skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

 2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Regesten
31 (na 1236) [2e helft 15e eeuw, Van Rij].
"Chronicon Bernense", huiskroniek over de eerste eeuw: de lotgevallen van ridder Fulco van Berne, zijn stichting van het klooster in 1134 en enige hoofddata tot 1236.
Ten tijde van vorst Lutger (keizer Lotharius III, 1125-1137) en Andreas (van Kuyc), bisschop van Utrecht (1128-1137) leeft te Berne, gelegen in de waard Vrote in het grensgebied tussen Holland en Thesandrië ridder Fulco. Hij bezit er een sterk kasteel met toren, ringmuur en stenen kapel.
Hij heeft belegeringen te verduren van de hertog van Brabant (Godfried I, 1094-1139), van de graaf van Holland (Dirk VI, 1121-1157) en van Herman, kastelein van Heusden. Een bij Wijk wonende graaf Wichard wordt door Fulco bij een ruzie gedood. Als graaf tussen Maas en Waal moet Fulco de rechtsaangelegenheden leiden in het gebied vanaf Moldeke (Mook) tot Herwede (Heerewaarden), met uitzondering van Withen (Wijchen) en Nifrich (Niftrik). In een hinderlaag gelopen nabij Hemert weet Fulco op wonderbare wijze te ontsnappen, door met zijn paard de Maas over te zwemmen. Hij belooft God, zichzelf en al zijn bezittingen in Zijn dienst te stellen. Fulco trouwt met Bescela van Zumeren (Someren), weduwe van Crafth, een edelman in Maesmond. Volgens zijn belofte probeert hij van zijn kasteel een klooster te maken en krijgt daarvoor in 1133 kloosterlingen uit Rolduc. Deze onderneming mislukt, maar hij slaagt op 3 augustus 1134 met Premonstratenzers uit Mariënweerd. Met een oorkonde van bisschop Andreas van 1134 wordt de stichting bezegeld (de tekst hiervan is nagenoeg volledig in de kroniek opgenomen; regest nr. 1). Fulco wordt zelf lekebroeder in Berne. Ook Bescela verlaat de wereld en sticht een zusterklooster van dezelfde orde te Wort (Woerd bij Altforst).
De eerste abt Everardus laat het klooster bouwen en vernieuwen, sticht uithoven te Rijswijk, Wijk, Babiloniënbroek, Gaal (onder Schaijk), Bernhese (onder Heeswijk-Dinther) en Maarsbergen, en bouwt huizen te Sanden (te Niftrik, gem. Wychen) en Derenborch (Dennenburg?) bij Uudenholt (beide in het Land van Ravenstein). Onder zijn bestuur verschijnt de H. Maagd Maria aan Onulphus en zijn vriend, de scriptor Theodericus, wanneer beiden hun oude dag doorbrengen in Woerd. Na abt Everardus volgen onder vermelding van enige data: Hugo van Terwaan, God-schalk uit Postel, Everardus II, Henricus Hermanszn van Alfen, Arnoldus, Henricus voorn. (herkozen), Theodericus en Ludovicus. Deze abtenlijst wordt besloten met de vermelding van de opvolging van Ludovicus door Walterus in 1236. [Van Rij: 1231]
87 1287 (april 12 - 1288 maart 20)
Anno 1287 .... sabbato.
Rigaldus, deken (van St. Jan te Luik) oorkondt betreffende alle goederen in het gebied van heer Johannes van Hosdin aan cijnzen, tienden en patronaatsrechten, die hij destijds (zie akte van 1285 april .., reg. nr.82) heeft overgedragen aan abt en convent van B. Maria in Berna tegen een pacht, dat deze goederen, ofschoon gelegen in het gebied van heer Johannes, niet door deze belast zijn, omdat het hier geestelijke goederen betreft, en dat hieraangaande met de heer een betere overeenkomst moet worden aangegaan.
2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
Inleiding
Regesten
87
1287 (april 12 - 1288 maart 20)
Anno 1287 .... sabbato.
Rigaldus, deken (van St. Jan te Luik) oorkondt betreffende alle goederen in het gebied van heer Johannes van Hosdin aan cijnzen, tienden en patronaatsrechten, die hij destijds (zie akte van 1285 april .., reg. nr.82) heeft overgedragen aan abt en convent van B. Maria in Berna tegen een pacht, dat deze goederen, ofschoon gelegen in het gebied van heer Johannes, niet door deze belast zijn, omdat het hier geestelijke goederen betreft, en dat hieraangaande met de heer een betere overeenkomst moet worden aangegaan.
NB:
a. Oorspr. II. J. 11. Een-derde van het charter ontbreekt, namelijk aan de rechterzijde. Het zegel van de oorkonder ontbreekt. In dorso staat in het handschrift van J. van der Lagen, pastoor van Bokhoven, midden 18e eeuw: Declaratio capituli Sancti Joannis Leodii, quod vendiderit aliquas decimas cum jure patronatuum abbatie Bernensi et quod nunquam illa bona obligassent domino de Heusden, ut pretendebat, licet in ejus dominio jacerent, anno 1287.
b. Getypte tekst, met een gedeeltelijke reconstructie van de tekst op het verloren rechterdeel, in Map-Afschriften.
Nota 1. In verband met het gebruik van de paasstijl in Luik, is deze akte uitgevaardigd tussen de zaterdag na Pasen 1287 en de zaterdag voor Palmzondag 1288.
Nota 2. De tekst wordt niet gegeven door Hoevenaars, noch door De Fremery, noch door Camps.

Nota 3. Het compendium in: L. Lahaye, Inventaire analytique des chartes de la Collégiale de St. Jean l'Evangeliste à Liège, tome I (Brussel 1921), blz. 447, nr.962 geeft
geen nadere opheldering omtrent de inhoud.
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 974
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1134-1857
Vindplaats origineel:
Depot Abdij Berne, Heeswijk-Dinther
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS