Archieven

 1304 Ridderschap van Noord-Brabant
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
-
De Ridderschap van Noord-Brabant, werd opgericht door Koning Willem I in 1814. Zij had enige politieke betekenis vanwege het feit dat zij afgevaardigden mocht benoemen in Provinciale Staten. Daarom waren de ridderschappen provinciaal georganiseerd.
Bij de grondwetsherziening van 1848 werd de standenmaatschappij echter afgeschaft en kwam aan de staatsrechtelijke rol van de Ridderschappen alweer een einde.
Na 1850, bij het tot stand komen van de nieuwe provinciewet, verdween de politieke betekenis van de Ridderschappen. Zij werden organisaties die de onderlinge contacten tussen de leden bevorderden. Als zodanig bestaat de Ridderschap van Noord-Brabant tot op de dag van vandaag. Er bestaat een nauwe band tussen de Brabantse Ridderschap en de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch. Veel leden van de Brabantse adel waren zowel lid van de Ridderschap als van de Broederschap.

[zie ook: www.ridderschap.nl]
Voor nadere gegevens raadplege men W.M. van Meeuwen: 'De Ridderschap van Noord-Brabant tot 1850' ('s-Hertogenbosch / Utrecht , 2002).

Rijksarchief in Noord-Brabant, 2003
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Ridderschap van Noord-Brabant, 1814-1989
sluiten
1304 Ridderschap van Noord-Brabant
Inventaris
Ridderschap van Noord-Brabant, 1814-1989
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS