skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
12.417 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Regest458 1469 april 20
Int jaer ons Heren dusent vierhondert tsestich ende neghene, in Aprille twintich dage.
Voor Aart Meeuszoon en Cornelis Biermans, schepenen in het land van Hoogstraten, maakt Dierik Jans Diricxzoon van Meer over aan Marie Paridoens, dochter van zijn broeder een vierendeel in 6 gulden en 6 stuivers cijns, te heffen te Halle.
NB:
Origineel: Karters, nr. 308, op 9-19 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : S. Marie Paridaens. xxvij st. 19 Brab. (XVe e.). — vij st. 19 br — H (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. A, fol. 59 ; cart. B, fol. 120 ; cart. C, fol. 59.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest456 1469 april 4
Int jair ons Heeren duysent vyerhondert negen en tsestich, vier daghe in Aprelle.
Voor Gerijt Godevaertszoon en Jacob Willem sBrouwerszoon, schepenen te Terheijden, verkoopt Cornelis Willem Donckerszoon aan Jan en Michiel Jan Thomaes Janszoon, een gouden overlandsche rijngulden, uit huis met bijbehoorten te Terheijden bij de kerk, tusschen Peter Jan Herman Peterszoon en Willem Wijts, palende aan de heerenstraat, veronderpand met drie oude groote erfcijns. [zie ook nr. 505]
NB:
Origineel : Karters, nr. 344, op 11-28 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook.
Op rugzijde : Ja. p. Goessen (XVe e.). — Terheyden. — j. gouden r. gulden, gekomen van s. Geertruyt Stevens (XVIe e.). — D (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. A, fol. 48 vso ; cart. B, fol. 104 vso ; cart. C, fol. 104 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest453 1468 februari 23
Int jaer ons Heeren duysent vyerhondert acht ende tsestich, drye ende twintich dage in Februario.
Voor Peter van Buyten en Wijtman van Meer, schepenen te Breda, verkoopt Claas Godertszoon van den Wyeden aan Jan Vanden Haenberghe 10 gouden stuivers erfcijns, op een erf geheeten « Slabbaerts hof » gelegen op het Gasthuiseinde « tegen dat zulle over neven desselven Claeus buys ende erve dair hy nu tertyt in woent op deen zyde ende Heinrics Michiels huys ende erve op dander zyde, streckende vander straten voir achterwaert tot aen Willem Pauwels erve », veronderpand op 2 groote erfcijns. [zie ook nr. 572]
NB:
Origineel : Karters, nr. 340, op 11-24 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Ja. p. Goessen (XVe e.). — Cornelis Jacopss. van Teteren S. Jan Haenberch. — x stuvers die.. — Peter Aertsen Smit xst. (XVIe e.)) N. 29 (XVIIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest452 1467 november 25
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert seven ende tsestich, vive ende twintich dage in November.
Voor Peter van Buyten en Wijtman van Meer, schepenen in Breda, heeft Wijtman Peterszoon, die Smit, erkend schuldig te zijn aan Jan Janszoon van Overbroek 15 gouden stuivers erfcijns, uit huis en erf gekocht van Jan Janszoon gelegen buiten het gasthuis, tusschen wijlen Jonas Jonas Noydenszoon, en Lijsbet, weduwe van Willem Aart Meliszoon, veronderpand met 7 schellingen groote erfcijns. [zie ook nr. 557]
NB:
Origineel : Karters, nr. 337, op 9-32 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Sr. Margriet Adriaens. — Kathelyn Mieris. 15 St. Jan Janss. van Overbrock. — Jan Mertens van Leyden ter Heyden woenende xv st (XVIe e.). — No 27 (XVIIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest445 1466 februari 8
Gedaen int jaer ons Heren M. CCCC. sesentsestich, acht dage in Sille .
Voor Lenaart Merceliszoon en Jan Stevenszoon, schepenen in Roosendaal, verpacht Jan Goertszoon in erfcijns aan Tonijs Goertszoon, zijn broeder, de helft van 6 gemet etsel, genoemd « de scaepsettinge », gelegen zuid aan Jan van Overhofs, noord aan de erfgenamen Merken Claiszoon en Adriaan Ellewouts, voor 3 gulden van .10 stuivers, veronderpand op de andere helft van dit goed.
NB:
Origineel : Karters, nr. 334/b, op 9-21 cM„ met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Te Rosendale iij gulden — Jan Gort... (XV e.). — vj gemeten etsel geheten de schaepettingen. — 1466, 8 Juli, maer is aen het klooster komen 1493, 29 April. — D (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. C, fol. 226 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest443 1465 juni 30
... quod anno a nativitate ejusdem Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, indictione tercia decima, mensis junii die penultima....
Notaris Johannes Amelrici van 's Hertogenbosch akteert dat Goeswyn Heym, rentmeester van Philips van Bourgondië te 's-Bosch, laat bij testament aan zijn dochter Theodorica, religieus te St. Catharinadal, een lijftocht van 5 gulden en sticht in het klooster een jaargetijde. [zie ook nr. 512]
NB:
Origineel : Karters, nr. 332, op 41-36 cM., voorzien van het notarismerk.
Op rugzijde : 1465. Onus anniversarii cum 9 lectionibus et missa ultima Aug. qua obiit Theodoricus Heym 1470, pro sua, conjugis, parentum et benefactorum suorum animabus legavit reditum duodecim quartarum vini Rhenensis mensure Buscoducensis sen verum valorem ejusdem vini, Dubito an ex illa capsa, que van d'afgeleyde rente, acceperunt et prius invenerunt. F. H. Assels. — T (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest441 1465 april 20
Int jair ons Heren duysent vyerhondert viventsestich, twintich dage in Aprelle.
Voor Peter van Buyten en Wytman van Meer, schepenen te Breda, heeft Marie, dochter van Jan Maynen en weduwe van Rombouts Boots, met haar man en voogd Hendrik Claes Smitszoon, samen met Wouter Usselen als voogd en Gielis van Vlymmeren als toeziender over de onbejaarde kinderen, de erfgoederen gedeeld. [zie ook nrs. 492, 566]
NB:
Origineel : Karters, nr. 329, op 12-28 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde: Meerten Peter Hermans wedue xxiij st. iij oort. Gasthuys eynt. N°. N° (XVIe e.). — Nu. 27 (doorgehaald). — n. 28 (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest440 1465 maart 26
... anno a nativitate ejusdem millesimo sexagesimo quinto, indictione decima tercia, mensis martii die vicesimasexta, hora....
Notaris Wilhelmus Stephani van Breda, akteert dat Gerardus zoon van Petrus Bruynen van Oosterhout schenkt aan St. Catharinadal, in tegenwoordigheid van Egidius Decani, den zaakgelastigde van het klooster, een cijns van 28 stuivers te ontvangen naar inhoud van den schepenbrief van 15 Februari 1465 (nr. 439).
NB:
Origineel: Karters, nr. 328, op 25-25 cM., met notaristeeken voorzien.
Op rugzijde : Instrument van xxviij stuyvers. Geryt Bruynen toesterhout (XVe e.). — Nu. 1 — Van de Coywye 28 st. (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest439 1465 februari 15
Intjaer ons Heeren M.CCCC. ende viventsestich, vyfthien daghe in Februario.
Voor Bartholomeus Jans Brouwerszoon en Adriaan Willemszoon, schepenen te Oosterhout, erkennen de gebroeders Jan en Peter, Peters Bruynen kinderen, schuldig te zijn aan Gherit, zoon van hun broeder Peter twee Philippus gouden Burgondische schilden, of 28 stuivers, op 14 loopzaad beemd, de Coewey geheeten, gelegen « tuschen tProost en Robbrechts leen van Drongelen gheheyten Meysendyck streckende, gelegen neven Godevaert Jan Aertnesen soens erve ende Cornelis Peter Cocx erve ». [zie ook nr. 440]
NB:
Origineel: Karters, nr. 327/b, op 14-29 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Gheryt Bruyn xxviij stuvers (XVe e.).
Afschrift : Cart. A, fol. 54 vso ; cart. B, fol. 114 ; cart. C, fol. 51.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest437 1464 december 18
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert vyer ende tsestich, achtien dage in December.
Voor Adriaan Boot en Jan Lambrecht Snoeyenzoon, schepen van Terheyden, heeft Cornelie Willems Donckersdochter, met Jan Mathijszoon haar man en voogd, verkocht aan Claas Roelof Claassoenszoon eene beemd van 3 bunder in 't Zonzeel, tusschen Cornelis Huygh Dyrcxsoon en Jan Peter Hertszoon en dezes broeder Thielman, grenzende aan Thielman reeds genoemd en aan de Steenbergsche vaart. [zie ook nr. 470]
NB:
Origineel : Karters, nr. 325, op 12-26 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Ja. per Goessen. — Claes Roelof Claess. (XVe e.). — Dit syn die beemden tZonzeel in Huyden (XVIe e.). — A XVIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 101.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS