Archieven

 1862 Procureur-generaal te ’s-Hertogenbosch betreffende toezicht en controle op de NSB en andere rechtsextremistische bewegingen en/of personen in Noord-Brabant en Limburg, 1933 – 1940
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
INHOUD EN STRUCTUUR VAN HET ARCHIEF
1862 Procureur-generaal te ’s-Hertogenbosch betreffende toezicht en controle op de NSB en andere rechtsextremistische bewegingen en/of personen in Noord-Brabant en Limburg, 1933 – 1940
Inleiding
INHOUD EN STRUCTUUR VAN HET ARCHIEF
INHOUD EN STRUCTUUR VAN HET ARCHIEF

INHOUD

Alle aangetroffen archiefstukken hebben betrekking op handelingen en geschriften inzake het toezicht en controle op de NSB en andere rechts-extremistische bewegingen en/of personen in Noord-Brabant en Limburg gedurende de vooroorlogse jaren (1933-1940).

SELECTIE EN VERNIETIGING


Bij aanvang had het archief een omvang van 1.75 meter. Gezien de historisch-wetenschappelijke waarde van een groot deel van het archief zouden bij selectie slechts enkele archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen. Daarom zijn alle archiefbescheiden bewaard gebleven.
VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING

Het Ministerie van Justitie heeft Doc-Direkt opdracht gegeven de archiefbescheiden van de procureur-generaal te ’s-Hertogenbosch in goede geordende en toegankelijke staat te brengen opdat het archief kan worden overgebracht naar het Brabants Historisch Informatie Centrum.
Voor de bewerking van het archief werd een archiefbewerkingsplan samengesteld, dat de basis vormde voor de bewerking. In het plan, dat werd goedgekeurd door het Ministerie van Justitie en het Nationaal Archief, zijn de afspraken met betrekking tot de selectie, ontsluiting, materiële verzorging en overbrenging vastgelegd.

De begincesuur van het archief werd bepaald door het oudste aangetroffen stuk. De eindcesuur werd bepaald op het laatst gedateerde stuk van 1940.
Het archief heeft grote historisch-maatschappelijke relevantie, met name voor onderzoek naar de ontwikkeling van rechts extremistische bewegingen en de daarbinnen actieve personen in Limburg en Noord-Brabant in de jaren ’30.

Ten behoeve van de overbrenging naar het Brabants Historisch Informatie centrum dient het archief te voldoen aan de in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (2001) gestelde eisen. Concreet betekent dit dat de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
- Alle ijzerwerk (paperclips, nietjes, hechtmechanieken e.d.) is verwijderd;
- Foto's, lichtdrukken en andere materialen die aan sterkere chemische reacties dan goed
papier onderhevig zijn, zijn voorzien van afzonderlijke fourflaps;
- Het archief is verpakt in omslagen, archiefdozen en etiketten die voldoen aan de ICN-kwaliteitseis.

ORDENING VAN HET ARCHIEF

Het eindresultaat van de bewerking is een inventaris op de archiefbescheiden van de procureur-generaal te ’s-Hertogenbosch. Volgens afspraak zijn de archiefbescheiden in deze inventaris in enge zin op serieniveau toegankelijk gemaakt, op basis van de in het archiefbewerkingsplan genoemde indeling.

Onder de inventarisnummers is een nadere omschrijving van de stukken gemaakt.

AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS