skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
12.417 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Regest545 1499 december 31
Int jair ons Heeren m.cccc negenendetnegentich den lesten dach in decembri.
Voor Laureys Janszoon en Bouden Henricxzoon, schepenen « in de palen vanden Hoeven, » tot Etten, verkoopt Jacob Andrieszoon de Tymmerman aan Willem van Barnaedzoon vijf gulden erfcijns op 2 gemet land, gelegen « in pieteren Straetken, oost aan Thoen Brabaer, zuid aan Willem Jan Clauszoon, west aan Cornelis Jans Hoonenzoon, noord aan Vrerick Vrericxzoon. [zie ook nr. 552]
NB:
Origineel : Karters, nr. 385, op 11-22 cM., met nog één zegel der 2 in groen was op dubbele strook.
Op keerzijde : Willem van Bernargien Cor. Koeck tot behoeff Claus Adriaen Scutszone. — Overgevest tot behoef der jouff. nonnen van sinte Katharina clooster buten Breda (XVIe e.). — ij — x st. Modo Peter Cornelis Urmar (XVIIe e.). — Q (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 110 vso ; cart. C, fol. 44.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest544 1499 juni 26
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert negen ende tnegentich sessentwintich dage in Junio.
Voor de schepenen van Ginneken, Gielis Jan Lippenszoon en Jan Aertszoon, verkoopt Anthonis Adriaen Gielissoen zoon van Bernagien aan Gielis Peterszoen 1 halster rogge, uit 1 sester erfpacht, volgens den schepenbrief van 17 Mei 1457 (nr. 409). [zie ook nr. 548]
NB:
Origineel : Karters, nr. 384/a, op 19-27 cM., vroeger met 2 zegels op dubbel strookje.
Op keerzijde : Jo. Hoghe. — ij veertel rogs (XVIe e.). — Cornelis Janss. Vosken (XVIe e.). — G... Vos. — Erf. nu. 14. — by pas ghecocht a° 1501, 19 Januarii (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. A, fol. 81 ; cart. B, fol. 137 ; cart. C, fol. 83 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest542 1499 mei 24
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert ende negenentnegentich, opten vyerentwintichsten dach van Meye.
Voor Anthonijs van Nispen en Simon Heinrycxzoon, schepenen van Roosendaal, bekent Pieter van Lyere Metser, schuldig te zijn aan Jan vander Dong, Lambrechtszoon 9 stuivers, veronderpand op 13 roeden erf en het huis dat hij er op bouwen sal, gelegen in de Ooststraat van het dorp. [zie ook nrs. 561, 574]
NB:
Origineel : Karters, nr. 383/a, op 14-28 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook.
Op rigzijde : Claustrum 9 st (XVIe e.). — ix st. tsjaers, op Geerit Stoeldreyers buys tot Rozendael, op die selve erve gaet noch uut aen ons xiij st. ij oort bij ons opgewonnen. — Nu gelost. — 1499, 24 Maii ; komt aen het clooster 1518 1 martii (XVIIe e.). — L (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 20, en fol 20 vso ; cart. C. Fol. 228 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest541 1498 augustus 25
Opten viventwintichsten dagh van Augusto int jaer ons Heeren dusent vyerhondert acht ende negentich.
Gijsbrecht Henrixzoon en Bartholomeus Peter Janszoon schepenen te Prinsenhage, getuigen op verzoek van Willem van Bernagien, als rentmeester van St. Catharinadal, dat het erf, waarvan in erfbrief van 20 April 1372, gelegen is « achter den hovel geheyten die Enge, houdende omtrent een buynder luttel min of meer, gelegen neven Cornelis Meeuszoons erve oistwert, westwert neven Jan Maes soens erfgenamen erve westwert ende suytoistwert neven desa persoens erve vanden Haghe ». [zie ook nr. 554]
NB:
Origineel : Karters, nr. 92, op 7-27 cM., met twee zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 20 April 1372.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest539 1494 december 16
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert vier ende tnegentich, sesthien dage in December.
Voor Sweer Gorijszoon en Domaas Mertens-zoon, schepenen te Ter Heyden, heeft Jan Clercuszoon verkocht aan Kathelijn Michiel Ghybensoensdochter 4 gouden Arnoldus geldersche gulden erfcijns uit 8 gulden, naar inhoud van den schepenbrief van 10 Juni 1438 (nr. 342).
NB:
Origineel : Karters, nr. 267, op 9-24 cM., met 2 zegels in bruin was doorgestoken met de charters van 11 Juli 1452 en 10 Juni 1438.
Op rugzijde : Jo. Hoghe (XVe e.).
Geen afschrift in cartularium.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest538 1494 october 4
Int jair ons Heeren dusent vyerhondert vier ende tegentich, vyer dage in october.
Voor Herman van Zelbach en Jan van Megen Janszoon, schepenen te Breda, heeft Jan Peter Peter Faytmanszoon een schuld bekend van 10 gulden van 20 grooten Vlaamsch, aan zijn moeder Hildegonde, Weduwe van Peter Faytmanszoon, op huis met bijgaande op den Haagdijk te Breda. [zie ook nr. 570]
NB:
Origineel : Karters, nr. 380, op 6-26 cM., met 2 zegels in groene was op dubbele strook.
Op rugzijde : Van ons bruer (XVe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest536 1493 april 29
Int jaer ons Heeren M.CCCC. dryentneghentich, opten neghenentwintichsten dach in Aprille.
Voor dezelfde schepenen te Rosendaal, maakt dezelfde Cornelis Joeszoon onder dezelfde voorwaarden over aan St. Catharinadal een erfbrief van 27 1/2 stuivers naar inhoud van 1 schepenbrief van 29 Dec. 1480 (nr. 499).
NB:
Origineel : Karters, nr. 362/e, op 8-16 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 20 Oct. 1481.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. B, fol. 17 vso ; cart. C. fol. 226 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest534 1493 april 29
Int jaer ons Heeren M CCCC dryentnegentich, opten neghenentwintichsten dach van Aprille.
Voor Herman Willemszoon en Ghysbrecht Dierixzoon, schepenen te Roosendaal, heeft Cornelis Jooszoon, erfgenaam van Janne Jan Smitsdochter, opgedragen aan St. Catharinadal een erfbrief van 3 gulden 's jaars.
NB:
Origineel : Karters, nr. 334/c, op 6-20 cM., met 2 zegels in groen was doorgestoken met den brief van 8 Februari 1466.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. C, fol. 227.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest533 1492 augustus 6
Gescreven inden jaer M CCCC xcij der vjsten dach in Augusto.
Priorin Vander Veken van St. Catharinadal verkoopt 2 sester rogge onder Roosendaal, naar inhoud van schepenbrief van 10 Juni 1459 (nr. 415 ) [?].
NB:
Akte genoteerd op rugzijde van de notarisakte van 10 Juni 1459.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest523 1488 november 18
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert acht ende tachtentich, achthien dage in November.
Voor Cornelis Jacob Janszoon en Bouden Ghysbrechtszoon, schepenen te Princenhage, hebben Peter Meeuszoon en Cornelie Adriaan Merten Vrientszoensdochter, verkocht aan Jan Janszoon van Overbroeck 15 stuivers op een huis en erf van een veertelzaad, gelegen « op de beecke opt Moleneynde » en op 2 1/2 loopzaad aldaer gelegen. [zie ook nr. 558]
NB:
Origineel : Karters, nr. 370, op 10-19 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Jo. Hoghe (XVe e.). — Cornelis Jacopss. — 1512. — xv st. chyns inden Hage, die (Symen Gosins betaelt) (doorgehaald) — Peeter Prinssen (?) betaelt (XVIIe e.). — D (XVIIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS