Archieven

 7077 Collectie Walter - Malingrez, 1353-1900
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
De archivalia in de toegangen 7077-7078 zijn door H. Essink, streekarchivaris van het Land van Cuijk, al in 1964 beschreven. Hij noemde deze inventarissen respectievelijk Archivalia uit de boedel van P.J. Walter en C. Ch. Walter-Malingrez te Grave en Archivalia uit de boedel van R.M.A.P. Walter en E.H.Ph. Walter-Verberne te Grave. Hij had deze stukken in bruikleen gekregen van F.X. Walter.
In 1977 bood deze F.X. Walter alle archivalia (inclusief de in bruikleen gegeven stukken) uit het omvangrijke familie archief te koop aan. Hij had de collectie bij een antiquariaat laten taxeren en vroeg 13.000 gulden.
H. Douma, streekarchivaris destijds, zag het historische belang van deze collectie in en stelde een brief op naar het College van Burgemeester en Wethouders van Grave. Uit de bijlage van deze brief van 27-4-1977 bleek dat het archief veel meer omvatte dan de familiepapieren van Walter. Zo bevatte de collectie Walter:
Kapittelstukken van de St. Elisabethkerk te Grave
Archivalia van de OLV Broederschap Grave
Archivalia St. Elisabeth Broederschap Grave
Brokstukken van andere broederschappen
Archivalia van P.J. Walter en verwante families Steenhuijs, de Meijer, Malingrez (waarvan de diverse leden allerlei overheidsfuncties bekleed hadden, niet alleen in Grave maar ook in het gehele Land van Cuijk)
Archivalia van R. Walter - Verberne en F.X. Walter
Allerlei akten van onroerende goederen gelegen binnen en buiten het Land van Cuijk.
Men ging over tot aankoop van de gehele collectie. De archivalia zijn naar hun aard in diverse toegangen geplaatst en beschreven.
In een later stadium (wrschl. jaren negentig) zijn de 'lopende' familiepapieren (inv.nrs. 162-237 in toegang 7078) van F.X. Walter overgedragen en de archivalia van de wijnhandel R. Walter en zoon (De laatste archivalia zijn beschreven in toegang 1872).

Overigens is, waarschijnlijk in opdracht van de familie Walter destijds, een groot aantal charters en andere archivalia door de heren Wap (1855) en Coebergh (1939) beschreven. Zie inv.nr. 123
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS