederopbouw en naoorlogse ontwikkelingen

Na de tweede wereldoorlog zijn de ontwikkelingen spectaculair. In ruim 25 jaar onderging Uden een complete gedaanteverwisseling, van arm agrarische gemeenschap tot welvarende industriegemeente. De belangrijkste aanzet hiertoe vormde het gegeven dat Uden in 1951 werd aangewezen als kerngemeente. De industrialisatie nam een hoge vlucht, mede door aanleg van een goed industriepark.
Zijn groene karakter heeft Uden echter weten te bewaren. In de bosgebieden van Bedaf, Slabroek en Odiliapeel is het heerlijk vertoeven in de vrije natuur. Voor fietsers en wandelaars is er volop ruimte en paardenliefhebbers vinden er speciale ruiterpaden. Ten noorden van Uden ligt het natuurpark De Maashorst, een fraai en rustig natuurgebied met vierduizend hectares bos, heide, en cultuurgrond, afgewisseld met stuifduinen, beekdalen en vennen.
Burgemeesters van Uden

1929-1942Cornelis Buskens

1942-1944Petrus J. Biemans

1944-1945Franciscus Lambertus Hoefs (waarnemend)

1945-1947Johannes Th.P.M. Poort

1947-1964Godefridus I.M. van Kemenade

1964-1987Gerardus A. Schampers

Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1938-1970
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2100 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS