Archieven

 1715 Parochie Sint-Martinus te Sint-Oedenrode ca. 1603-2000 (2008)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
12e - 13e eeuw; grafelijke stichting, kapittel
13e-16e eeuw; pastoraat over St. Oedenrode vanaf 1248, kapittelschool
16e-19e eeuw; 80-jarige oorlog, schuurkerk vanaf 1662, herbouw kerk in 1808
sluiten
1715 Parochie Sint-Martinus te Sint-Oedenrode ca. 1603-2000 (2008)
Inleiding
16e-19e eeuw; 80-jarige oorlog, schuurkerk vanaf 1662, herbouw kerk in 1808
Tijdens de 80-jarige oorlog, die in 1568 begon, had het dorp veel te lijden van de doortrekkende legers. Het rampjaar voor Sint-Oedenrode was 1583, toen op 25 juli zowel de parochiekerk van Sint Martinus te Eerschot als de Kapittelkerk van Sint-Oda door de Geuzen in de as werden gelegd. Bij die gelegenheid zijn ook archiefbestanddelen verloren gegaan, die waren opgeborgen in het raadhuis, dat tegen de Odakerk aangebouwd was. Ook de relieken van St. Oda verbrandden gedeeltelijk maar konden toch - weliswaar zwaar gehavend - worden gered.

Evenals de Eerschotse kerk zal de kerk in het centrum van het dorp tijdens het 12-jarig bestand hersteld zijn. Bij de Vrede van Munster werd de katholieke eredienst verboden (1648).

In 1662 kregen de Roomsen tegen betaling van veel geld toestemming een schuurkerk in te richten bij het slotje Emmaüs.

De beide Rooise kerken kwamen in gebruik bij het handjevol Hervormden, meest nieuwkomers, die door Den Haag aan baantjes werden geholpen. De Odakerk bleef tot 1741 ongebruikt leegstaan, dus bijna honderd jaar.

Toen gingen de protestanten om beurten beide kerken gebruiken. Pas in 1759 waren er genoeg mannelijke leden om een hervormde kerkenraad te formeren. Honderdvijftig jaar lang bleef de achterstelling van de Roomsen voortduren. Toen de Fransen kwamen in 1794 werd dat anders.

De verwaarloosde Odakerk, die de beruchte storm van 9 november 1800 wonderwel had doorstaan, bleek toch niet meer bestand tegen de tand des tijds.

Op 16 augustus 1801 stortte de Sint-Odatoren bij stil weer 's nachts geheel in! Men besloot de kerk geheel te slopen en een nieuwe te bouwen. Alleen het Hoogkoor uit 1498 werd gespaard. De nieuwe kerk kwam in 1808 klaar. Men noemde ze niet meer Sint-Odakerk, immers het werd nu een parochiekerk en de patroon van de parochie was Sint-Martinus.

Olland is omstreeks 1865 afgescheiden tot zelfstandige parochie.
20e eeuw; herbouw kerk 1915, restauratie jaren 90
Het kerkhof: rijksmonument
De pastoors
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2067 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS