Archieven

 245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Verwerving en beheer van goederen en rechten
Rivierengebied
Goederen verworven van Arnt van Herlaer, Aleid Pieck en Gerijt van Strijen
Verwervingen krachtens de testamenten
169 Eigendomsbewijs voor het klooster van een erfcijns van 1 rijnsgulden uit 7 hond land in Herwijnen in Den Jachcamp aan Die Mercke, geschenk via Gerijt van Strijen van zijn vrouw Aleid Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlaer, ridder, te innen na Aleids dood, 1476. Met retroacta, 1469, en archiefnotitie, (17e eeuw) i
245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
Inventaris
Verwerving en beheer van goederen en rechten
Rivierengebied
Goederen verworven van Arnt van Herlaer, Aleid Pieck en Gerijt van Strijen
Verwervingen krachtens de testamenten
169 Eigendomsbewijs voor het klooster van een erfcijns van 1 rijnsgulden uit 7 hond land in Herwijnen in Den Jachcamp aan Die Mercke, geschenk via Gerijt van Strijen van zijn vrouw Aleid Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlaer, ridder, te innen na Aleids dood, 1476. Met retroacta, 1469, en archiefnotitie, (17e eeuw)
Datering:
(17e eeuw)
NB:
regestnummers 281, 282, 388
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
3 charters, getransfigeerd, en 1 stuk
Zie ook

Ga
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS