Archieven

 1412 Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht van de gemeente Oeffelt
Oeffelt is een kleine agrarische gemeente in Noordoost-Noord-Brabant. Het is van plm. 1300 inwoners, in 1937, uitgegroeid naar een inwonertal van plm. 1800, in 1970, plm. 2200 in 1981 en plm. 2300 in 1993. Geografisch gezien ligt Oeffelt tussen Cuijk en Boxmeer in, in het Noord-Oosten van Noord-Brabant. De oppervlakte van de gemeente bedraagt plm. 960 ha.
De naam Oeffelt dateert waarschijnlijk van de vóór-Romeinse tijd, namelijk uit de Keltische periode. Oeffelt is afgeleid van Uffa = water en ten = nederzetting nabij het water, de Maas.
Oeffelt heeft een rijke historie, die evenwel in het bestek van deze inventaris nauwelijks ter sprake kan komen. Eeuwenlang vormde het dorp een onderdeel van het hertogdom Kleef, totdat het in 1800 bij de Bataafse Republiek werd gevoegd. Krachtens het Grenstractaat van Aken van 26 juni 1816 ging Oeffelt officieel deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden en de provincie Noord-Brabant.
In de recente geschiedenis van Oeffelt zijn vijf tijdvakken te onderscheiden, welke in de volgende paragrafen worden besproken. Uiteraard heeft elk tijdvak een duidelijke stempel op de geschiedenis van Oeffelt gedrukt, waarbij telkens één element overheerste.
In de eerste paragraaf is dit het spoorwegverkeer (1869-1939). De tweede paragraaf gaat over de oorlogstijd (1940-1945). Hierna komt de wederopbouw en de opbouw van de dorpskern aan de orde (1945-1970). De vierde paragraaf bevat de inspraak van de burger en de ontwikkeling van de welzijnsinstellingen (1971 e. v. ). Het einde van de gemeente Oeffelt wordt gekenmerkt door de strijd tegen de opheffing van de gemeentelijke zelfstandigheid (1982-1993).
Spoorwegverkeer
1412 Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993
Inleiding
Historisch overzicht van de gemeente Oeffelt
Spoorwegverkeer
Op 11 maart 1869 nam de raad van Oeffelt het besluit om aan de "Maatschappij tot aanleg van den Noord-Brabantsch Duitsche spoorweg" kosteloos de voor de aanleg van het traject Boxtel-Wesel benodigde Oeffeltse grond af te staan, mits die maatschappij ter plaatse een station voor los- en ladingplaats zou vestigen en verder om met f 3. 000,00 deel te nemen in de aanleg en exploitatie der lijn. Op dinsdag 22 maart 1870 werd te Gennep officieel met de werkzaamheden begonnen. Op 26 juni 1873 kon de lijn in gebruik worden genomen. De aanleg van de internationale spoorlijn Boxtel-Wesel (rond 1870), een schakel in de verbinding Vlissingen-St. Petersburg, had grote invloed op het economische leven van Oeffelt.
Toen in 1883 de lijn Nijmegen-Venlo, nog net op het gebied van Oeffelt, door een stelsel van opritten en een viaduct de lijn Boxtel-Wesel kruiste, kende Oeffelt zelfs drie stations: Oeffelt-dorp, Kruispunt Beugen-boven en -beneden. De reizigers konden in het café Krasnapolsky de wachttijd doorbrengen en iets nuttigen.
Te Oeffelt vestigden zich omstreeks 1900 een paar kleine exportslachterijen; een veemarkt en een steenfabriek zorgde voor nog meer bedrijvigheid.
Kort vóór de oorlog 1940-1945 werd op de lijn Boxtel-Wesel het reizigersverkeer gestaakt. De betekenis van het goederenvervoer nam voortdurend af. Hierna zijn nog vele acties ondernomen om het personenvervoer op deze lijn te herstellen. Een ludieke actie was het rijden van de "Leut-Expresse" Boxtel-Gennep v. v. op zaterdag 19 februari 1966. De trein was gevuld met burgemeesters en carnavalsprinsen met hun gevolg. Helaas mocht dit niet baten. In 1973 zijn de spoorbrug en -lijn afgebroken.
Oorlogstijd
De wederopbouw en de opbouw van de dorpskern
De inspraak van de burger en de ontwikkeling van de welzijnsinstellingen
De strijd tegen de opheffing van de gemeentelijke zelfstandigheid
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2069 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS