skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

xSamenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

Samenvattingen van oude akten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
12.417 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Regest
562 1511 januari 24
Int jair nos Heeren duysent vyfhondert ende elve vyer ende twentich daghe in Januario.
Voor Jan van Bruheze en Hendrik vander Daesdonck, schepenen te Breda, verkoopt Juet, wijlen Gherijts dochter vander Strepen, met haar voogd Cornelissen Jan Ghysbrechtszoon, aan Cornelissen Jacopszoon van Ceters, als rentmeester van St. Catharinadal, een erf met bijbehoorten, gelegen en op voorwaarden naar inhoud van den schepenbrief van 1 Februari 1503 (nr. 551).
NB:
Origineel Karters, nr. 393, op 10-20 cM., met 2 zegels (één ontbreekt) in groen was op dubbele strook doorgestoken met 1 Febr. 1503.
 
 
 
 
 
Regest
559 1510 october 16
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende thien sestihien daghe in Octobri.
Voor Willem Boeykens en Hendrik vander Daesdonck, schepenen in Breda, verkoopen Jan en Gielis zonen van Berthelmeeus vander Molen, aan Cornelissen Jacopszoon van Eeters, als rentmeester van St Catharinadal, 15 stuivers erfcijns verpand volgens inhoud van schepenbrief van 9 December 1505 (nr. 557).
NB:
Origineel : Karters, nr. 339, op 7-24 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 9 Dec. 1505.
Op keerzijde : Tgotshuys van de nonnen by Breda. (XVIe e.).
 
 
 
 
 
Regest
558 1507 december 14
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende seven, veerthien daghe in Decembri.
Voor Cornelis Claeus Laureysz. en Alaert Wouter Dyrvenz., schepenen in Princenhage, verkoopt Cornelia Adriaen Jan Woutersz. dochter, weduwe wijlen Wouter Wouter Henricxz. met haar zoon en voogd Hendrik Woutersz., aan Gorijs Anthonis Conincxz. de 15 stuivers erfcijns, verpand volgens schepenbrief van 18 November 1488 (nr. 523). [zie ook nr. 563]
NB:
Origineel : Karters, nr. 371, op 9-24 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbel strookje, doorgestoken met de akte van 18 Nov. 1488.
Op rugzijde : (Geen aanteekeningen.)
 
 
 
 
 
Regest
557 1505 december 9
Int jaer ons Heeren dusent vyfhondert ende vive neghen daghe in decembri.
Voor Florijs vander Dussen en Godert van Nyspen, schepenen in Breda, verkoopt Jan Wouter Schoenmakers-zoon aan Kathelynen Mieus dochter vander Molen 15 stuivers erfcijns veronderpand naar inhoud der schepenakte van 25 November 1467 (nr. 452). [zie ook nr. 559]
NB:
Origineel : Karters, nr. 338, op 7-23 cM., met twee zegels in groen was op dubbel strookje doorgestoken met de akte van 25 Nov. 1467.
Op rugzijde : J. Hoghe (XVe e.).
 
 
 
 
 
Regest
556 1505 april 8
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende vive, acht dage in Aprille.
Voor de schepenen van Gilze Jans Jans Canterszoon en Gorijs Adriaen Sbeckerszoon, wordt het recht van Willem van Bernagien, als rentmeester van St Catharinadal, erkend op een erfpacht van 13 loop volgens inhoud der schepenbrieven van 26 en 28 Februari 1427 (nr. 281 en 282).
NB:
Origineel : Karters, nr. 218, op 9-20 cM., met 2 zegels in bruin was, doorgestoken met de karters boven aangeduid.
Op rugzijde : De rentmeester vanden clooster van ste Kateline dale by Breda sal vj st.... — Jo. Hoghe (XVIe e.).
 
 
 
 
 
Regest
555 1503 april 18
Dit is gedaen int jaer ons Heren dusent vyfhondert ende drie, XVIII dage in Aprille.
De priorin en het convent van St. Catharinadal erkennen dat zij ontvangen hebben van Adriaan Ysaac 20 rijnsgulden, ter gedeeltelijke uitvoering van het testament van 10 October 1488 (nr. 522).
NB:
Origineel : Karters, nr. 369, op de keerzijde van het testament.
 
 
 
 
 
Regest
554 1503 maart 31
Opten lesten dach van Merte, int jaer ons Heeren dusent vyfhondert en drie.
Voor schepenen van Princenhage wordt getuigd dat op verzoek van Willem van Bernagien, als rentmeester van St. Catharinadal, verscheidene getuigen komen bewijzen dat de opgegeven goederen de onderpanden zijn van 5 sester rogge erfpacht, een sester gerst erfpacht en 4 kapuinen, naar inhoud van de schepenbrieven van 20 April 1372 (nr.123), 25 Aug. 1498 (nr. 541) en 31 Maart 1503 (nr. 553).
NB:
Origineel : Karters nr. 94, op 24-37 cM., met drie zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : De hoeve op de Bye vyf sester rogs j. sester gersten, iiij capuyn (XVIe e.). — Opte Bie vyf sesteren Roggen, iiij veertelen gersten, iiij capuynen (XVIIe e.).
 
 
 
 
 
Regest
553 1503 maart 31
Int jaer ons Heeren dusent vyfhondert ende drie, opten lesten dach van Meerte.
Voor Willem Boeykens en Florijs vander Dussen, schepenen in Breda, erkent Katelijn, weduwe van Sebrecht Mercelyszoon, met Jan Merceliszoon haar voogd, dat zij in handen heeft een erf, 1 bunder groot, gelegen omtrent de Gampelsche Molen, als onderpand van 5 sester rogge, 1 sester gerst en 4 kapuinen. [zie ook nr. 554]
NB:
Origineel : Karters, nr. 93, op 5-26 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook doorgestoken met den brief van 20 April 1372.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
 
 
 
 
 
Regest
551 1503 februari 1
Int jair ons Heeren dusent vyfhondert ende drie opten ersten dach van februario.
Voor de schepenen van Breda, Herman van Zelbach en Adriaan van Eyndmer, verkoopt Adriaan Willem Issacxs. aan Geride vander Strepen een erf gelegen achter het gasthuis. [zie ook nr. 562]
NB:
Origineel : Karters, nr. 392, op 7-29 cM. met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Dit is gecoft metten penningen die gecomen syn met s. Margriet Adriaens. — Geryt Strepen. — Jo. Hoghe (XVIe e.). — van een velde aent gasthuys eynde, — 150. Nu. 2 (XVIIe e.). — G. (XVIIIe e.).
 
 
 
 
 
Regest
550 1503 januari 4
Int jair ons Heeren dusent vyfhondert ende drie, vyer dage in Januario.
Voor Daniel Janss. van Leyden en Gerit Janss., schepenen te Terheyden, verkoopt Cornelis Jan Berthelss. aan Jan Ghysbrechtss. van Udendorpe 7 rijnsgulden op een land van één bunder gelegen in de Lake « bynen ende buyten dycx westwaarts neven Peter Damaessoens erfgenamen, oostwaarts neven Jan op Tsants, en noordwaarts neven Jan Daniel Willemss., met verscheidene goederen als onderpand.
NB:
Origineel : Karters, nr. 390, op 12-23 cM., met 2 zegels (één ontbreekt) in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde Jo. Hoghe. — Nel bertels ter heyden (XVIe e.). — xxxv st. (XVIIe e.).
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS