skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

 2010 Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant met rechtsvoorgangers, (1975) 1985-2004 (2006)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Voorwoord
Beschrijving van het archief
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
Landelijke ontwikkelingen tussen 1973-1993
1.1 Voorop lopende Project-, initiatief- en werkgroepen
1.2 Stichting Vrouwensteunpunten Noord-Brabant
1.3 Stichting Ondersteuning Plaatselijk en Regionaal Emancipatiewerk Noord-Brabant (OPEN)
1.4 Stichting Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR)
2010 Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant met rechtsvoorgangers, (1975) 1985-2004 (2006)
Inleiding
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
1.4
Stichting Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR)
Datering:
(1975-) 1986-1988
De Stichting PVR werd in 1975 opgericht naar aanleiding van het jaar van de vrouw. Het was een overleg- en samenwerkingsverband van ca. twintig zelfstandige vrouwenorganisaties *5 . De verschillende aangesloten organisaties onderscheidden zich door verschil in herkomst, structuur en werkwijze. De activiteiten van de organisaties sloten in hun aard aan bij de maatschappelijke positie van de leden. De organisaties verschilden tot slot ook aanzienlijk wat betreft hun regionale spreiding, omvang van het werkgebied en aantal leden. De PVR werkte met en voor vrijwilligers en was er op gericht een ontmoetingsplaats te zijn voor overleg om de verschillen in het emancipatiewerk binnen de verschillende traditionele vrouwenorganisaties van elkaar te leren kennen.
De Stichting stelde zich tot doel de samenwerking te bevorderen van de aangesloten organisaties teneinde vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid de deelname van de vrouw aan alle facetten van de samenleving te stimuleren. Dit met inachtneming van het eigen karakter van de zelfstandigheid van de aangesloten organisaties.
Het werk bestond uit:
•Het verstrekken van informatie aan de aangesloten organisaties
•Het fungeren als klankbord voor de aangesloten organisaties
•Het signaleren van vragen vanuit o.m. de aangesloten organisaties
•Aandacht hebben voor maatschappelijke en sociale ontwikkelingen die belangrijk zijn voor vrouwen
In 1984 was het bureau, voor zover de bronnen teruggaan, gevestigd aan de Frederik Hendriklaan 24 te ’s-Hertogenbosch. De PVR kende een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en vanaf 1986 een steunfunctionaris met een administratieve kracht. De steunfunctionaris, de administratieve kracht, huisvesting en activiteiten werden met subsidie van de provincie Noord-Brabant betaald.

*5. Zie bijlage 6. Overzicht van aangesloten organisaties
De subsidie werd verstrekt op basis van het jaarprogramma vrouwenwerk en de algemene subsidieverordening 1984 provincie Noord-Brabant en onder voorbehoud van de beslissing van de minister van WVC over de Rijksbijdrage emancipatiewerk. Van begin af aan werd er sinds 1986 nauw samen gewerkt met de Stichting OPEN. Per 1 maart 1986 verhuisde het bureau naar de Stationsweg 33, waar ook de Stichting OPEN was gevestigd. Vanaf 1988 werd er serieus gesproken over de mogelijkheden om met elkaar te fuseren. In het kader van de HEI-operatie van de provincie werd een fusie nog even uitgesteld.

(Vervolg: samen met Stichting OPEN in WSB ->1989 en vervolgens Bureau Basisemancipatie 1990-1991)
1.5 Provinciaal Bureau Basisemancipatie voorheen Werkgeverscommissie Basisemancipatie (WSB)
1.6 Emancipatiebureau Noord-Brabant voorheen Stichting Vrommes bureau voor emancipatievraagstukken
1.7 Stichting Noord-Brabants steunfunctie-instituut Vrouwenemancipatie “Emancipatie Ondersteunings Stichting”(EOS)

1.8 Stichting Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant
2. Verantwoording van de inventarisatie
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
4. Overzicht van geraadpleegde literatuur en bronnen
5. Overzicht van gebruikte afkortingen
6. Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS