skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 317 Familie De Jong van Beek en Donk en het huis Eyckenlust te Beek en Donk, (1543) 1674-1972 (2015)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Familie De Jong (vanaf 1745 van Beek en Donk, vanaf 1831 van adel)
Relaties van De Jong via huwelijken ontstaan met enkele in onderhavig archief veel voorkomende families, chronologische volgorde
De Heerlijkheid Beek en Donk en het huis Eyckenlust
Familie Nahuys
Geschiedenis van het archief, aanwezigheid in archieven elders, bronnen, literatuur, verantwoording
317 Familie De Jong van Beek en Donk en het huis Eyckenlust te Beek en Donk, (1543) 1674-1972 (2015)
Inleiding
Geschiedenis van het archief, aanwezigheid in archieven elders, bronnen, literatuur, verantwoording
De archiefvormers

zijn de familieleden De Jong met aangehuwde families waarvan Nahuys verreweg het grootste aandeel leverde.
Een gedeelte archief van De Jong was sinds 1917 afgesplitst van het archief van het dorpsbestuur Veghel en overgebracht naar het toenmalig Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch. Het waren voornamelijk stukken van de familieden De Jong die in Erp en Veghel woonden en werkten tijdens het ancien régime.
Op 1 november 2015 werd de officiële overdracht door de familie aan het BHIC getekend voor wat betreft het overige familiearchief, berustend op Eyckenlust en veelal betrekking hebbend op Beek en Donk. Beide archiefgedeelten zijn in deze archiefinventaris samen beschreven als één familiearchief (met gedeponeerde archieven) dat thans een omvang heeft van ca. 20 meter. Er zijn tenslotte diverse boeken verschenen die afzonderlijke familieleden of het landgoed beschrijven. Zie daarvoor de literatuurlijst.
Verantwoording.

De stukken zijn geordend bij de personen voor wie ze bestemd zijn of met wie ze verband houden. De hoofdindeling van archiefstukken van De Jong is gebaseerd op de generaties stamhouders, die met een romeins cijfer zijn aangeduid.
Van stamhouders en andere personen waarvan veel stukken zijn, is een onderverdeling gemaakt naar de rubrieken Privé, Functies, Vrouw en Kinderen (in geboortevolgorde). Ingeval er weinig stukken waren dan is geen onderverdeling aangebracht.
Omwille van de eenvoud zijn onder deze stamhouders tevens geplaatst hun echtgenoten met aanverwante families en hun kinderen.
Opgezochte stamboomgegevens nodig voor inventarisatie zijn in deze inleiding opgenomen.

Bij de indeling van archiefstukken van de familie Nahuys in hoofdrubrieken is de oude orde leidend geweest. De 'Nahuys' stukken werden namelijk aangetroffen in verzamelmappen (zie inv.nr. 1775) met een romeinse cijfercodering. Deze romeinse cijfercodering vormt de basis voor de indeling in rubrieken van het gedeponeerde familiearchief Nahuys. Het is een codering aan de hand van de bewezen stamreeks ter verkrijging van een adelstitel, die zo'n grote rol heeft gespeeld bij het verzamelen, ontvangen en/of opmaken van de stukken door Jan Jacob Nahuys én Maurin Nahuys.

Om de overzichtelijkheid te vergroten is de autografenverzameling waarmee Jan Jacob Nahuys is begonnen, met die van Anna Nahuys en Maurin Nahuys samengevoegd.

Bij de plaatsing in rubrieken van archiefstukken ontvangen en/of opgemaakt door Anna Nahuys vormt het huwelijk van Anna met Jan Johan Franciscus de Jong in 1863 het doorslaggevende criterium. De archiefstukken vóór het huwelijk in 1863 kan men vinden bij de familie Nahuys, de meeste archiefstukken van Anna vanaf 1863 zijn geplaatst bij de familie De Jong.


Het familiearchief van De Jong met gedeponeerde archieven is overgebracht naar het BHIC in december 2015 en geïnventariseerd gedurende december 2015-2017. De inventarisatie heeft lang geduurd. Een en ander laat zich vergoeilijken doordat het archief vrijwel geheel in wanorde binnen werd gebracht. Ook werden gedurende 2016 en zelfs in 2017 nog aanvullingen gebracht en beschreven. De inventarisatoren laten daarom graag één van de hoofdpersonen nl. Anna De Jong van Beek en Donk-Nahuys aan het laatste woord als zij noteert (zie inv.nr. 2254):

"Ja spoed U steeds vol ijver, maar met bedaardheid ook, is 't werk niet goed en zuiver, 't vergaat al ligt als rook"


Familiepapieren van De Jong elders berustend en vermeld in boek (en lezing) van Elisabeth Leijnse "Cécile en Elsa" strijdbare freules

1) Brieven freule Cécile aan Nellie van Kol: Atria Amsterdam;
2) Brieven Emile-Antoine Bourdelle aan freule Cécile: Archives Musée Bourdelle, Parijs;
3) Brieven Jan de Jong van Beek en Donk aan Jeronimo de Bosch kemper: IISG Amsterdam;
4) Briefwisseling freules Cécile-Elsa en dagboeken Elsa (1893-1921): Ned.Muziek. Instituut, Amsterdam;
5) Dagboeken Elsa 1879-jan1893 en 1921-jul 1939, kinderboekje Cécile (ze heeft ze vernietigd maar er is er 1 bewaard) en Elsa
(1868-1878) door Anna de Jong: Privéarchief Odilia Vermeulen, Laren.
6) Geillustreerde liefdescorrespondentie van Jan Jacob Nahuys aan Cécilia Dorothea Schuyl van der Does; waar?
7) Adelsbrieven familie De Jong: bij familie De Jong van Beek en Donk te Beek en Donk


Literatuur en internet:

Frans Leenders, Eyckenlust, kasteel en omgeving, Beek en Donk/Gemert 2008
In dit boekwerkje, samengesteld door Frans Leenders en uitgegeven door Heemkundekring De Lange Vonder te Beek en Donk wordt het "kasteel" en de bewoners met hun wel en wee uitvoerig beschreven.

Erik Menkveld, het grote zwijgen, Amsterdam 2011 (roman over de vriendschap tussen de
componisten Alphons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen)

Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules, een biografie, Breda 2015

Nederlands Adelsboek, 1908, 1933, 1996/1997 (De Jong van Beek en Donk)

Nederlands Adelsboek 1927 (Stern)

Nederlands Patriciaat 1917 (De Josselin de Jong), 1940 (De Jong van Beek en Donk)

Taxandria 1939 (Gualtheri)

Internetwebsites;

http://dutchcastles.blogspot.nl/2012/05/kasteel-eyckenlust-beek-en-donk-noord.html#!/2012/05/kasteel-eyckenlust-beek-en-donk-noord.html
http://zoom.nl/foto/architectuur/kasteel-eijkenlust-te-beek-en-donk-poortgebouw.1903401.html
www.rkd.nl
http://www.alphonsdiepenbrock.nl/index.html

http://www.matthijsvermeulen.nl/index.php?artikel=0005

Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

Wikipedia

Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2096 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS