skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 2145 Familie de van der Schueren, 1715-1947
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historische inleiding
Het archief
2145 Familie de van der Schueren, 1715-1947
Inleiding
Het archief
Het archief werd bij aanvang van inventarisatie in goede staat aangetroffen. Er was al heel wat voorwerk door de familie verricht in de vorm van een minutieuze lijst van beschreven archiefstukken (zie inv.nr. 159). Het archief is vooral gevormd rondom twee adelsdiploma's (inv.nrs. 5 en 54). Daardoor is het nogal fragmentarisch voor wat betreft andere familiestukken.
Niet onvermeld mag blijven dat voor de indeling van het archief dankbaar gebruik is gemaakt van het geslachtregister (inv.nr. 58) dat nodig was voor de bewijsvoering van de adelstand van de familie voor de Hoge Raad van Adel in de 19e eeuw.
Voor de overzichtelijkheid én om de generatieopbouw te tonen is er voor gekozen om de archiefstukken te ordenen naar de betreffende persoon in de familie stamboom.
Dat betekent dat er hiaten in zitten aangezien van niet alle personen archiefstukken aangetroffen werden. Daarvan is dan enkel een rubriekstitel zichtbaar.
Er zijn twee typen archiefstukken te onderscheiden:
-Archivalia opgemaakt of ontvangen door de persoon in kwestie. (bijv. benoemingen in functies, onderscheidingen, brieven van of aan die persoon).
-Archivalia die in het kader van genealogisch onderzoek naar de familie stamboom zijn opgemaakt of ontvangen (later opgemaakte of ontvangen extracten uit Doop-Trouw en Begraafboeken of extracten Burgerlijke Stand, alsook de afstammingsreeksen en stambomen gezien vanaf een bepaald persoon in de tijd).
Alle archiefstukken betrekking hebbende op één familielid (of gezin) in mannelijke rechte lijn zijn dus rubrieksgewijs bij elkaar geplaatst, ook al zijn ze niet persé opgemaakt of ontvangen door die persoon. Ook stukken van of over diens vrouw, kinderen of andere familieleden van diens vrouw zijn onder die rubriek geplaatst.
De topstukken of meest fraaie stukken van het archief zijn het adelsdiploma door keizer Karel VI voor Gaspar Joseph van 1715 (inv.nr. 5) en de adelsverklaring door Willem I van Joannes Franciscus de van der Schueren (inv.nr. 54).

Op het BHIC is tevens het archief van de Ridderschap van Noord-Brabant aanwezig (BHIC toegangsnummer 1304). Ook daar zijn nog stukken te vinden over de familie De van der Schueren. Met name in de inv.nrs.: 1. Notulen 4. Bijlagen notulen 8. Ledendossiers 11. Bewijsstukken toegelaten leden en 12. Genealogische correspondentie.
Het archief is in zijn geheel zuurvrij omgepakt en geëtiketteerd. De adelsdiploma's worden in hun originele verpakking opgeborgen en de overige charters worden gevlakt. Het archiefje is qua omvang ca. 0,7 meter na herverpakking.
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS