Archieven

 1862 Procureur-generaal te ’s-Hertogenbosch betreffende toezicht en controle op de NSB en andere rechtsextremistische bewegingen en/of personen in Noord-Brabant en Limburg, 1933 – 1940
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
INHOUD EN STRUCTUUR VAN HET ARCHIEF
AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER
Inventaris
Stukken betreffende de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in Zuid-Limburg
8 Map 8, 1937-1938
1862 Procureur-generaal te ’s-Hertogenbosch betreffende toezicht en controle op de NSB en andere rechtsextremistische bewegingen en/of personen in Noord-Brabant en Limburg, 1933 – 1940
Inventaris
Stukken betreffende de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in Zuid-Limburg
8 Map 8, 1937-1938
Datering:
1937-1938
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
omslag
Tabstroken:
Rapport van de 2e Divisie Koninklijke Marechaussee inzake de vernieling van een zogenaamde Oranjeboom te Banholt, 13-jan-1937
Rapport van het Commissariaat van Politie te Heerlen inzake de verdeeldheid binnen Kring Heerlen van de NSB, 29-jan-1937
Rapport van de Gemeentepolitie Brunssum inzake NSB-activiteiten te Brunssum in het jaar 1937, 29-jan-1938
Stukken betreffende het onderzoek naar de relatie tussen de NSB en het Zwart Front, 10-feb-1937
Stukken betreffende het onderzoek naar het feit dat de heer Markus, groepsleider van de NSB Heerlen, met twee minderjarige meisjes heeft geslapen, 6-feb-1937
Rapport van het Commissariaat van Politie te Heerlen inzake het functioneren van J.A. Markus te 's-Gravenhage als opzichter bij de Genie, 7-sep-1939
Rapport van Politie Maastricht inzake een vergadering van de NSB Kring Maastricht gehouden op 30 januari 1937 te Maastricht, 2-feb-1937
Geleidebrief aan de minister van Justitie inzake de aanbieding van rapporten van de rijksrechercheur Erasmus te Maastricht omtrent acties van de NSB, 11-feb-1937
Artikel uit het blad "Hou Zee" inzake een verkiezingspropaganda (vlag en bord) van de NSB in de gemeente Schaesberg, 12-feb-1937
Rapport van het Commissariaat van Politie te Heerlen inzake belangstelling van NSB-er J. Seelen te Heerlen voor de burgerwacht te Heerlen, 13-feb-1937
Rapport van de Gemeentepolitie Schinveld inzake de overtreding van het uniformverbod door de NSB te Schinveld, 17-feb-1937
Geleidebrief van het Commissariaat van Politie Kerkrade inzake de verspreiding van het pamflet "De Houding der Nederlandsche Partijpers, Beoordeeld door niet NSB-ers en door de Partijbladen Zelf", 1-mrt-1937
Lijst van namen, opgesteld door het Commissariaat van Politie Kerkrade, van NSB-ers (uit Zuid-Limburg) die hebben deelgenomen aan de Voorjaarsmars van de NSB op 28 maart 1937 te Amersfoort, 31-mrt-1937
Rapport van het Commissariaat van Politie te Heerlen inzake de verhuizing van groepsleider van de NSB te Heerlen naar 's-Gravenhage, 26-mrt-1937
Rapport van de Gemeentepolitie Geleen inzake de verspreiding van pamfletten door de NSB in Geleen in de periode 15 - 20 maart 1937, 30-mrt-1937
Stukken betreffende de verstoring door de NSB van een vergadering van het Comité Zuid-Limburg van de Vereeniging voor Nationale Veiligheid gehouden op 8 maart 1937 te Heerlen, 15-mrt-1937
Stukken betreffende de verstoring door de NSB van een vergadering van het Comité Zuid-Limburg van de Vereeniging voor Nationale Veiligheid gehouden op 8 maart 1937 te Heerlen, 15-mrt-1937
Rapport van de Gemeentepolitie te Gulpen inzake de stand van zaken bij de NSB te Maastricht, 10-mrt-1937
Rapport van de Politie bij de Staatsmijnen in Limburg inzake de controle door blokleiders van de NSB van bewoners in hun blok, 17-mrt-1937
Artikel uit "Volk en Vaderland" inzake een geheime aanschrijving van de procureur-generaal ten aanzien van W. Busscher, inspecteur van de NSB in het gewest Gelderland, 14-mrt-1937
Rapport van het Commissariaat van Politie Kerkrade inzake het aantreffen van een vlag met "Kiest Mussert" op een schoorsteen van de mijn "Willem-Sophia" te Kerkrade, 22-mrt-1937
Verslag, opgesteld door de Inlichtingendienst, van een vergadering van de NSB gehouden op 3 april 1937 te Lutterade (spreker: de heer Kamphuis), 8-apr-1937
Stukken betreffende inlichtingen met betrekking tot een naturalisatieverzoek van G. Thoren te Kerkrade, 8-apr-1937
Rapport van de 2e Divisie Koninklijke Marechaussee inzake het aantreffen van een NSB-vlag op de gresbuizenfabriek van fabrikant Janssen te Reuver, 14-apr-1937
Bericht van de Rijksrecherche Maastricht inzake het werven van NSB-leden in Duitsland, 18-apr-1937
Rapport van het Commissariaat van Politie Kerkrade inzake de begrafenis van de NSB-er M.J. Hermans te Kerkrade, 5-mei-1937
Stukken betreffende acties tegen (buitenlandse) NSB-ers, 24-mei-1937
Stukken betreffende het beschadigen van verkiezingspamfletten door de NSB te Kerkrade, 26-mei-1937
Verslaglegging inzake een bijeenkomst van de NSB gehouden op 19 mei 1937 te Simpelveld (spreker: de heer Strijthagen), 28-mei-1937
Rapport van het Commissariaat van Politie Kerkrade inzake de verplaatsing van het kringhuis van de NSB te Kerkrade, 6-jul-1937
Rapport van het Commissariaat van Politie Kerkrade inzake een NSB-wandeltocht te Venlo, 21-aug-1937
Rapport van de Rijksveldwacht 1e District Brigade Geleen inzake de stand van zaken bij de NSB te Amstenrade, 8-sep-1937
Verslaglegging van een colportage-actie door de NSB op 20 november 1937 te Maastricht, 25-nov-1937
Stukken betreffende het aanbieden, door het Commissariaat van Politie Kerkrade, van een exemplaar van een brochure "Pastoor Leonards en de Nederlandsche R.K. Pers", 11-dec-1937
Aantekening inzake een artikel uit "Volk en Vaderland" omtrent misleidende voorlichting over het samengaan van SDAP met RKSP, ---
Knipsels met betrekking tot de NSB, ---
Stukken betreffende de Reichsdeutsche Gemeinschaft (RGD) in Nederland
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS