skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

xSamenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

Samenvattingen van oude akten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
12.417 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
AANVULLING VAN ABDIJ BERNE
REGESTEN van charters vóór 1500
Regest
9 928 1487 november 25.
Schepenen van Litoijen (zie voorvorig regest), oorkonden, dat heer Gherit van Beest met verlof van de officiaal van Luydíck heeft overgedragen aan Peter van Maren z.v.w. Peter van Maren alle rechten vervat in de 2 akten van 10 aug.1487 en (tussen 10 aug. en 25 nov.) 1487 (reg. nrs.926, 927), waardoor deze akte is gestoken.
a. Oorspr. VIII. L. 5. Het gemeen schependomzegel van Litoijen is afgevallen.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
 
 
 
 
 
Inventaris
AANVULLING VAN ABDIJ BERNE
REGESTEN van charters vóór 1500
Regest
8 927 1487 (tussen 10 aug. en 25 nov.).
Schepenen van Litoijen (zie vorig regest), oorkonden, dat Jan van Beest heeft overgedragen aan heer Gherit van Beest, priester, alle rechten, vervat in de akte van 10 aug.1487 (reg. nr.926), waardoor deze akte is gestoken.
a. Oorspr. VIII. L. 5. Het gemeen schependomzegel van Litoijen is afgevallen. Met transfix van 25 nov.1487 (reg. nr.928)
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
 
 
 
 
 
Inventaris
AANVULLING VAN ABDIJ BERNE
REGESTEN van charters vóór 1500
Regest
7 926 1487 augustus 10.
Schepenen van Litoijen, Reyner van der Graft Goyartszn, Tielman van Son, Jan van Tuyll, Jan Clínge, Jan Willemszn, Henrick Bernszn en Willem Goesen Ryckouts, oorkonden, dat Dirck van der Graft Reynerszn zich ten gunste van heer Gherit van Beest, priester en bedienaar van het O.L.Vrouwe-altaar in de kerk van Litoijen, heeft laten richten aan een huis, hof c.a. aldaar, geheten Opten Enge, wegens wanbetaling van een erftijns van 8 pond over 3 jaren, welke tijns op 17 maart 1475 toegezegd was door Heymerick Willemszn aan heer Henrick Aelbrechtszn, priester, ten behoeve van dit altaar; dat de nodige afkondigingen zijn geschied in de kerk van Litoijen en voor het stadhuis in Den Bosch, alsook, in verband met het recht van naasting, aan de "rinck" *  van de parochiekerk in Litoijen; dat vervolgens Dirc voorn. deze erven "vercoft" aan Jan van Beest voor de achterstallige pacht van 3 jaren en voor de proceskosten.
a. Oorspr. VIII. L. 5. Het gemeen schependomszegel van Litoijen is afgevallen. Met 2 transfixen van (tussen 10 aug. en 25 nov.) 1487 en 25 nov.1487 (reg. nrs. 927 en 928).
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
 
 
 
 
 
Inventaris
AANVULLING VAN ABDIJ BERNE
REGESTEN van charters vóór 1500
Regest
6 901 1482 april 12.
Schepenen van Buscumducis oorkonden dat - nadat Henricus z.v.w. Theodericus van Os zijn helft van een veld van ca. 6 morgen in de parochie van Groet-Lyt (= Lith) in het Lytterbroeck, nader gesitueerd en overlangs en gelijkelijk verdeeld, nl. die helft die ligt tegen het erf van Arnoldus Demer, had overgedragen aan Franco van Langel ten behoeve van Deynaldus z.v.w. Henricus Deynaltszn van Vladeracken - ook de gebroeders Johannes en Theodericus van Os, kinderen van Theodericus van Os, afstand hebben gedaan van de helft van de helft van dit veld en van de ev. aanspraken van hen beiden en van hun broer Reynerus van Os en van hun zuster Katharina op de gehele helft van dit veld.
a. Oorspr. VIII. L. 4. Met de zegels van Reynerus van den Hoevel en Johannes Godefriduszn van Hedel. In dorso: Deynaldus filius Henrici Deynalden. Gehecht aan de akte van vidimus van 9 dec.1598 (zie 22 aug.1415) en aan de akte van 16 mei 1414 (reg. nrs.568 en 564).
b. Authentiek afschrift, op papier, van notaris A. Walteruszn van Heeswijck, (na 1528) in: VIII. K. Map Altaar H.Kruis te Heeswijk; vijfde van de 6 afschriften.
c. Afschrift op perkament, begin 18de eeuw volgens het handschrift; bewaard bij a.Wel met vouw, maar zonder incisies voor de zegels. Het vertoont enige ernstige transcriptiefouten: r. 2 Lidt voor Lyt, r. 10 sabini voor scabini,r. 4 + 10 ultime voor legitime. Zie de Inleiding in dit boek onder de titel: "quasi-originelen",waar dit stuk apart wordt besproken.
c. Getypte tekst in Map-Afschriften.
 
 
 
 
 
Inventaris
AANVULLING VAN ABDIJ BERNE
REGESTEN van charters vóór 1500
Regest
5 900 1482 maart 15 Anno Domini 1481..
Schepenen van Buscumducis oorkonden, dat Henricus z.v.w. Theodericus van Os heeft overgedragen aan Franco van Langel ten behoeve van Deynaldus z.v.w. Deynaltszn van Vladeracken de helft van een veld van ca. 6 morgen in de parochie van Groet-Lyt (= Lith) in het Litterbroeck, nader gesitueerd, - dit veld in de lengte te verdelen - en dan wel de helft die gelegen is tegen het erf van Arnoldus Demer; welke helft Theodericus van Os had verworven van Theodericus van Vyanen.
a. Oorspr. VIII. L. 3. Met de zegels van Willelmus Steenwech en Reynerus van den Hoevel. In dorso: Deynaldus filius Henrici Deynaldi. Gehecht aan de akten van 22 aug.1415 en 13 nov.1467 (reg. nrs.568, 826).
b. Authentiek afschrift op papier, van notaris A. Walteruszn van Heeswijck, (na 1528), in: VIII. K. Map Altaar H.Kruis te Heeswijk; vierde van de 6 afschriften.
c. Getypte tekst in Map-Afschriften.
 
 
 
 
 
Inventaris
AANVULLING VAN ABDIJ BERNE
REGESTEN van charters vóór 1500
Regest
4 826 1467 november 13.
Schepenen van Buscumducis oorkonden, dat Theodericus van Vyanen, man van Elisabeth, dr.v.w. Rodolphus Berwout, heeft overgedragen aan Theodericus van Os de helft van een veld van ca. 6 morgen, gelegen in de parochie van Groet-Lyth (= Lith) in het Litterbroeck, nader gesitueerd - dit veld in de lengte te delen - en dan wel die helft die gelegen is tegen het erf van Arnoldus Demer; welke helft Theodericus van Vyanen bij erfdeling gerechtelijk had verworven, inclusief de lasten op de "zegedijcken" (polderdijken), sluizen, sloten en waterlopen van dit land.
a. Oorspr. VIII. L. 3. Met het gaaf zegel van Johannes Spijker Johanneszn en het beschadigd zegel van Godefridus Cleynael. In dorso: Theodericus de Os. (Vervolgens de niet geheel ontcijferde tekst:) Fiat vidimus de ista littera et terra Johannis de Os, qui prout super omnia tradere Deynaldo filio quondam Henrici Deynaltzsen de Vladeracken procurationem ut in forma etc. (schepenen:) Hoevel et Hedel; die 12 aprilis Pasche. Drie merghen int Litterbroeck van Dirk van Vyanen. Gehecht aan de akten van 22 aug.1415 en 15 maart 1482 (reg. nrs.568, 900).
b. Authentiek afschrift, op papier, van notaris A. Walteruszn van Heeswijck, (na 1528) in: VIII. K. Map Altaar H.Kruis te Heeswijk; derde van de 6 afschriften.
c. Getypte tekst in Map-Afschriften.
 
 
 
 
 
Inventaris
AANVULLING VAN ABDIJ BERNE
REGESTEN van charters vóór 1500
Regest
3 673 1436 maart 20 Ante domum inhabiationis Oede testatricis prenominate..
Petrus van Bruheze, pastoor van Litoijen, oorkondt, dat Oeda, weduwe van Bernardus Artszn, haar testament heeft gemaakt, waarbij zij, na aftrek vooraf van de begraafkosten en schulden, vermaakt aan de kerk van S. Lambertus (te Luik) 2 kromstaart eenmalig; aan pastoor Petrus en zijn opvolgers, aan de kerkfabriek en aan de armen van Litoijen 1 morgen land, door haar als weduwe verworven en gelegen achter in het Broeck (retro in palude) op de Rullen-Hoeve, naast het perceel het Chiffen, en tegen het perceel Aen den Roederfort, d.w.z. ieder een-derde ervan; aan dezelfden 1 hond land op de Enghe van Litoijen, tegen de Boenhoff aan, ook ieder voor een-derde - beide stukken land met de lasten van 1 roede dijks, door ieder voor een-derde te dragen - terwijl de bedienaren van de kerk zich verplichtten een jaargetijde te houden voor Oeda, haar man en kinderen, hun beider ouders en grootouders, nl. vrijdags voor S. Gertrudis (17 maart); hun graven zondags te bezoeken en er de psalm De Profundis, een Pater Noster, een Ave Maria en het gebed voor de overledenen te bidden, en hun graf met wijwater te besprenkelen, alsook hun namen in het zielboek (littera animarum) op zon- en feestdagen af te lezen.
a. Oorspr. VIII. L. 2. Het doorgestoken zegel van de pastoor is afgevallen. In dorso: Litterae unius jugeris et unius hont terrae pertinentes ad pastoratum, ecclesiam et mensam Spiritus Sancti promiscue, in Litthoyen. Het charter is door vuil en vocht zeer moeilijk leesbaar geworden; toch is het G. van der Velden gelukt (sept.1987) ervan een transcriptie te maken, waarin slechts enkele woorden ontbreken.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
 
 
 
 
 
Inventaris
AANVULLING VAN ABDIJ BERNE
REGESTEN van charters vóór 1500
Regest
2 568 1415 augustus 22.
Schepenen van Buscumducis oorkonden, dat Johannes van Beest z.v.w. Arnoldus Noytenzn van Lyt heeft overgedragen aan Rodolphus Berwout 3 morgen, gelegen in de parochie van Groet-Lyt (= Lith) achter in de polder en nader gesitueerd, met inbegrip van 11 hond, alsook een veld van wijlen Willelmus van Beest, ook 3 morgen groot en gelegen in de parochie van Lyt in het Broeck, nader gesitueerd; met opgave van de herkomst van deze goederen; waarbij Godefridus van Beest en Willelmus z.v.w. Alyverius gezegd Fierken van Berchhuysen garant staan voor deze in totaal 6 morgen, en zij alle eventuele lasten hierop op zich nemen, uitgezonderd de cijns voor het kapittel van Leodium en de lasten die op de "zeghdijcken" (polderdijken), waterlopen en sloten, alsook op 1 roede Maasdijk, gelegen voor het land van Willelmus die Lepper, en op 3 voet Maasdijk, de zogeheten Helsteghe-dijk, drukken.
a. Oorspr. VIII. L. Met de beschadigde zegels van Jacobus Coptiten en Arnoldus Dicbier. Gehecht aan de akten van 13 nov. 1467 en 16 maart 1482 (reg. nrs.826 en 900).
b. Authentiek afschrift op papier, van notaris A. Wolteruszn van Heeswijck, (na 1528), in: VIII. K. Map Altaar H.Kruis te Heeswijk; tweede van de 6 afschriften.
c. Gevidimeerd in de Bossche schepenakte van 9 dec. 1598. VIII. L. 4.
d. Getypte tekst in Map-Afschriften.
 
 
 
 
 
Inventaris
AANVULLING VAN ABDIJ BERNE
REGESTEN van charters vóór 1500
Regest
1 564 1414 mei 16.
Schepenen van Buscumducis oorkonden, dat Theodericus Johanneszn van Bruheze en zijn vrouw Elisabeth dr.v.w. Marcilius van der Ee, weduwe van Emondus Albertuszn gezegd Buc van Lyt, hebben overgedragen aan Johannes van Beest z.v.w. Arnoldus gezegd Noytenzn van Lyt in totaal 6 morgen land, nl. 3 morgen in de parochie van Groet-Lyt, (= Lith), gelegen achter in de polder en nader gesitueerd, met inbegrip van 11 hond, alsook een veld van wijlen Willelmus van Beest, ook 3 morgen groot en gelegen in de parochie van Lyt in het Broeck en ook nader gesitueerd; dit met opgave van de herkomst van deze goederen.
a. Oorspr. VIII. L. 4. Met de zegels van Gerardus Scilder en Henricus Dicbier. Gehecht aan de akte van vidimus van 9 dec. 1598 (zie: 22 aug. 1415) en aan de akte van 12 april 1482 (reg. nrs.568 en 901). In dorso (verbleekt:) Ses merghen lantz tot Lyth.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
 
 
 
 
 
Inventaris
Regesten
Regest
1 1356--10-21.
1356 oktober 21 (tot Bossche)
Wenceslaus en Johanna, hertog en hertogin van Brabant, belenen Willem van Bobnagel Lucaszn van Erp:
goed Stroetbolle in Sint-Oedenrode, hetgeen voorheen in leen werd gehouden door Lonys uten Waude
Getuigen: leenmannen Jacob uter Oesterwijc, Govart van Eindhoven, Jan van Vlierden, Dirk van Aarle
Kopie, eind 14e eeuw (inventarisnr 1)
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS