skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Archieven

 55 Gevangenissen in Breda, 1815-1975
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht * 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen * 
Kolomsindeling van het in 1842 vastgestelde model-register nr 1 (huis van bewaring)
Kolomsindeling van het in 1842 vastgestelde model-register nr 2 (huis van arrest)
Kolomsindeling van het in 1842 vastgestelde model-register nr 3 (provoosthuis)
Kolomsindeling van het in 1842 vastgestelde model-register nr 4 (huis van justitie)
Kolomsindeling van het in 1842 vastgestelde model-register nr 5 (strafgevangenis)
Kolomsindeling van het in 1887 vastgestelde model-register a (strafgevangenis / rjkswerkinrichting)
55 Gevangenissen in Breda, 1815-1975
Inleiding
Bijlagen1
Kolomsindeling van het in 1887 vastgestelde model-register a (strafgevangenis / rjkswerkinrichting)
- volgnummer;
- voornamen en namen;
- beroep; voor militairen: rang;
- plaats en dagtekening van geboorte;
- woonplaats, voor militairen: korps;
- datum van opneming in de inrichting;
- dagtekening der onherroepelijk geworden veroordeling en rechterlijk college (voor de rijkswerkinrichtingen: of kantongerecht) hetwelk die veroordeling heeft uitgesproken;
- omschrijving van het misdrijf, voor de rijkswerkinrichtingen: der overtreding;
- opgelegde straf;
- dagtekening waarop de straf of vastzetting ingaat c.q. eindigt;
- akte van overneming door de inbrenger en het hoofd van de inrichting te ondertekenen;
- bij vertrek uit anderen hoofde dan door de afloop van de straf of-voor de strafgevangenissen-door voorwaardelijke invrijheidstelling; dagtekening van dat vertrek, reden van dat vertrek, is daartoe bevel gegeven of machtiging verleend, door wie en wanneer. In geval van gratie, datum van het besluit;
- bij vervoer naar elders, waarheen, en handtekening van de geleider met het vervoer belast;
- vermindering van straf met vermelding van het desbetreffende K.B.;
- welke straffen heeft de veroordeelde na het einde van de straf nog te ondergaan c.q. vroeger ondergaan;
- dagtekening (voor strafgevangenissen): der voorwaardelijke invrijheidstelling en van het besluit daartoe;
- dagtekening der definitieve invrijheidstelling voor zover niet reeds vermeld;
- dagtekening van overlijden;
- bijzondere inlichtingen (geslacht, vader, moeder, nationaliteit, burgerlijke staat, godsdienstige gezindte, lager onderwijs genoten, ouderdom-bij opnemeing -, gedrag in inrichting);
- signalement (lengte, haar, wenkbrauwen, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, baard, aangezicht, kleur, gewone taal, bijzondere tekenen), handtekening;
- aanmerkingen.
Kolomsindeling van het in 1887 vastgestelde model-register b (huis van bewaring met uitzondering van voorlopig aangehoudenen)
Kolomsindeling van het in 1887 vastgestelde model-register c (voorlopig aangehoudenen in huis van bewaring)
Kolomsindeling van het in 1887 vastgestelde model-register d (voor gegijzelden om schulden in een huis van bewaring)
Concordantie huidige inventarisnrs en nrs plaatsingslijst
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2095 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS