Archieven

 1862 Procureur-generaal te ’s-Hertogenbosch betreffende toezicht en controle op de NSB en andere rechtsextremistische bewegingen en/of personen in Noord-Brabant en Limburg, 1933 – 1940
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
INHOUD EN STRUCTUUR VAN HET ARCHIEF
AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER
Inventaris
Stukken betreffende de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in Zuid-Limburg
3 Map 3, 1935-1936
1862 Procureur-generaal te ’s-Hertogenbosch betreffende toezicht en controle op de NSB en andere rechtsextremistische bewegingen en/of personen in Noord-Brabant en Limburg, 1933 – 1940
Inventaris
Stukken betreffende de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in Zuid-Limburg
3 Map 3, 1935-1936
Datering:
1935-1936
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
pak
Tabstroken:
Rapport van de Koninklijke Marechaussee 1e Divisie inzake krantenknipsels met betrekking tot de NSB en het communisme, 14-jan-1936
Geleidebrief van het Commissariaat van Politie te Kerkrade inzake een pamflet verspreid door M.J. Bosch te Kerkrade, 14-jan-1936
Rapport van het Commissariaat van Politie te Kerkrade inzake het verspreiden van affiches voor een openbare vergadering van de NSB te Heerlen op 20 maart 1935 door H. Stienen te Kerkrade, 9-jan-1936
Aantekening inzake een artikel van Gewestelijk Inspecteur in Propaganda Weekblad van het Zuiden "Hou Zee" inzake aansporing van de katholieken om elders te biechten, ---
Stukken betreffende het royement van de propagandist van de NSB K.H. Tusenius te Velsen, 3-jan-1936
Verslaglegging door de Rijksrecherche Maastricht inzake het bijwonen van NSB-vergaderingen door H.J. Schaeffer te Sittard, 27-dec-1935
Rapport van de Koninklijke Marechaussee 1e Divisie inzake de relatie tussen de NSB en de Kleine Boeren Bond, 16-jan-1936
Stukken betreffende uitlatingen van de heer Verreuth te Eindhoven tijdens een vergadering van de NSB te Eijgelshoven op 30 november 1935 (smaad-zaak van 't Sant), 29-jan-1936
Aantekening inzake contact van oud-secretaris van Kardinaal van Rossum met M.V.E.H.J.M. graaf de Marchant et d'Ansembourg, 20-jan-1936
Verslaglegging inzake de verspreiding van de brochure "Colijn's doodendans" door de NSB, 2-mrt-1936
Rapport van de Politie bij de Staatsmijnen in Limburg inzake NSB-propagandaclub "Gilde der Voortrekkers", 27-feb-1936
Rapport van de 2e Divisie Koninklijke Marechaussee District Maastricht inzake de aanwezigheid van veel Nederlanders tijdens het Parteigründungsfeier van de NSDAP op 24 februari 1936 te Münster, 3-mrt-1936
Verslaglegging van de Rijksrecherche Maastricht inzake de NSB te Benedictijnenklooster Vaals, 8-apr-1936
Rapport van de Rijksrecherche Maastricht inzake een actie van de NSB om de meerderheid in de Tweede Kamer te behalen, 7-mrt-1936
Rapport van de procureur-generaal (Directeur van Politie) inzake een foto genomen tijdens de NSB-vergadering van 30 augustus 1935 in het sleepschip Eugenie te Maasbracht, 12-mrt-1936
Rapport van de Koninklijke Marechaussee 1e Divisie inzake de benoeming van Farwerck tot hoofd van Organisatie en Van Duijl tot hoofd Propaganda a.i., 11-mrt-1936
Rapport van de Koninklijke Marechaussee 1e Divisie inzake een groepsfoto van de Weer-afdeling van de NSB Afdeling Roermond en omstreken (met foto), 11-mrt-1936
Rapport van de Politie bij de Staatsmijnen in Limburg inzake een NSB-actie onder mijnwerkers, 13-mrt-1936
Rapport van de Gemeentepolitie Brunssum inzake het royement van NSB-lid J.H. Vergoossen te Amstenrade, 17-mrt-1936
Gegevens inzake NSB-actie in Zuid-Limburg verstrekt door J.A.I.H. Graafland, reserve-kapitein in speciale dienst bij de Generale Staf, 24-mrt-1936
Rapport van het Commissariaat van Politie te Kerkrade inzake de verspreiding van pamfletten door de NSB in Kerkrade, 20-mrt-1936
Rapport van de Politie Sittard inzake de verspreiding van pamfletten door de NSB in Sittard, 19-mrt-1936
Rapport van het Commissariaat van Politie te Heerlen inzake de verspreiding van pamfletten door de NSB in Heerlen, 18-mrt-1936
Brief van het Departement van Justitie inzake het onderzoek naar de eventuele uitzetting van de Belgische priester R. Desmet uit Nederland, 27-mrt-1936
Rapport van het Commissariaat van Politie te Kerkrade inzake de verspreiding van een pamflet door de NSB in Kerkrade, 4-apr-1936
Rapport van het Commissariaat van Politie te Kerkrade inzake de verspreiding van pamfletten door de NSB in Kerkrade met betrekking tot de film "Heldenkermis", 8-apr-1936
Stukken betreffende inlichtingen over Gewestelijk Inspecteur van de NSB en lid van de Raad van Katholieken, J.J. Boddé te Eindhoven (met gefotografeerde stukken), 2-apr-1936
Stukken betreffende de samenwerking tussen de NSB en de NSDAP, 6-apr-1936
Stukken betreffende de landdag van de NSB te Lunteren (gehouden op Pinkstermaandag), 20-apr-1936
Stukken betreffende het verspreiden van een brochure "De Nieuwe Regeling der Mijnwerkerspensioenen" door de NSB, 22-apr-1936
Rapport van het Commissariaat van Politie te Kerkrade inzake verspreiding van een pamflet door de NSB in Kerkrade, 17-apr-1936
Verslaglegging inzake de vergadering van de Commissie voor Buitenlandsche Actie uit den Raad van Vlaanderen gehouden op 19 april 1936 te Antwerpen, 20-4-1936; (3 juni 1936?)
Rapport van Politie Maastricht inzake de benoeming van H.J. Borgman als nieuwe leider van de Kring Maastricht van de NSB (i.p.v. P.F. Wittermans) en de ledenlijst van de Groep Wijk-Maastricht, 15-mei-1936
Aantekening inzake de levering door wapenhandelaar L.H.J. Gadet van revolvers aan de NSB-er H. van Gemert te Kerkrade, ---
Rapport van Politie Maastricht inzake inbraak in Wittemans' bureau door de Kring Maastricht (met knipsels en gefotografeerde brieven), 15-mei-1936
Rapport van Politie Maastricht inzake mutaties, onenigheid en achteruitgang van de NSB Afdeling Maastricht, 15-mei-1936
Rapport van het Commissariaat van Politie te Heerlen inzake gegevens van leden van de NSB Groep Heerlerheide-Heerlen gevonden bij groepsleider P. van der Waarden, met lijsten, 30-mei-1936
Rapport van Gemeentepolitie Hoensbroek inzake de Mijnraden, 18-mei-1936
Rapport van het Commissariaat van Politie te Heerlen inzake het model "burgerlijke stand"-kaart van de NSB, 29-apr-1936
Rapporten van het Commissariaat van Politie te Kerkrade inzake de verspreiding van pamfletten van de NSB, 2-mei-1936
Rapport van Commissaris van Politie Roermond inzake de stand van zaken bij Afdeling Roermond van de NSB (kringleider: G.A. Philips, voorheen: R. Heijnen), 23-mei-1936
Rapport van het Commissariaat van Politie Kerkrade inzake de verspreiding van pamfletten over mijnwerkerspensioenen door de NSB, 7-mei-1936
Rapport van de Commissaris van Politie te Kerkrade inzake de verspreiding van pamfletten omtrent de verheerlijking van de prestaties van M.V.E.H.J.M. graaf de Marchant et d'Ansembourg in de Eerste Kamer, 15-mei-1936
Stukken betreffende het onderzoek naar J.J. van de Vlugt, ontvanger der Directe Belastingen te Kerkrade, inzake het NSB-lidmaatschap, 29-mei-1936
Rapporten van het Commissariaat van Politie Kerkrade inzake de verspreiding van diverse pamfletten door de NSB in Kerkrade, 1-jul-1936
Rapport van het Commissariaat van Politie Kerkrade inzake de verspreiding van pamfletten onder mijnwerkers door de NSB in Kerkrade, 18-jul-1936
Rapport van de 2e Divisie Koninklijke Marechaussee inzake rellen tijdens het verspreiden van pamfletten door de NSB te Beesel, 15-aug-1936
Stukken betreffende aanbieden van een exemplaar van het NSB-pamflet "Wordt ook uw kerk een paardenstal?", 8-aug-1936
Stukken betreffende het onderzoek naar stukken afkomstig van J. Boddé (met gefotografeerde brieven), 24-aug-1936
Stukken betreffende de angst van Frankrijk dat de NSB bij een eventuele doortocht van Duitse troepen een welwillende neutraliteit zou bevorderen, 24-aug-1936
Stukken betreffende het aanbieden van een exemplaar van het Strijdblad voor de Mijnstreek van de NSB "Et Brent", 13-aug-1936
Rapport van het Commissariaat van Politie te Heerlen inzake de belangstelling van de NSB voor de bewapening van de Heerlense Burgerwacht, 26-aug-1936
Stukken betreffende het onderzoek naar pastoor J. Maybaum te Maastricht, 1-sep-1937
Stukken betreffende het onderzoek naar pastoor J. Maybaum te Maastricht, 1-sep-1937
Stukken betreffende het onderzoek naar pastoor J. Maybaum te Maastricht, 1-sep-1937
Rapporten van het Commissariaat van Politie Kerkrade inzake de verspreiding van pamfletten door de NSB in Kerkrade, 1-sep-1936
Stukken betreffende diverse knipsels over propagandamateriaal van de NSB, ---
Stukken betreffende de NSB en de Katholieke Kerk (bevat veel knipsels), jul-1936
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS