skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Lijst van priorinnen tot 1900
Lijst van proosten tot 1900
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
593 1556 augustus 28
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert zessenvyftich. achtentwintich daghe in Augusto.
Voor Cornelis vanden Corput en Jan vanden Berghe, schepenen in Breda, neemt Ghoris Jan Schelkensz. timmerman in pacht van St. Catharinadal 3 1/2 roeden erf te Breda. « aende plaetse genaempt der Nonnnenvelt. ... suytwaert aenden wech loepende beneden neven der stadt wal daer de doelen zyn vande hant booch schutters, westwaert aender nonnenvelt voors. noortwaert aen Peter Jan Mermansz. erve dwelck de wederdeel hyer af is, byden zelven Peteren vanden clooster voors. oock vercregen synde ende daer in de zelve Peter alnu oock gevest is , ende oostwaert comende aende derve vande clooster voors. », voor 18 stuivers en 2 oort erfcijns.
2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
Inleiding
Regesten
593 1556 augustus 28
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert zessenvyftich. achtentwintich daghe in Augusto.
Voor Cornelis vanden Corput en Jan vanden Berghe, schepenen in Breda, neemt Ghoris Jan Schelkensz. timmerman in pacht van St. Catharinadal 3 1/2 roeden erf te Breda. « aende plaetse genaempt der Nonnnenvelt. ... suytwaert aenden wech loepende beneden neven der stadt wal daer de doelen zyn vande hant booch schutters, westwaert aender nonnenvelt voors. noortwaert aen Peter Jan Mermansz. erve dwelck de wederdeel hyer af is, byden zelven Peteren vanden clooster voors. oock vercregen synde ende daer in de zelve Peter alnu oock gevest is , ende oostwaert comende aende derve vande clooster voors. », voor 18 stuivers en 2 oort erfcijns.
NB:
Origineel : Karters, nr. 488, op 21-30 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Clooster van sinte Kathelynendale te Breda. — Corn. Schelllekens, nu Jan Crausen de Schilders wedue xviij st. ij ort. — Nonnenvelt (XVIIe e.). — Modo in stadt. — fol. 29. — nu. 15. — d'erve op den hoeck — 18 st. 2 ort — No 13. — a° 1556, 28 Aug. (XVIIIe e.).
Afschift : Cart B, fol. 75.
Zie ook
596 1558 januari 29
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert achtenvyftich, negenentwintich dage in Januario.
Voor Adriaan Schoute en Claas vanden Brandt, schepenen te Breda, heeft Jenneken Cornelis Mensaerts dochter, weduwe wijlen Jan Bricx, met Bernard Roserius haar voogd, in pacht genomen van St. Catharinadal de helftscheiding van een huis, boomgaard, hof en erfenis met toebehoorten, « Lemmens bogaert » genoemd, omtrent 40 1/4 roeden groot, gelegen te Breda « in dackerstrate neven de wederhelftscheydinge... opt westzyde, ende Jan Jacops zoens vander Byestraten, Bernaert Roserius, der voorgen. Jenneken Jan Bricx weduwe ende Christoffel Herinckel alias Picquet hoven ende erven al opte oostzyde, voor comende aende voors. ackerstrate ende achter streckende tot aenden muer of aen tfondament vanden muer aen twater aldaer mette helft vanden wech dye tclooster voors. heeft comende vander nonnenvelt inden bogaert hovinge ende erffnisse voors. tusschen twater ende Christoffel Herinkels alias Picque hof ende erve by hem vande clooster voors. eertyts gecoft ende vercregen zynde, welcken wech de voorgen. Jenne-ken Jan Bricx wedue met dese heur helftscheydinge ende den voorgen. Jan Often zone van Galen met zyn helftscheydinge daer neven voors. half ende half hebben ende gebruycken zullen », voor 12 kar. gulden en 1 1/2 stuivers erfcijns, eeronderpand « mette helft van alzulcke twee Ryns vyff stuvers ende derdalf ort stuvers,... als tcapittel van Breda van outs opte geheele huysinge, bogaert, hovinge ende erffenisse voors. heffende is ».
Records 601 t/m 601
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1271-1900
Vindplaats origineel:
Depot priorij Sint-Catharinadal, Oosterhout
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS