Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
804.350 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte135 Publieke verkoop door de gezamenlijke erfgenamen van Jan Jacob Bouwens van 2 percelen land onder deze stede en vrijheid Oss en onder het dorp Lithoijen: een kamp teulland alhier op het Aamselijnt, groot 12 vadzaden, e.z. Jan Hendrik Vos, a.z. Jan Miggels en Jan Hendrik Vos voorschreven, e.e. de erfgenamen Jan Nelis de Vries, a.e. de straat, belast met 3 gulden jaarlijks aan het comptoir van de heer rentmeester de Kempenaer te ’s-Bosch. Niet verkocht; 1 morgen in het Rosmut onder het dorp Lithoijen, e.z. Gijsbert van Grinsven, a.z. de erfgenamen Jan van Rooij, e.e. de wetering, a.e. den Kruijsenbeemdsendijk. Verkocht aan Aart Jan de Crij voor 51 gulden, 2 slagen, 2 slagen, 1 slag en 1 slag.
Datering:
7/10/14-12-1764
Pagina:
436-444
Soort akte:
Transport
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7365
Inventarisnummer:
156
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte134 Johannes Jan Ariens, inwoner alhier, man en momboir van Beth Jan Peeters, laatst weduwe van Gijsbert Jan van Heumen verklaart bij deze Jan Jacobs van Hoij en Jan Henderik Jan Goosens te bedanken als voogden van de twee onmondige kinderen van Beth Jan Peeters in eerste huwelijk bij Gijsbert Jan van Heumen, aangesteld volgens akte ter secretarie alhier gepasseerd 9-7-1761, welke twee kinderen inmiddels overleden zijn.
Datering:
26-11-1764
Pagina:
434-435
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7365
Inventarisnummer:
156
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte133 Op verzoek van Crijn Claase van Geffen, inwoner alhier als grootvader der onmondige nagelaten kinderen van Pieter Franse van Lieshout en Angenees van Geffen, namelijk Claas en Johanna van Lieshout om naast hem een tweede of medevoogd aan te stellen, waartoe hij Teunis van Erp en Pieter van Lieshout, beiden neven van vaders zijde aandraagt, worden Crijn Claasen van Geffen en Pieter van Lieshout aangesteld en beëdigd, aangezien Teunis van Erp ervan afziet aangezien hij reeds voogd is van het onmondig kind van Johannes Cuijpers.
Datering:
14-11-1764
Pagina:
431-433
Soort akte:
Voogdij
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7365
Inventarisnummer:
156
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte132 Publieke verkoop door Jan van den Elsen als curator van de boedel en nalatenschap van wijlen Adriaan Janse van Heesch, en Quirijn van Grinsven als toeziende voogd, uit kracht van rekwest, toestemming van de naaste bloedverwanten van de onmondige kinderen van Ariaan Janse van Heesch en autorisatie van schepenen dezer stede en vrijheid Oss en Niclaas van Schaik gehuwd met Johanna Adriaans van Heesch van: een welgelegen huis, schuur en erf alhier op het beste van den Heuvel, met de belasting daarop staande, e.z. bovennaast Joost van de Goor, a.z. Daniel Halmmans, e.e. voorwaarts de straat, a.e. den heer luitenant van Triest met de uitweg uit de schuur, tussen het erf van genoemde heer van Triest en Joost van de Goor tot in de Peeperstraat, belast met een kapitaal van 700 gulden ten voordele van de weduwe Ariaan van Overbeek en een St. Wilbers gewincijns van 1 gulden, 12 stuivers en 4 penningen aan Wilhelmus Tabbers. Niet verkocht; 1 morgen hooi- en weiland onder het dorp Lithoijen ter plaatse genaamd in Robbershoef. Verkocht aan Johannis Vos voor 261 gulden, 20 slagen en 10 slagen; 2 morgen alhier op de Meervelden, e.z. Ariaan de Jong te Berchem, a.z. der erfgenamen Biedijkx, e.e. den Meerdijk, a.e. den arme van Oss. Verkocht aan Jan van Hoij voor 270 gulden, 10 slagen en 1 slag.
Datering:
27/29-10/3-11-1764
Pagina:
424-430
Soort akte:
Transport
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7365
Inventarisnummer:
156
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS