skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

xSamenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

Samenvattingen van oude akten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
12.417 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Regest
540 1504-03-08.
Schepenen van Antwerpen oorkonden, dat Huibrecht van Loon, prior van de kartuizers in Vught, in naam van broeder Daneel Peter Daneelszone, een scheiding is aangegaan met diens zuster Barbele Daneels, echtgenote van Jan Adriaenssen Corencooper, van de goederen van hun moederlijke grootouders Peter Muyl en Anthonie Swolfs en van hun vader Peter Daneels, waarbij aan het kartuizerklooster komt, naast de helft van de roerende goederen, de inboedel en de juwelen: een erfrente van 3 pond 17 schelling en 9 penning groten Brabants op de stad Antwerpen; een erfrente van 4 pond 14 schelling en 10½ penning Brabants; een hoeve met toebehoren, geheten Bouckenborch, groot 5 gemet en 1 vierdeel land, gelegen buiten t Cruyxhol in de vrijheid van Antwerpen in Merksem; een erfrente van 30 schelling uit een huis geheten De Gulden Lelye op 't Sant; een erfrente van 2 pond 11 schelling 3 penningen Brabants uit een huis geheten Den Horen; en een erfrente van 24 schelling Brabants uit een smoutmolen met toebehoren op Sinte Willeboorts Velt.
Datumaanduiding:
dysent vijfhondert ende drie
Ontwikkelingsstadium:
oorspronkelijk inv.nr. 80
Beschrijving zegel:
met de schepenzegels van Peter van der Molen en Johan Mannaart
 
 
 
 
 
Regest
278 1384-07-31.
1384 juli 31
Schepenen van Oosterhout oorkonden dat Michiel Michielszn en Henrik Pylencer in erfpacht genomen hebben van Jannes van Wijffliet Jacobszn, voogd van Angneese van Loven: goed op Ulendonk
Origineel en authentieke kopieën inventarisnr. 288
Authentieke kopie inventarisnr 1, folio 59, q
Kopie inventarisnr 2, 2e deel, folio 99v, V 13
 
 
 
 
 
Regest
1169 1484-02-03.
1484 februari 3
Rechter en heemraden van Raamsdonk oorkonden dat Willem Jansen overdroeg aan Geerbrants Clauwertszn: land in Rijsbroek, dat laatstgenoemde daarna in erfcijns teruggaf aan Willem
Origineel inventarisnr. 289
Kopieën inventarisnr 2, 1e deel, folio 110v, 62 inventarisnr 15, folio 7, B 24
 
 
 
 
 
Regest
1078 1465-07-08.
1465 juli 8
Rechter en buren van Meeuwen oorkonden dat Andries Loureinszn, voogd van Marie, dochter, en Marie, weduwe Jan Louwerijnszn, overgedragen heeft, aan Godevart Brievonk, pastoor van Doeveren, voor kartuizers:
land in Zuidbroek in Meeuwen, dat laatstgenoemde daarna samen met ander land aldaar in erfcijns teruggaf aan Andries, als voogd
Kopieën inventarisnr 2, 2e deel, folio 63v - 64, M 30 en inventarisnr 2, 2e deel, folio 64
 
 
 
 
 
Regest
65 1533-09-26.
Schepenen, gezworenen, raadslieden en dekens van de ambachten en de stad 's-Hertogenbosch, borgmeesters, schepenen, gezworenen, kerkmeesters, heilige-geestmeesters, ingezetenen en naburen van de steden Helmond en Eindhoven en de vrijheden Sint-Oedenrode, Oerle, Oisterwijk, Oss, Oirschot en Hilvarenbeek oorkonden dat zij achterstallige beden van de laatste jaren op diens verzoek zullen betalen aan keizer Karel. Daarvoor zullen de nodige renten bedesgewijs jaarlijks worden afgelost.
NB:
Origineel inv.nr. 537
Met drie beschadigde zegels
 
 
 
 
 
Regest
97 1444-02-15.
Notaris Rutgerus de Arkel de Buscoducis oorkondt aan deken Petrus en het kapittel van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch dat Johannes Pels, zijn echtgenote Margareta, en Willelmus Hals, clericus, een kapelanie gesticht hebben in de Sint-Jan in het koor van de Heilige Maria op het altaar van de Heilige Barbara als derde fundatie van dat altaar en het begiftigen met een roggepacht uit een hoeve in Sint-Oedenrode aan Gheen Schoere, land in Oss in Metgoebels Camp, een erfpacht die wijlen Henricus Lemmens, oom van genoemde Willemus, aan deken en kapittel had vermaakt ten behoeve van een mis, een erfcijns uit een halve hofstad in de Gorterstrate in 's-Hertogenbosch, een erfcijns uit land in Oss en een erfcijns uit goederen in Rumel in Sint-Michielsgestel. Willelmus Hals wenst de eerste rector ervan te zijn, met als last een wekelijkse mis. Zijn opvolgers moeten drie wekelijkse missen opdragen, op straffe van een boete aan de kerkfabriek van Sint-Jan en aan de broederschap van de Heilige Barbara. Dit alles onder de bescherming van deken en kapittel, die na de dood van de eerste rector het collatierecht krijgen, met wie een betaling wordt afgesproken over de voor de mis benodigde wijn en een regeling wordt getroffen voor de opleiding van Willelmus tot priester. Heer Philippus de Boningen, gebeneficieerd priester in de Sint-Jan, stelt Willelmus in het bezit van deze kapelanie. Gedaan voor het altaar van de Heilige Barbara.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. 46
 
 
 
 
 
Regest
145a Notaris Johannes Amelrici de Buscoducis oorkondt dat Aleydis, weduwe van Arnoldus Monicx, in leven raad van 's-Hertogenbosch, afstand doet ten behoeve van de kapelanie van het haar toekomende vruchtgebruik van de goederen die zij en haar echtgenoot gedoteerd hebben ten behoeve van drie wekelijkse missen aan het altaar van Sint-Sebastianus en Anthonius in de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch, met nadere bepalingen omtrent de aard van de op te dragen missen..
Ontwikkelingsstadium:
origineel
Datumaanduiding:
1465-03-11
 
 
 
 
 
Regest
142a 1462-12-1..
Notaris Johannes Amelrici de Buscoducis oorkondt dat Arnoldus Monicx, raad van 's-Hertogenbosch, en zijn vrouw Aleidis, dochter van Arnoldus Stamelaert de Uden, een kapelanie gesticht hebben op het altaar van Sint-Sebastiaan en Anthonius in de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch onder last van drie wekelijks missen onder nadere voorwaarden en deze voorzien van inkomsten.
Ontwikkelingsstadium:
origineel
NB:
Omdat het stuk gehavend is, is de dagaanduiding niet meer te lezen.
 
 
 
 
 
Regest
42 1479-06-17.
Louis de Bourbon, bisschop van Luik, geeft zusters te Achel verlof tot verplaatsing van het altaar. Met in dorso bevestiging door bisschop Jan van Hoerne uit 1494.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. 36
 
 
 
 
 
Regest
598 1558 december 21
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert achtenvyftich eenentwintich dagen in Decembri.
Voor Bartholomeus Cornelis Laureysszoon en Boudewijn Wytman Dorenzoon, schepenen in de palen van de hoeven van Etten, verkoopt Cornelis Janszoon Ypelaer van Breda, aan Jan van Esch, rentmeester van St. Catharinadal, een erfcijns van 9 gulden te innen naar inhoud van de schepenbrief van 20 October 1511 [1541] (nr. 579).
NB:
Origineel : Karters, nr. 465, op 11-26 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook.
Op rugzijde : Tconvent van sinte Kathelynen dale tot Breda.
Afschrift : Cart. B, fol. 111 vso ; cart. C, fol. 45 vso.
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS