skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
12.417 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Regest485 1478 februari 18
Int jaer ons Heeren dusent vierhondert acht ende tseventich, achthien daghe in februario.
Voor Hendrik Peterszoon en Lambrecht Peter Oemenzoon, schepenen te Dongen verkoopt Lambrecht Hulshoutszoon aan Peter van Gagheldonck, als voogd en rentmeester van St. Catharinadal, 4 loop rogge erfpacht, naar inhoud van den rentbrief van 10 Januari 1450 (nr. 389).
NB:
Origineel : Karters, nr. 289, op 14-20 cM., met nog één der twee zegels op dubbele strook doorgestoken met de akte van 10 Jan. 1450.
Geen aanteekeningen op de rugzijde.
Afschrift : Cart. B, fol. 181 vso ; cart. C, fol. 133 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest484 1478 januari 14
Ghegheven int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende achtentseventich, veertien daghen in Januario.
Voor Ancem Jan Gheertsszoon en Willem Pieter Norijszoon, schepenen « in 't lant van Berghen dat leyt boven den nieuwen barch », erkent Pieter Lambrecht Lonckenszoon schuldig te zijn aan Jacob Scadtszoon 11 gouden stuivers 's jaars, veronderpand op 2 gemet, gelegen zuid aan meester Aerts van Overhof, west aan Adriaan Joes Munten, noord aan de kinderen van Pieter voorz., oost aan den Spikevaartschen weg. [zie ook nr. 510]
NB:
Origineel : Karters, nr. 357, op 11-25 cM., met nog één der twee zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Here Cornelis Lambrechts (XVIe e.). — xj st... — 1478, 14 Jan. 1483, 27 Jan. (XVIIe e.). — 1482. — P (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 19.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest480 1476 april 30
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert sesse ende tseventich, opten lesten dach van Aprelle.
Voor Jan Buyckx en Jan Lemmens, schepenen in Ginneken, verkoopt Jan Aertszoon vander Voort aan Godert Peterszoon van Houtvoort, 10 loop rogge erfpacht, naar voorwaarden van den schepenbrief van 3 December 1400 (nr. 170).
NB:
Origineel : Karters, nr. 133, op 8-22 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 9 Dec. 1427.
Op rugzijde : J. Hoghe (XVe e.). — Jan Aerts... (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest477 1475 april 4
Int jair ons Heren duysent vyerhondert viventseventich, vier daghe in Aprille.
Voor Huibrecht Peter Janniszoon van Ouera, en Jan Aertszoon, schepenen in Princenhage, heeft Peter Jan Willem Elensoenszoon verkocht aan Anthonis en Willem zonen van Roelof Schoendonck 2 1/2 Arnoldusgulden, naar inhoud van den schepenbrief van 6 Maart 1472 (nr. 468). [zie ook nr. 501]
NB:
Origineel: Karters, nr. 350, op 8-21 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook doorgestoken met den schepenbrief van 6 Maart 1472.
Op rugzijde : Ja. p, Goessen (XVe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 112 vso ; cart. C, fol. 49.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest473 1473 februari 23
Int jair ons Heren duysent vyerhondert drye ende tseventich, drye ende twintich daghe in Februario.
Voor de schepenen van Breda, Floris van Nyspen en Gerijt Cristus, verkoopt Lijsbet Wijtman Brantsdochter, met haar voogd Engbrecht Gieliszoon, bij consent van haar man Lambrecht Hammoer, aan Lysbet Jan Reynerszoondochter, vander Byestraten, weduwe van Willem Aart Willem Noydenssoenszoon, 51 schelling groote erfcijns, naar inhoud van de schepenbrief van 8 Mei 1430 (nr. 306).
NB:
Origineel : Karters, nr. 235, op 8-25 cM., met 2 zegels in groen was op dubbel strook, doorgestoken met de akte van 5 Mei 1430.
Op rugzijde : Lysbet van Reyns. Ja. per Goessen (XVe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 60 vso ; cart. C, fol. 21.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest470 1473 februari 12
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert drye ende tseventich, twelf dage in februario.
Voor de schepen van Terheijden, Adriaan Boent en Jacob Willems sBrouwerszoon, heeft Claas Roelof Claeussoenszoon verkocht aan Peter van Gageldonck, tot behoef van St. Catharinadal, 3 bunder beemd te Zonzeel, naar inhoud van den schepenbrief van 18 December 1464 (nr. 437).
NB:
Origineel : Karters, nr. 326, op 8-25 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 18 Dec. 1464.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. B, fol. 101.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest468 1472 maart 6
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert twee ende tseventich, sesse daghe in Meerte.
Voor Huibrecht Peter Jannissoen van Ouera en Jan Aertszoon, schepenen van Princenhage, heeft Dierk Hendrik Tsjongenzoon gepacht van Peter Jan Willem Eelenszoon de rechte helftscheiding van 2 bunder weide, gelegen in Botlants Hoeve, voor 2 1/2 Arnoldusgulden, van 10 st. elk, met als medepand de hoeve Botlantshoeve genaamd. [zie ook nrs. 477, 501]
NB:
Origineel : Karters, nr. 349, op 12-22 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Ja. p. Goessen (XVe e.). — Peter Jan Willems. — xxv st. in de Hage (XVIe e.). — Cornelis Adriaen Gyben ; te voeren Adriaens van Tuernout (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 49.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest464 1471 januari 23.
Voor de schepenen van Breda, Floris van Nyspen en Robbrecht van Drongelen, verkoopt Cornelis Berthelmeeus Rijkenzoon aan St. Catharinadal langs bemiddeling van Peter van Gageldonck, een land naar inhoud van schepenbrief van 14 Maart 1403 (nr. 181).
NB:
Origineel : Karters, nr. 146, op 7-25 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 21 November 1444.
Op rugzijde : Ja. p. Goessen (XVe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 54 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest463 1470 juli 31
Int jaer ons Heren duysent vierhondert ende seventich, een ende dertich daghe in Julio.
Voor Robbrecht van Drongelen en Wijtman van Meer, schepenen in Breda, verkoopt Adriaan Gerijtszoon van Wijck aan Goessen van Riven, voor St. Catharinadal een huis met toebehoorten, naar inhoud van den schepenbrief van 8 Juni 1469 (nr. 460).
NB:
Origineel : Karters, nr. 315, op 7-23, met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 8 Juni 1469.
Geen aanteekeningen op rugzijde.
Afschrift : Cart. B, fol. 52 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest460 1469 juni 8
Int jair ons Heeren duysent vierhondert negen ende tsestich, acht dage in Junio.
Voor Wijtman van Meer en Willem die Bye, schepenen in Breda, verkoopt Lambrecht Godert Heysterszoon aan Adriaan Gerijtzoon van Wyck een huis met bijbehoorten, gelegen « buiten doir dacker veken », tusschen Cornelis van Gageldonck en de kinderen van voorz. Lambrecht, gewaarborgd met een erfcijns van 52 stuivers (cfr. nr. 429 [428] : 10 Maart 1462). [zie ook nr. 463]
NB:
Origineel : Karters, nr. 314, op 10-26 cM., met 2 zegels in geel was op dubbele strook.
Op rugzijde : J. per Goessen. — Aryaen van Wyck. — Den boemgaert (XVe e.). — 1469. — N. 9. — D (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol 52.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS