skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

 2061 P. Mommersteeg, 1929-1964
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
LEVENSLOOP VAN PETRUS JOSEPHUS MARIA MOMMERSTEEG.
HET ARCHIEF
2061 P. Mommersteeg, 1929-1964
Inleiding
HET ARCHIEF
Het archief, beschreven in deze inventaris, is na de dood van P. Mommersteeg, overgebracht naar het Archief van het Bisdom van 's-Hertogenbosch en is nu ook eigendom van het Bisdom.
De omvang van het archief bedraagt 3 strekkende meter.
Het archief loopt van 1929 tot en met 1964. Als begindatum is 1929 gekozen omdat het oudste stuk van het archief, de benoeming van P. Mommersteeg tot directeur van de Diocesane Bond
de Jonge Werkman, uit dat jaar afkomstig is. De einddatum is 1964 omdat het jongste stuk, een zakagenda van P. Mommersteeg, uit dat jaar stamt.
Bij de overdracht van het archief bleek er gedeeltelijk een grove ordening te zijn volgens de functies, die P. Mommersteeg bekleedde.
Zo waren er de volgende rubrieken aanwezig:
- secretaris van "The American Committee to Aid the University of Nymegen";
- secretaris van "The Netherlands East Indies Catholic Mission Relief";
- afgevaardigde van de leden van de Raad van Bestuur van "De Centrale voor Katholieke Missies in Nederlands Indië";
- briefwisseling.
Deze rubrieken konden in de nieuwe indeling van het archief, die ontleend is aan het artikel "Het conglomeraat ontward", worden ondergebracht. * 
Deze nieuwe indeling is als volgt:
1. stukken betreffende persoonlijk en openbaar leven gezamenlijk;
2. stukken betreffende persoonlijk leven;
3. stukken betreffende openbaar leven.
Bij de stukken betreffende persoonlijk en openbaar leven gezamenlijkzijn agenda's, briefwisseling, krantenknipsels en foto's ondergebracht. Bij de oude orde bleek een groot deel van de briefwisseling chronologisch geordend te zijn, het overige deel was per rubriek geordend. Deze splitsing in de briefwisseling is bij de nieuwe indeling aangehouden: de briefwisseling
betreffende algemene onderwerpen is ondergebracht bij persoonlijk en openbaar leven gezamenlijk en de briefwisseling betreffende een specifiek onderwerp is ondergebracht bij betreffend
onderwerp.
Bij de stukken betreffende het persoonlijk leven zijn die stukken geplaatst, waarin P. Mommersteeg een persoonlijke rol heeft vervuld.
Bij de stukken betreffende het openbaar leven zijn die stukken geplaatst, waarin P. Mommersteeg uitdrukkelijk een maatschappelijke rol heeft vervuld. Bij de teksten van artikelen, geschreven door P. Mommersteeg, was bij de oude orde een splitsing aanwezig, die bij de nieuwe indeling is aangehouden. Teksten van artikels betreffende een bepaald onderwerp zijn bij betreffend
onderwerp gezet; de overigen zijn bij de rubriek "auteur" geplaatst.
Daar de meeste archiefstukken, die ondergebracht zijn bij de inventarisnummers IIIB-IIIE, in het Engels zijn, is dit niet bij ieder inventarisnummer afzonderlijk vermeld.
LITERATUUR

1. Het Conglomeraat ontward; aanwijzingen voor het inventariseren van familiearchieven; door J.A.A. Bervoets, J.A.M.Y. Bos-Rops, Th.J.N.M. Marcelis e.a.
In: Nederlands Archievenblad 88(1984) nr. 3.

2. In memoriam rector P. Mommersteeg.
In: Bisdomblad; voor het Diocees Den Bosch 43(1966) nr. 2257 p. 2.

3. A. Mulders, De katholieke universiteit in 1946-1947; rede uitgesproken ter gelegenheid van de overdracht van het rectoraat op maandag 15 september 1947 door den aftredende rector
magnificus; Nijmegen, 1947.

4. Statuten en huishoudelijk reglement van de parochiale (plaatselijke)
afdeelingen van de Jonge Werkman; Z.pl., z.j.

5. Verdeling Albany-goederen begonnen aan de stadspui.
In: De Gelderlander november 1947.

6. W.G. Versluis, Door eigen kracht; vijftig jaar geschiedenis van de Bossche Diocesane Bond der K.A.B.; 1903-1953.
Tilburg, 1953.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS