skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 1723 Collectie Coebergh, 1295-1737. NB: Alleen de charters zijn beschreven. NB: De rest van deze collectie is niet geïnventariseerd en wordt wegens het documentatiekarakter (bidprentjes etc) ook niet meer geïnventariseerd.
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
De familie Coebergh kan via de stukken van onderhavige collectie sinds de 14de eeuw worden gesignaleerd in de stad Grave. De Graafse tak van de 17e en 18e eeuw is beschreven door L. v M. in een artikel in Taxandria jaargang 1921, p. 244-246.
De Stichting Familiekring Coebergh is opgericht in juli 1944
Regest
Inventaris
Voorlopige inventaris van charters
1 Akte in latijn, waarbij schepenen van Grave oorkonden dat Gerard, zoon van Brustijn aan heer Gijsbert, priester, verkoopt ten behoeve van zijn kinderen: een jaarlijkse erfcijns van zeven schelling minus vier penning, gevestigd op zijn hele erfgoed naast het kerkhof (te Grave).
Transcriptie overgenomen uit Oorkondenboek van G. van Synghel:
Universisa presentes litteras visuris et audituris Willelmus Albus et Ghiselbertus, filius Rutgheri, scabini in Grauia, salutem cum agnitione veritatis.
Noveritis quod Gerardus, filius Brusteni, coram nobis et aliis constitutus fidedignis legitime vendidit ad hereditatem suam totam, sitam iuxta cymiterium retro hereditatem Fyssie de Keynt, domino Ghiselberto, sacerdoti, presentium conservatori, ad opus puerorum suorum annuum et hereditarium censum septem solidorum parvorum denariorum legalium et bonorum quatuor denariis minus, anno quolibet in die beati Remigii dicto domino Ghiselberto ad opus puerorum suorum, ut predictum est, de dicta hereditate perpetuo solvendum eo iure penitus quo annui et hereditarii census domini de Kuyc in eodem opido de Grauia sunt solvendi. Et hec prescripta dictus Gerardus dicto domino Ghiselberto rite stabilivit et firmavit omni stabilitate et iure quibus talia solent stabiliri et firmari, presentium nostrarum testimonio litterarum.

Datum anno Domini Mo CCo XCo quinto, feria tercia post Martini hyemalis.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Gerardus [***]. – 2o door 16e-eeuwse hand: Huysingen.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Willem Albus, schepen van Grave, randschrift licht beschadigd, van groene was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Gijsbert, zoon van Rutger, schepen van Grave, randschrift beschadigd, van groene was, 15 nov 1295 i
9 Akten in transfix
17 nov 1391
Schepenen van Beugen oorkonden dat Deric van Nyfteric en zijn vrouw Ghese hebben opgedragen
aan Arnde van den Padbroec, deken te Grave en ten behoeve van zijn zuster Mechtelden van den Padbroke, een jaarlijkse erfpacht van 7 mud rogge te betalen op st Maarten in de winter (11 nov) en gaande uit een huis en hofstad gelegen met een zijde naast Harouts erf, de andere zijde naast de gemene weg; alsmede uit een akker bij deze hofstad, waarvan een zijde naast Neude Heilkens soen en de andere zijde naast Maasweg; alsmede uit 'eenre 'zalen lants'', gelegen met een zijde naast het erf van Aleyten van Broecken en de andere zijde naast het erf van Henneken Labben soens; mede uit een stuk land gelegen naast het erf van Herman van der Heyden; mede uit een stuk land genaamd 'Boechout' gelegen bij het land van Renden Kreefts, mede uit een stuk land gelegen tussen het erf van Heynen van der Heyden en Harouts.
De erfpacht is bezwaard met een jaarlijkse last van een half mud raapzaad en een mud evenen (?) en acht kapoenen; met aanhangend schependomszegel

des donredages na sinte Symon Juden dach Apostolorum 1399(=28 okt)

Schepenen van Beugen oorkonden dat Jacob van Padbroeck en zijn vrouw Hille hebben opgedragen aan Roelof van den Steenacker, provisor van de Tafel van de H. Geest van Grave, een schepenbrief betreffende een jaarlijkse erfpacht van 7 mud rogge, welke hij heeft geërfd van zijn moeder Mechtelden van Padbroeck; met aanhangend schependomszegel
, 17 nov 1391; des donredages na sinte Symon Juden dach Apostolorum 1399 (=28 okt) i
44 Akte te Velp, transfix;
25 jul 1625.
Akte waarbij gerit Arians en Rut Janssen, schepenen van Velp,oorkonden dat Peter Henricx en Remet van Deuterom voor zichzelf en met procuratie van de erfgenamen van wijlen Jacxken van Acken, hebben opgedragen aan Art Hornkens, gastenmeester ten behoeve van het gasthuis van Grave, een rentebrief van jaarlijks 24 gulden gaande uit een onderpand onder de parochie Velp, toebehorende aan Frans Coberchs de oude en Art Hornkens, alles volgens brief van 12 okt 1581 daarvan zijnde en als transfix hierdoor gestoken; met aanhangend schependomszegel
6 apr 1625
Akte waarbij Gerit Arians en Rut Janssen, schepenen van Velp, oorkonden dat Herman Buenen, Jenneke Buenen en Aelken Buenen, broeders en zusters, hebben opgedragen aan de erfgenamen van Jaecxken van Acken een rentebrief van jaarlijks 24 gulden te vergelden uit een onderpand onder de parochie Velp en toebehorend aan Frans Coberchs de oude en Art Hornkens, volgens vonnis van de Raad van Brabant in Den Haag wegens een borg van de grootvader van de transportant Herman Kipholt gedaan voor heer Seger van Groesbecke; met aanhangend schependomszegel
12 okt 1581

Akte waarbij Seger Driessen en Gerit Willems, schepenen van Velp, oorkonden dat Derck Geritz en zijn huisvrouw Alitken hebben opgedragen aan Alitken van Tombellen, weduwe van Herman Kipholt en hun dochter Catharinen een jaarpacht van 24 gulden, jaarlijks te vergelden op St Victor en gaande uit een huis, hof en hofstad onder de parochie Velp, met belendingen, o.m. aan het erf van juffrouw Constantina van Berchen met haar kinderen, verwekt bij jonker Borssen van Varick; met aanhangend schependomszegel
, 12 okt 1581, 7 apr 1625, 25 jul 1625 i
59 Akte waarbij schout Berrent van Lieberge en Jan Cornelisse Henderick Hermens en Aeb Janssen, schepenen van Escharen, oorkonden dat juffr. Petronella Coebergh met haar momber Hendericus Verhorst hebben opgedragen aan de provisoren van het St Catharina gasthuis te Grave ten behoeve van de armen, een hooi- of weikamp, groot ongeveer 2,5 morgen onder Escharen bij de Raam gelegen en belast met een rente van 30 gulden (welke rente op 3 okt 1719 is afgelost; deze laatste akte is niet aangetroffen); met opgedrukt maar ontbrekend schependomszegel, 4 dec 1711 i
1723 Collectie Coebergh, 1295-1737. NB: Alleen de charters zijn beschreven. NB: De rest van deze collectie is niet geïnventariseerd en wordt wegens het documentatiekarakter (bidprentjes etc) ook niet meer geïnventariseerd.
Inventaris
Voorlopige inventaris van charters
59
Akte waarbij schout Berrent van Lieberge en Jan Cornelisse Henderick Hermens en Aeb Janssen, schepenen van Escharen, oorkonden dat juffr. Petronella Coebergh met haar momber Hendericus Verhorst hebben opgedragen aan de provisoren van het St Catharina gasthuis te Grave ten behoeve van de armen, een hooi- of weikamp, groot ongeveer 2,5 morgen onder Escharen bij de Raam gelegen en belast met een rente van 30 gulden (welke rente op 3 okt 1719 is afgelost; deze laatste akte is niet aangetroffen); met opgedrukt maar ontbrekend schependomszegel, 4 dec 1711
Datering:
4 dec 1711
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
1 charter
Oude Orde:
collectie Coebergh
Reden geen uitleen:
Scans beschikbaar

Ga
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS