skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 1775 Parochie H. Jacobus de Meerdere in Den Dungen, (1420) 1502-2015
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Beknopte historie
Archief en verantwoording van de inventarisatie, literatuur
1775 Parochie H. Jacobus de Meerdere in Den Dungen, (1420) 1502-2015
Inleiding
Archief en verantwoording van de inventarisatie, literatuur
Het archief werd aangetroffen in een chaotische toestand.
Van een oorspronkelijke oude orde was geen spoor te ontdekken. Alleen de laatste ordening, die een gedeelte van het archief betrof en dateert uit 1979, was nog zichtbaar (1).
Van eerdere inventarisaties was niet veel meer te ontdekken. Enkele oudere inventarissen zijn, soms fragmentarisch, bewaard gebleven in het archief. Enkele archivalia dragen nummers, die naar deze inventarissen verwijzen (2).
Het archief vertoont over verscheidene perioden leemten. Uit de oudste tijd is vrijwel alles verdwenen met uitzondering van een aantal charters, die waarschijnlijk alleen betrekking hebben op de Tafel van de Heilige Geest.
Uit de periode van 1569 tot half 18e eeuw geven alleen de doop- trouw- en begraafregisters informatie (3).
Vanaf ca. 1750 zijn meer stukken bewaard gebleven. In de 19e eeuw zijn vooral pastoor Van Iersel en Van Beurden archiefvormers geweest. Pastoor Van Iersel heeft in 1852 het memoriale aangelegd, wat een belangrijke bron is voor de periode na 1821. Tot 1957 zijn in dit register de belangrijkste gebeurtenissen binnen de parochie opgetekend (4). De tijd tussen het pastoraat van Van Beurden tot Cox (1892 - 1956) vertoont grote hiaten.
Bij de inventarisatie hebben we het archief van de Tafel van de Heilige Geest vooraf laten gaan aan het archief van de parochie. We hebben het archief van de Tafel beschouwd als het resterende deel van het archief uit de kapelperiode. Binnen het parochie-archief is de traditionele driedeling aangehouden. Een groot aantal gedeponeerde archieven completeert het geheel. Hierin zijn vervat de archieven van de broederschappen en verenigingen en de archieven van vier beurzenstichtingen, voor zover de pastoor van Den Dungen er bemoeienis mee had. Een apart onderdeel moest gevormd worden voor de stukken die niet duidelijk tot het archief behoren.
Hierin vallen vooral een groot aantal charters op (5) en een curieuze verzameling overlijdensberichten uit de periode 1684-1874 van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, behorend tot de Oudkatholieke Kerk (6).
Het archief is geïnventariseerd tot het eind van het pastoraat van pastoor W. Cox (1978). Alleen de archiefbescheiden van het armbestuur lopen door tot 1982 wegens de opheffing ervan in dat jaar (7). De archieven van het parochieblad "De Ware Jacob" en van het jongerenkoor zijn nog buiten beschouwing gelaten wegens het nog relatief korte bestaan.
Als bijlage is aan de inventaris toegevoegd een regestenlijst tot 1700. Verder een lijst van rectoren, pastoren, kerkmeesters en armmeesters en een index op personen en plaatsen.
Een concordans op de inventaris van Van der Wulp is achterwege gelaten, omdat ons geen verwijzing naar die nummering bekend is. De omvang van het archief is vier meter.
Dank aan mevr. van Ommen-Douwes, die het typewerk verzorgde en aan H. van de Langenberg, die de omslag ontwierp.

Noten
1) K.A.D.D. 429
2) K.A.D.D. 6, 426 - 429
3) Zie de desbetreffende rubriek in de inventaris
4) K.A.D.D. 4
5) K.A.D.D. 403 - 412
6) K.A.D.D. 413
7) K.A.D.D. 333
Enkele grote aanvullingen zijn in 2015 gerealiseerd. Het betreft vooral de nieuwste periode, 1970-2010. De vele fotoalbums en foto's enz.(inv.nrs. 660-687) zijn overgedragen aan de Beeldbank van het BHIC. N.B. Grote formaten zijn de inv.nos. 24, 112, 150, 161, 185, 399, 447-450
Literatuur
Lijsten van bedienaars
Regesten
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2076 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS