skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

 1783 Gemeentebestuur Wanroij, 1938-1979
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Korte historische schets en verantwoording inventarisatie
1783 Gemeentebestuur Wanroij, 1938-1979
Inleiding
Korte historische schets en verantwoording inventarisatie
Inleiding

In deze inleiding wordt een korte schets gegeven van de gemeente Wanroij. Verder zal kort worden stilgestaan bij de bestuurlijke en ambtelijke organisatie en een verantwoording worden gegeven van de inventarisatie.

Geografie
Wanroij was een kleine plattelandsgemeente in het Land van Cuijk, gelegen tussen de gemeenten Mill en Sint Hubert in het noorden, Oploo c.a. in het zuiden en Boxmeer en Haps respectievelijk in zuid- en het noordoosten. Uden en Boekel lagen ten westen van Wanroij.
De gemeente bestond naast Wanroij uit de kerkdorpen Rijkevoort en Landhorst.

Geschiedenis van de gemeente Wanroij periode 1938-1979
De economische crisis met een relatief grote werkloosheid was een van de grote problemen waar ons land in de dertiger jaren mee te kampen had. Ook aan Wanroij ging dit niet voorbij. Door middel van werkverschaffingsprojecten bleven werklozen “aan de gang”, al was de vergoeding geen vetpot. De ontginning van de Peel was een belangrijk object voor de werkverschaffing.
In mei 1940 brak de oorlog uit en waren er weer andere zorgen. Naast de vele verboden en geboden, die door Duitse bezetter aan ons land werden opgelegd werd het leven ook steeds moeilijker. Steeds minder producten waren beschikbaar en steeds meer goederen en bezittingen moesten worden afgestaan. Van metalen draad tot rijwielen en auto’s.
Een dieptepunt was de vordering van de kerkklokken. De gemeente Wanroij bood de Heilige Corneliusparochie te Rijkevoort nog hulp door een tijdelijke ingebruikgeving van het gemeenteklokje.
In 1942 werd door de opheffing van de gemeente Beugen en Rijkevoort Wanroij met het kerkdorp Rijkevoort uitgebreid.
Na de oorlog kreeg Wanroij te maken met een grootscheepse ruilverkaveling. De landbouw kreeg hierdoor meer ruimte om zich verder ontwikkelen.De infrastructuur werd verbeterd en verder uitgebreid. De aanleg van de riolering werd ter hand genomen en in de loop der jaren steeds verder uitbreid.
Een enorme vooruitgang betekende de aansluiting van Wanroij op het aardgasnetwerk in de jaren 1964-1965. Niet langer hoefde men te koken op het gestookte keukenfornuis of gasflessen. Men had nu de beschikking over permanente gastoevoer voor de keuken. Warm stromend water door de gasgeiser of boiler werd daardoor ook mogelijk. De douche deed zijn intrede.
De televisie was een ander fenomeen dat in steeds meer huishoudens vanaf begin jaren 60 niet meer was weg te denken. Eerst had elk huishouden zijn eigen antenne-installatie. In de jaren 70 werd een centrale antenne-installatie aangelegd voor de gehele gemeente.
De enorme groei van de welvaart uitte zich op velerlei gebieden. Niet in de laatste plaats op het gebied van vrijetijdsbesteding. Vakantie en dagrecreatie werden gemeengoed.
De gemeente Wanroij speelde daar samen met particulieren goed op in. Eind jaren 50 bijvoorbeeld werd begonnen met de aanleg en inrichting van het recreatieterrein De Bergen. Een groot succes. De jaren daarna kon De Bergen steeds verder uitbreiden tot wat het heden ten dage is geworden. Een regionaal en zelfs landelijk bekend recreatiegebied voor dagrecreanten en kampeerders.

Bestuurlijke organisatie
De gemeente Wanroij was een relatief kleine organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
Zo bestond de gemeente raad uit 11 raadsleden en het college van burgemeester en wethouders naast de burgemeester uit twee wethouders.

Verantwoording voor de inventarisatieHet archief met als beginjaar 1938 is nooit afgesloten tot de opheffing in 1994. Het archief is voor deze inventarisatie gesplitst in een gedeelte over de jaren 1938-1979. Het andere gedeelte beslaat de periode 1980-1993.
De dossiers zijn geschoond, opnieuw geordend en beschreven. Er is bij het beschrijven zoveel mogelijk uitgegaan van enkelvoudige dossiers. Daar waar dat onlogisch bleek zijn zaken bij elkaar gehouden.
De beschrijvingen zijn verder zo eenvoudig mogelijk gehouden en zodanig gemaakt dat zaken, die een zeker verband elkaar houden bij elkaar zijn komen te staan. Zo zullen alle bescheiden over de bouw c.q. uitbreiding van de Rooms katholieke jongens- en meisjesschool te Rijkevoort direct bij elkaar zijn terug te vinden.
Handelingen zijn door ons in de beschrijving weggelaten, waar wij hebben gevonden dat ze geen meerwaarde hadden. Bijvoorbeeld een dossier betreffende een bestemmingsplan is niet voorzien van de handelingen “vaststelling en goedkeuring”. Wel uiteraard als het een wijziging betrof. Immers het betreft hier een aparte zaak.
Bij de ordening is uitgegaan van de basisarchiefcode 1971, versie 1979. Alle gebruikte rubrieken zijn letterlijk overgenomen uit deze code.
Dossiers of stukken vallend buiten de periode 1938-1979 en plaatsbaar in betreffende archiefblokken zijn apart beschreven in aanvullende inventarissen.
Wat betreft de serie besluiten van het college van burgemeester en wethouders is opgevallen dat deze verre van compleet is. De besluiten genomen in de jaren 1938-1964 zijn niet aangetroffen.
De serie hinderwetvergunningen zijn in overleg apart gehouden en beschreven middels een index.
Als laatste is in overleg met het Brabants Historisch Informatie Centrum besloten dat een aantal inventarisnummers voorlopig niet openbaar zijn. Het gaat dan om zaken van historisch belang maar waarvan op dit moment vanuit privacy-overwegingen voorlopig geen inzage kan worden gegeven.
Een aantal dossiers werd aangetroffen in het vorige blok 7039 dat de periode 1814-1937 omvat. Het betreft met nam,e stukken van Winterhulp, een organisatie die toch echt pas in WO II actief was. Die stukken zijn naar dit archiefblok 1783 overgebracht.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2054 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS