skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Notarissen, advocaten en procureurs, benoemd door Raad van Brabant in Brussel
111.BIS Aantekeningen van benoeming en eedaflegging van advocaten, procureurs en notarissen, en aantekeningen van door doodslagers verworven 'interinementen', 1600-1635
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Notarissen, advocaten en procureurs, benoemd door Raad van Brabant in Brussel
111.BIS
Aantekeningen van benoeming en eedaflegging van advocaten, procureurs en notarissen, en aantekeningen van door doodslagers verworven 'interinementen', 1600-1635
Datering:
1600-1635
NB:
Kanselarij van Brabant, register nr 4 ('benedengriffie'). Voorin lijst als in inventarisnr 111. Vergelijk inventarisnrs 110 en 111. Volgorde: folio 1 advocaten / folio 49 procureurs / folio 99 notarissen / folio 149 interinementen.
Betekenis van 'interinementen' is niet geheel duidelijk. Mogelijk zijn het vonnissen (van de Raad van Brabant ?) waarbij normale procesgang in geval van doodslag wordt stopgezet, bijvoorbeeld wegens overeenkomen van een 'zoen', wegens gratie of door verjaring enz. Vaak werd nog wel een civiele boete ('amende civile') opgelegd en moest men de proceskosten betalen.
Betreft blijkbaar personen uit heel Brabant (voor Meierij tot 1629 ?).
Vermeld wordt in het algemeen: naam dader (soms met woonplaats) / naam slachtoffer (niet waar het gebeurd is) / meestal bedrag als 'amende civile' (voor hertog) / verplichting tot betaling kosten van justitie / datum (van deze aantekening ?, chronologisch ingeschreven). Vanaf circa 1611 is meestal ook verplichting opgenomen bepaald bedrag te betalen 'voor het Sint-Anna-altaar alhier'.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS