skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

xSamenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

Samenvattingen van oude akten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
12.417 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Regest
523 1488 november 18
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert acht ende tachtentich, achthien dage in November.
Voor Cornelis Jacob Janszoon en Bouden Ghysbrechtszoon, schepenen te Princenhage, hebben Peter Meeuszoon en Cornelie Adriaan Merten Vrientszoensdochter, verkocht aan Jan Janszoon van Overbroeck 15 stuivers op een huis en erf van een veertelzaad, gelegen « op de beecke opt Moleneynde » en op 2 1/2 loopzaad aldaer gelegen. [zie ook nr. 558]
NB:
Origineel : Karters, nr. 370, op 10-19 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Jo. Hoghe (XVe e.). — Cornelis Jacopss. — 1512. — xv st. chyns inden Hage, die (Symen Gosins betaelt) (doorgehaald) — Peeter Prinssen (?) betaelt (XVIIe e.). — D (XVIIIe e.).
 
 
 
 
 
Regest
522 1488 october 10
Inden jare der gebuerten desselven ons Heren, dusent vyerhondert acht ende tachtentich, ter sester indictien, des vridaeghs den thienden der maent van Octobri, tot eenre uren na middach oft daer omtrent.
Notaris Michiel Heys van Breda, luiker priester, akteert dat Gherijt van Morchoven, alias Vander Strepen, voor de professie van zijn dochter Kathelinen in St. Catharinadal, aan het klooster een lijftocht geschonken heeft van 10 rijnsgulden en van een sester rogge en sticht aldaar een uitvaart. [zie ook nr. 555]
NB:
Origineel : Karters, nr. 368, op 46-30 cM., voorzien van het notarismerk.
Op rugzijde S. Katryn vanden Strepen (XVe e.). — Vande sester roghs Ter Heyden op een derdendeel buynder beemden in Zonzeele, eertyts toebehoorende Michil Damaess. gekomen met Katharyn vander Strepen. — j sester rogh erfpacht onder Ter Heyden gekomen met. — Is af gelost 1543 maer mogen voer den selven prys wederom kopen (XVIIe e.).
 
 
 
 
 
Regest
518 1487 februari 19
Int jair ons Heeren dusent vyerhondert seven ende tachtentich, negenthien dage in Februario.
Voor Bartholomeus Jan Leyttenzoon en Cornelis Jans, schepenen in Princenhage, verkoopt Jan vander Molen aan Marie Wouter Dyckmansdochter 25 stuiver, erfcijns, elk van 2 groote Vlaamsch, uit de rechte helftscheiding van 10 loopzaad, te Hijlaer gelegen. [zie ook nr. 567]
NB:
Origineel : Karters, nr. 365/b, op 8-24 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : J. Hoghe (XVe e.). — xx stuvers inde Haghe die Jan Mathys betaelt (XVIe e.). — Hansken Rom Clincken, 25 st. (XVIIe e.). — L (XVIIIe e.).
 
 
 
 
 
Regest
512 1483 juni 15
Anno a nativitate Domini xiiijC octuagesimo tercio, mensis junii die quintadecima.
Elisabeth, weduwe van Goeswijn Heym, laat door haar zonen Jan en meester Henricus de testamentbepaling over den lijftocht van 10 gulden uitvoeren (zie 30 Juni 1465, nr. 443).
NB:
Origineel : Karters, nr. 333, op de rugzijde van nr. 332.
 
 
 
 
 
Regest
510 1483 januari 27
Int jair ons Heeren duysent vyerhondert ende dryentachtich, opten sevenentwintichsten dach van Januario.
Voor Cornelis Jacopszoon en Willem van Nispen Maeszoon, schepenen in Roosendaal, verkoopt Symon Willem Janszoon aan Mercellijs Vaes Celenzoon een schepenbrief van 11 stuivers van 14 Jan. 1478 (nr. 484).veronderpand op de helft van 2 1/2 gemet beemd, gelegen in Langdonk, in « Maes Harmanssoens block», noord aan Vaes Mercelyss., zuid aan Pieter Michielszoon van Atten, oogt aan Jorijs Diericx, west aan de beek.
NB:
Origineel : Karters, nr. 358, op 10-21 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Desen brief heeft noch eenen vander selver rente (XVIe. e.). Here Corneel Lambrechts in Rosendael. — xj st. ... (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 19 vso ; cart C, fol. 228.
 
 
 
 
 
Regest
505 1482 april 30
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert twee ende tachtentich, opten lesten dach van Aprelle.
Voor Merten Domaeszoon en Willem Huygh Dyrcxzoon, schepenen te Terhijden, verkoopt Jan Jan Thomas Janszoon aan Jan Reynerszoon van der Byestraten, 1 gouden overlandschen rijnsgulden, naar inhoud van den schepenbrief van 4 April 1469 (nr. 456).
NB:
Origineel : Karters nr. 345, op 6-28 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook doorgestoken met den schepenbrief van 4 April 1469.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. B, fol. 104 vso ; cart. C, fol. 39 vso.
 
 
 
 
 
Regest
504 1482 april 30
Int jaer ons Heeren duysent vyerhondert twee ende tachtentich, opten lesten dach van Aprelle.
Voor de schepenen van Terhijden, Mertes; Damaeszoon en Willem Huygh Dyrcxzoon, heeft Jan Jan Thomaszoon verkocht aan Jan Reynerszoon vander Byestraten 4 1/2 gouden beyersche gulden, naar inhoud van den schepenbrief van 14 Sept. 1435 (nr. 330).
NB:
Origineel : Karters, nr. 254, op 6-27 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook doorgestoken met de akte van 29 Nov. 1454.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. A, fol. 49 ; cart. C, fol. 39.
 
 
 
 
 
Regest
499 1480 december 29
Int jaer ons Heeren MCCCC ende tachtich, opten neghenentwintichsten dach van Decembri.
Voor Cornelis Jacobszoon en Jan Domaeszoon, schepenen te Roosendaal, getuigt Willem Denys Willemszoon schuldig te zijn aan Hendrik Schuyte Corneliszoon 27 1/2 stuivers, veronderpand op 400 roeden erf geheeten de Soete Wye, gelegen in het Rietgoer, zuid aan Lysbet Bevers, noord aan Joos Jan Wouterszoon, west aan Maas Jan Wouterszoon, oost aan 1/2 gemet van Willem Denijs Willemszoon ; veronderpand verder op dit half gemet, oostwaarts palend aan een Bosch ; en op zijn stede en goed, 400 roeden groot, gelegen in het Rietgoer. [zie ook nrs. 500, 502, 536]
NB:
Origineel : Karters, nr. 362/b, op 14-22 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Te Rosendale, xxviiz st. — Hein Schuyte (XVIe. e.) — 1493. — xxvij st. ij ort. — Geheeten de Soeteweg. — Is aen het cloester komen 1493, 29 April. — I (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 16 vso ; cart. C, fol. 226.
 
 
 
 
 
Regest
502 1481 october 2
Int jaer ons Heeren MCCCC ende Lxxxj, opten tweeden dach van Octobri.
Voor Cornelis Jacopszoon en Herman Willems-zoon, schepenen te Roosendaal, heeft Jacob Claeszoon Cornelis Lambrechtszoon in bezit gesteld van 27 1/2 stuivers jaarrente, naar inhoud van den schepenbrief van 29 Dec. 1480 (nr. 499).
NB:
Origineel : Karters, nr. 362/d, op 6-15 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 22 Juli 1481.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift Cart. B, fol. 17 ; cart. C, fol. 226 vso.
 
 
 
 
 
Regest
500 1481 juli 22
Int jaer ons Heeren MCCCC ende een en tachtentich. opten tweentwintichsten dag van Julio.
Voor Herman Willemszoon en Willem Maeszoon, schepenen te Roosendaal, heeft Hendrik Schuyte Corneliszoon Jacob Claeszoon in bezit gesteld van een erfbrief van 27 1/2 stuiver, van 29 Dec. 1480 (nr. 499).
NB:
Origineel : Karters, nr. 362/c, op 7-15 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 20 Dec. 1480.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. B, fol. 17 ; cart. C, 226.
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS