skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 2010 Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant met rechtsvoorgangers, (1975) 1985-2004 (2006)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Voorwoord
Beschrijving van het archief
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
Landelijke ontwikkelingen tussen 1973-1993
1.1 Voorop lopende Project-, initiatief- en werkgroepen
1.2 Stichting Vrouwensteunpunten Noord-Brabant
1.3 Stichting Ondersteuning Plaatselijk en Regionaal Emancipatiewerk Noord-Brabant (OPEN)
2010 Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant met rechtsvoorgangers, (1975) 1985-2004 (2006)
Inleiding
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
1.3
Stichting Ondersteuning Plaatselijk en Regionaal Emancipatiewerk Noord-Brabant (OPEN)
Datering:
1986-1989
Op 24 januari 1986 werd te ’s-Hertogenbosch de Stichting OPEN opgericht. De stichting vestigde zich per 1 februari 1986 aan de Stationsweg 33 te ’s Hertogenbosch * 2. De huisvesting werd gedeeld met de Provinciale Vrouwenraad. Als snel stuitte het delen van de kantoorruimte op praktische problemen en week de stichting tijdelijk uit naar een vrijstaande kantoorruimte bij het vrouwenpunt in Gemert. In maart 1987 werd een definitieve ruimte gevonden in een pand aan de Gasthuisstraat 9 te ’s-Hertogenbosch. De stichting werd gesubsidieerd vanuit de tijdelijke RBR-ew door het Rijk. De provincie Noord-Brabant steunde de stichting voor wat betreft de salaris-, apparaats- en begrotingskosten, op basis van het jaarprogramma vrouwenwerk 1986 en de algemene subsidieregeling provincie Noord-Brabant “Provinciale projecten vrouwenemancipatie1984”.
De Stichting OPEN had als doelstelling: het bevorderen van emancipatie van vrouwen door middel van ondersteuning van het direct uitvoerende emancipatiewerk. Het ging, naast organisatie van activiteiten, ook om het leggen van verbindingen tussen werkgroepen en instanties.De Stichting zag het als haar taak de communicatiekanalen tussen de diverse groepen open te houden en zo nodig open te maken. Onder vrouwenemancipatie werd daarbij verstaan “het verkrijgen van meer inzicht in en samenhang tussen de persoonlijke en maatschappelijke positie van vrouwen” om zodoende daarin zelf verandering te kunnen aanbrengen en te komen tot meer maatschappelijke deelname en macht.

*2. Huurovereenkomst tussen de Stichting Agogisch Audiovisueel Didaktisch Centrum en de Stichting Ondersteuning Plaatselijk- en regionaal Emancipatiewerk te Noord-Brabant te Uden, 1986.
Deze doelstelling werd geconcretiseerd in twee werkdoelen, namelijk:
A. Ontwikkelen en realiseren van formele organisatievormen ten behoeve van bovengenoemde ondersteuning.
B. Het ondersteunen tot verzelfstandiging van vrouwen en vrouwengroepen, het weerbaar maken en het leren kennen van eigen kracht van vrouwen, om met eigen machtsmiddelen en onder eigen voorwaarden deel te nemen aan de maatschappij *3 .
Concreet beschreef de provincie in een taakomschrijving dat de steunfunctie was gericht op uitvoerende taken. De steunfunctionaris hield zich bezig met de kwaliteit van de activiteiten die via met name de tijdelijke RBR-ew uitgevoerd werden. De provincie dacht daarbij aan zaken als methodiekontwikkeling, verschaffen van informatie, steun bij het opzetten van activiteiten zoals kadertraining, advisering over subsidiëring, begeleiden van plaatselijke en regionale samenwerking en netwerkvorming, ontwikkelen van nieuwe initiatieven, enz. Het ging hierbij dus om ondersteuning van het basisemancipatiewerk vooral op gemeentelijk niveau’ *4.

(Vervolg: 1989 samen met Prov.Vrouwenraad in WSB -> 1990 en vervolgens Bureau Basisemancipatie)

*3. Statuten Stichting OPEN, 1986.
*4 Steunfunctie Stichting OPEN, Jaarverslag 1986-1987, ’s-Hertogenbosch, 1987, p 3.
1.4 Stichting Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR)
1.5 Provinciaal Bureau Basisemancipatie voorheen Werkgeverscommissie Basisemancipatie (WSB)
1.6 Emancipatiebureau Noord-Brabant voorheen Stichting Vrommes bureau voor emancipatievraagstukken
1.7 Stichting Noord-Brabants steunfunctie-instituut Vrouwenemancipatie “Emancipatie Ondersteunings Stichting”(EOS)

1.8 Stichting Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant
2. Verantwoording van de inventarisatie
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
4. Overzicht van geraadpleegde literatuur en bronnen
5. Overzicht van gebruikte afkortingen
6. Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS