skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 2160 Classis West-Brabant van gefedereerde Nederlands Hervormde Gemeenten, Gereformeerde Kerken en Evangelisch Lutherse Gemeenten, 2002-2018
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historie en verantwoording inventarisatie
2160 Classis West-Brabant van gefedereerde Nederlands Hervormde Gemeenten, Gereformeerde Kerken en Evangelisch Lutherse Gemeenten, 2002-2018
Inleiding
Historie en verantwoording inventarisatie
Voorgeschiedenis
Het Samen op Weg-proces is de naam van de pogingen tot nauwere samenwerking van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland sinds 1961. Deze kerken werden de Samen op Weg-kerken genoemd. Per 1 mei 2004 resulteerde dit in de fusie van de kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk in Nederland (in dagelijks spraakgebruik vaak afgekort tot Protestantse Kerk of PKN) is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland.
Classis West-Brabant
Tijdens dit Samen op Weg- proces is per 1-1-2002 de Classis West-Brabant opgericht. Dit is het Federatief samenwerkingsverband van de classicale vergadering Breda van de Nederlands Hervormde Kerk en de classis Klundert van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De classis West-Brabant heeft bestaan tot 1-5-2018 toen de Classis West-Brabant opging in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne.
Hoogste bestuursorgaan van de Classis West-Brabant was de Classicale Vergadering. Het dagelijks beleid werd door het Breed Moderamen uitgevoerd. Scriba van de Classis West-Brabant was aanvankelijk E. Fockens die al in 2003 werd opgevolgd door J. Rodenburg, die als scriba maar liefst 12 jaar tot februari 2015 in functie bleef. Toen werd waarnemend scriba C. Gideonse. In 2016 werd Gea Ros-Peters de nieuwe scriba.
In 2010, een tijdsopname, bestond het werkgebied van de classis West-Brabant uit de volgende gemeenten/ kerken:
(Gebruikte afkortingen: E=Evangelisch-Luthers. P= Protestants. G=Gereformeerd. H=Hervormd.)
-Bergen op Zoom (E)
-Bergen op Zoom (P)
-Breda (E)
-Breda (P)
-Chaam c.a. (P)
-Dinteloord (H)
-Dinteloord en Steenbergen (G)
-Dongen - Rijen (P)
-Drimmelen (H)
-Etten-Leur (P)
-Fijnaart - Heijningen - Standdaarbuiten (H)
-Fijnaart c.a. (G)
-Gastel en Kruisland (P)
-Geertruidenberg (H)
-Geertruidenberg / Made (H)
-Ginneken (P)
-Halsteren / Nieuw-Vossemeer (P)
-Hooge Zwaluwe (H)
-Klundert (G)
-Klundert (H)
-Lage Zwaluwe (P)
-Made (H)
-Moerdijk (P)
-Oosterhout (P)
-Oudenbosch c.a. (P)
-Oudenbosch c.a. / Gastel en Kruisland (P)
-Prinsenbeek (G)
-Prinsenbeek (H)
-Prinsenbeek (P)
-Raamsdonk (G)
-Raamsdonk (H)
-Roosendaal (P)
-Steenbergen (H)
-Terheijden en Wagenberg (P)
-Willemstad (P)
-Woensdrecht (P)
-Zevenbergen (G)
-Zevenbergen (H)
-Zundert - Rijsbergen (G)
-Zundert - Rijsbergen c.a. (P)
-Zundert (H)
De belangrijkste taak van de Classis West-Brabant was de vereniging of fusie van de plaatselijke Hervormde Gemeenten, Gereformeerde Kerken, en Evangelisch-Lutherse Kerken tot Protestantse Gemeente. In het archief zijn meerdere tussenstappen bewaard. Vaak vormde Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk eerst een federatie. De plaatselijke fusies konden echter officieel pas van kracht worden na de landelijke fusie per 1-5-2004 van de kerken tot Protestantse Kerk Nederland (PKN). Meestal werden dan ook de grenzen aangepast van de nieuw ontstane Protestantse Gemeente.
Verantwoording inventarisatie.
Het archief van de Classis West-Brabant bevatte ook nog archiefmateriaal van de Classis Klundert en de Classis Breda. Deze archivalia behoren dus niet tot de Classis West-Brabant en zijn bij de betreffende BHIC blokken 270 Classis Klundert, inv.nrs. 28-41 en 255 Classis Breda, inv.nrs. 706-759, gevoegd.
Voorts is het archief van de Classis West-Brabant ingedeeld in twee hoofdgroepen: A. Stukken van algemene aard en B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Tot categorie A. behoren die archiefstukken die een algemeen karakter hebben. Dit zijn met name genoemd: notulen en correspondentie. Daarbij behoren ook de agenda's van vergaderingen en de presentielijsten. Tot categorie B. behoren die archiefstukken die een duidelijk afgebakend onderwerp hebben of tot een taak van de Classis behoren. Hiertoe kunnen behoren: Oprichting Classis West-Brabant, ontwikkeling classis, bestuurszaken, verkiezingen, begeleiden van het samenwerking- of fusieproces van plaatselijke gemeenten en/of kerken, het beroepen van predikanten
Het archief heeft na inventarisatie een omvang van ca. 3,5 m'. De archiefstukken die niet voor bewaring in aanmerking komen hebben een omvang van 0,5 m'. Het zijn veel dubbelen, niet ter zake doende stukken, offertes, kladstukken, brochures en boekjes die niet van de organisatie zijn etc. Deze stukken zullen in overleg met de archievormer dan wel worden geretourneerd dan wel worden vernietigd.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2060 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS