Archieven

 245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Regesten
94 1440-08-04.
Notaris Rutgerus de Arkel de Buschoducis oorkondt dat, in aanwezigheid van abdis Johanna van der Zijpt, Philippa de Dongen, Aleydis de Hoessche, Margareta de Culenborch, Adriana de Oesterseel en Elizabeth de Nemelleer, zusters van het Sint-Claraklooster in 's-Hertogenbosch, zuster Elizabeth de Erpe, geprofeste zuster van dat klooster en dochter van Leonius de Erpe, een deel van haar testament herroept en overgedragen heeft aan Ludolphus Buck, als echtgenoot van haar zuster jonkvrouwe Aleydis, het vruchtgebruik in een kamp land, geheten Den Ouden Camp, in 8 kampen in 't Vuchtbroeck.
245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
Inventaris
Regesten
94 1440-08-04.
Notaris Rutgerus de Arkel de Buschoducis oorkondt dat, in aanwezigheid van abdis Johanna van der Zijpt, Philippa de Dongen, Aleydis de Hoessche, Margareta de Culenborch, Adriana de Oesterseel en Elizabeth de Nemelleer, zusters van het Sint-Claraklooster in 's-Hertogenbosch, zuster Elizabeth de Erpe, geprofeste zuster van dat klooster en dochter van Leonius de Erpe, een deel van haar testament herroept en overgedragen heeft aan Ludolphus Buck, als echtgenoot van haar zuster jonkvrouwe Aleydis, het vruchtgebruik in een kamp land, geheten Den Ouden Camp, in 8 kampen in 't Vuchtbroeck.
Ontwikkelingsstadium:
oorspronkelijk inv.nr. 28
Zie ook
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 629
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS