skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 7031 Gemeentebestuur Linden, 1811-1942
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
7031 Gemeentebestuur Linden, 1811-1942
Inleiding
Historisch overzicht
Linden is bijna een eiland: water rondom. De noordgrens van Linden werd en wordt gevormd door de Maas. In het westen liggen de Kraaijenbergse Plassen en de Heeswijkse Kampen. Katwijk ligt bijna tegen Cuijk in het zuiden.

De naam

Zeer waarschijnlijk is gaat de naam Linden terug op het Germaanse “lindo” ofwel lindeboom. Er zijn meer nederzettingen met de naam Linden, en ook die ontlenen hun naam aan de boomsoort.
De dorpen Katwijk en Klein Linden maakten tot de annexatie door Cuijk en Sint Agatha in 1942 deel uit van de gemeente Linden. Katwijk ligt praktisch tegen Cuijk aan. In het westen ligt Klein Linden. Aan de overzijde van de Maas ligt Mook.

Bevolking

De Katwijkse bevolking was heel beperkt van omvang. Niet meer dan een handvol inwoners woont in dit zeer kleine dorp.

Bijzonder in Katwijk en Klein Linden

Zo klein als Klein Linden mocht zijn, het werd wel de plaats waar het Lindense raadhuis kwam. Ook het (hulp)postkantoor van Linden stond in de jaren ‘20 van de vorige eeuw in Klein Linden.
Klein Linden had zijn eigen lagere school. De afstand naar Linden was te groot om te voet af te leggen, zeker in de wintermaanden. Dan was Linden vaak alleen bereikbaar per boot als gevolg van hoog water of overstromingen.
Raadhuis

Op 23 november 1875 besloot de Lindense gemeenteraad dat er een raadhuis moest komen. Daarover waren alle partijen het wel eens. Maar over de plaats waar het dan moest komen te staan, was men minder eensgezind. Ieder raadslid, of het nu uit Katwijk kwam, uit Klein-Linden of uit Groot-Linden, iedereen wilde het raadhuis in het eigen dorp hebben. Met een stem meerderheid viel op 13 januari 1876 het besluit om het raadhuis in Klein-Linden te bouwen.

Beerse Overlaat

Bij de Beerse Overlaat mocht de Maas sinds de middeleeuwen in geval van nood overstromen. Bij Beers, tussen Linden en Cuijk en tussen Gassel en Linden waren twee lagere plekken in de oeverwallen. Bij hoog water stroomde het rivierwater over deze oeverwallen.
Al in de zestiende eeuw veroorzaakte het “Berzewater” aanzienlijke schade in de regio. Het Bossche stadsbestuur probeerde samen met de dorpen uit het Maasland, het Land van Megen en het Land van Ravenstein de schade te beperken met een stelsel van dwarsdijken vanaf de Maas landinwaarts. Voorbeelden hiervan zijn de Groenendijk tussen Haren en Deursen en de Erfdijk bij Herpen.Toch zorgde de overlaat steeds voor waterproblemen. Voorbeelden van watersnoodjaren zijn: 1820, 1850, 1861, 1880-1882, 1920-1921, 1936-1931, 1933-1936.
Gemeentewapen

Op 16 juli 1817 verleende de Hoge Raad van Adel aan de jonge gemeente Linden een gemeentewapen met de volgende omschrijving: “Van lazuur [=blauw] beladen met een strik van goud”. Bij de aanvraag van dit wapen is geen nadere argumentatie gegeven, maar waarschijnlijk berust het hele idee van de strik op een (onterechte) associatie van de gemeentenaam Linden met het woord “lint”.
Bevolking

Linden telde als gemeente in het midden van de 19e eeuw bijna 500 inwoners en het inwonertal is heel lang rond die 500 blijven schommelen. Bij de opheffing van de gemeente in 1942 telde Linden bijna 550 inwoners.

Middelen van bestaan

Traditioneel vond de Lindenaar zijn bestaan vooral in de landbouw en dat is in grote trekken nog steeds het geval.

Bijzonder in Linden

Hoewel Linden een kleine gemeente was, huisvestte het dorp gedurende een korte tijd in de 19e eeuw een seminarie. Tussen 1813 en 1829 zijn er niet minder dan 164 studenten opgeleid tot priester. Later werd deze opleiding overgebracht naar het seminarie in Den Bosch.
Gemeentelijke herindelingen

De gemeente Linden c.a. hield in 1942 op te bestaan. (Groot) Linden werd samengevoegd met de gemeente Beers en Katwijk en Klein Linden kwamen bij Cuijk en St. Agatha.

Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: burgemeesters
Kenmerken
Datering:
1811-1942
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS