skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 7688 Gemeentebestuur Erp, 1811 - 1930
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
7688 Gemeentebestuur Erp, 1811 - 1930
Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie
De gemeentelijke jaarverslagen vanaf 1884 melden dat slechts het oud archief (tot 1815) opnieuw geïnventariseerd is door Mr. C.C. Krom en in 1889 aangevuld door Mr. A.C. Bondam. Van het nieuwe archief- dat thans is beschreven- staat niet méér vermeld, dan dat het "behoorlijk is geplaatst" * 
Een groot gedeelte van het thans geïnventariseerde archief werd aangetroffen in een kast op de zolder van het gemeentehuis. Deze berging was allerminst stof- en vochtvrij, terwijl de ruimte ook brandgevaarlijk kon worden genoemd.
De ingekomen stukken vormden een vrij complete serie van per jaar chronologisch opgelegde en gebundelde bescheiden vanaf 1815. Van deze bescheiden werden eerst vanaf 1840 registers van ingekomen stukken aangetroffen (inv.nrs.119 ev), die echter weinig toegang tot deze serie verschaffen. Bovendien waren ze verdeeld naar stukken ingekomen bij de gemeenteraad en stukken ingekomen bij de burgemeester. Voorts werden per jaar een aantal belangrijke stukken aangetroffen, die niet waren ingeschreven in de registers.
Besloten is terwille van de raadpleegbaarheid, de chronologie van deze serie tot 1850 te doorbreken en de bescheiden te rubriceren en te beschrijven als "stukken betreffende" onder de hoofdindeling STUKKEN EN SERIEN VAN BIJZONDERE AARD, vanaf blz. 20. Deze werkwijze is vanaf 1851 niet voortgezet, omdat sedert dat jaar de systematisch ingedeelde jaarverslagen zekere informatie verschaffen en aanwijzingen kunnen geven welke jaarbundel van ingekomen stukken voor nader onderzoek moet worden geraadpleegd.
De buiten de serie ingekomen stukken aangetroffen bescheiden van na 1850 zijn eveneens in deze afdeling beschreven als "stukken betreffende".
Als inventarisatieschema is gehanteerd het als zodanig door de Minister van Binnenlandse Zaken voorgestelde schema *  .
Vernietiging van daarvoor in aanmerking komende stukken uit dit archief zal ook plaats vinden, waarbij moet worden aangetekend, dat de vernietigingslijst van de minister van Binnenlandse Zaken van 1948 zodanig is toegepast, dat stukken die enigszins bijzondere informatie kunnen verschaffen, van deze vernietiging zijn uitgezonderd. *  Hoewel essentiële zaken bewaard zijn gebleven, zoals de series notulen, correspondentie en jaarverslagen, moeten ook enkele belangrijke serien bescheiden in de loop der tijden verloren zijn gegaan. Niet aangetroffen zijn bijvoorbeeld de patentregisters uit de 19e eeuw (belastingkohieren op beroepen en bedrijven), bevolkingsregisters vóór 1850, huisnummeringlijsten en onderwijsverslagen. Daarnaast bestaan er hiaten in de algemene jaarverslagen en landbouwverslagen. Voor archiefonderzoek resteert echter nog voldoende materiaal en een gerichte studie in de thans beschreven periode is zeker wel mogelijk.
De uitgave van deze inventaris kon plaatsvinden dankzij de beschikbaarstelling van het nodige crediet door de gemeente Erp. Lay-out, ontwerp omslag en afbeeldingen werden verzorgd door medewerkers van het streekarchivariaat. Het typewerk werd verricht door het Administratief Centrum in Schijndel, terwijl offsetdruk door de gemeente Erp in eigen beheer werd uitgevoerd.
W.H. Cornelissen, Erp, februari 1980.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1811-1930
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS