Archieven

 8000A Collectie kaarten, tekeningen en kadastrale tekeningen van Nistelrode, Vorstenbosch, Donsel, Loosbroek
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inventaris
Enkele aanwijzingen bij raadpleging.
Kadastrale kaarten Nistelrode periode 1832 - 1996.
- Behoren bij de kadastrale leggers die eerder aan het archief werden overgedragen.
- De tekeningen geven ondermeer informatie over de ligging van de grondeigendommen en bebouwing.
- Geven een beeld van de ruimtelijke ontwikkeling en invulling van het grondgebied van de gemeente. De gestage groei in de bebouwing na 1970.
- De kaarten zijn een informatiebron bij historisch-, topografisch en archeologisch onderzoek.
Noot:
De kadastralekaarten zijn chronologisch per sectie geordend. Let op, de voorlopige nummering van de kaarten verspringt.
Overige tekeningen Nistelrode
321 Tekening van het Kamp Nederlandschen Arbeidsdienst te Nistelrode. Gebouwd tijdens de Duitse Bezetting.
Waar Nederlanders verbleven die te werk werden gesteld op de werkverschaffingsprojecten in de omgeving.
1 Toegangspoort met wachtlokalen
2 Wachtbarak
3 Cantine
4 Bureelbarak
5 Garage en stal
6 Rijwielenloods
7 Parkloods
8 Ziekenbarak
9 Specialistenbarak
10 Eetzaalbarak
11 Werkersbarak I
12 Lesbarak
13 Leidersbarak
14 Gymnastiekbarak
15 Sportterrein
16 Exercitieterrein
17 Werkersbarak II
18 Keuken
Na september 1944 verbleven er évacués uit het grotendeel in puin geschoten Groesbeek.
Nadien vestigde de Rijkspolitie er een opleidingscentrum tot 1955.
Van 1955-1965 als Woonoord Donzel bekend, voor de opvang van Ambonezen., (1943)
thumbnail
8000A Collectie kaarten, tekeningen en kadastrale tekeningen van Nistelrode, Vorstenbosch, Donsel, Loosbroek
Inventaris
Overige tekeningen Nistelrode
321 Tekening van het Kamp Nederlandschen Arbeidsdienst te Nistelrode. Gebouwd tijdens de Duitse Bezetting.
Waar Nederlanders verbleven die te werk werden gesteld op de werkverschaffingsprojecten in de omgeving.
1 Toegangspoort met wachtlokalen
2 Wachtbarak
3 Cantine
4 Bureelbarak
5 Garage en stal
6 Rijwielenloods
7 Parkloods
8 Ziekenbarak
9 Specialistenbarak
10 Eetzaalbarak
11 Werkersbarak I
12 Lesbarak
13 Leidersbarak
14 Gymnastiekbarak
15 Sportterrein
16 Exercitieterrein
17 Werkersbarak II
18 Keuken
Na september 1944 verbleven er évacués uit het grotendeel in puin geschoten Groesbeek.
Nadien vestigde de Rijkspolitie er een opleidingscentrum tot 1955.
Van 1955-1965 als Woonoord Donzel bekend, voor de opvang van Ambonezen., (1943)
thumbnail
Beschrijving:
Tekening van het Kamp Nederlandschen Arbeidsdienst te Nistelrode. Gebouwd tijdens de Duitse Bezetting.
Waar Nederlanders verbleven die te werk werden gesteld op de werkverschaffingsprojecten in de omgeving.
1 Toegangspoort met wachtlokalen
2 Wachtbarak
3 Cantine
4 Bureelbarak
5 Garage en stal
6 Rijwielenloods
7 Parkloods
8 Ziekenbarak
9 Specialistenbarak
10 Eetzaalbarak
11 Werkersbarak I
12 Lesbarak
13 Leidersbarak
14 Gymnastiekbarak
15 Sportterrein
16 Exercitieterrein
17 Werkersbarak II
18 Keuken
Na september 1944 verbleven er évacués uit het grotendeel in puin geschoten Groesbeek.
Nadien vestigde de Rijkspolitie er een opleidingscentrum tot 1955.
Van 1955-1965 als Woonoord Donzel bekend, voor de opvang van Ambonezen.
Datering:
(1943)
Afmeting:
37,5x50
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Lichtdruk op zowaar papier.
Opmerkingen:
scan
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS