skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
429 1476-03-30.
Schepenen van Zuilichem oorkonden dat broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, verhuurd en uitgegeven heeft aan Gerit van Strijn, broeder tot Zevenbergen, ten behoeve van zijn echtgenote vrouwe Alyt Pieck, te gebruiken als lijfrente, voor 1 oude Vlaamse groot die ze jaarlijks aan het klooster moet betalen zolang ze leeft, de volgende stukken land: in Zuilichem 4 morgen beneden in Den Groeten Kyevitshoevell, 1½ morgen namelijk de helft van de Cleynen Kyevitshoevell, 4 morgen in een andere Cleynen Kyevitshoevell; in Nieuwaal 4, 3 en 6 morgen in Die Langeweyden, 3½ morgen in Die Broichoevell, 2½ morgen in Krijns Broichoevell, 7 hond in Die Haren, 5 hond, het 'nye bauhuyss mit bergen, schueren, stallen, duyffhuyss, bogart' en alle toebehoren, een huis en hofstad 'mit twee bergen, boegart ende dat groete wordelken dair afteraen totten stroem toe', buitendijks, een huis en hofstad 'mit cleyn wordelken mitten heelen cleynen wordelken', ook buitendijks tot de stroom toe, een stuk uiterwaard, de erfpacht van een uiterwaard van de heerlijkheid van het hertogdom Gelre, buitendijks, 1 morgen opt Nuylant, 2 morgen en 5 hond en 7 hond op Die Woirden, een boomgaard achter Harmans Sweren; in Gameren 8 morgen in Die Groeten Kamp en 1 morgen in Cupers Camp; in Aalst 2½ morgen en 2 morgen, Dat Lyeskempken buitendijks; en alle andere goederen die Gerit van Strijen aan het klooster overgedragen heeft in de Eninge van Zuilichem volgens schepenakten van Zuilichem, terwijl de huwelijkse voorwaarden tussen Alyt en Gerit van kracht blijven.
430 1476-07-18.
Notaris Hubertus Back de Hoeghstraten oorkondt dat meester Jacob Muwet, secretaris en ontvanger van de exploiten van de hertog van Bourgondië in het Parlement van Mechelen, en Gielis Vrancx, beiden namens Margriete van Herlair, vrouw van heer Jan van Sint Gorix, enerzijds en meester Adriane Dullairt, licenciaat in de beide rechten, en Johan van Heesbeen, beiden namens broeder Thomaes van Driel, als procurator en 'voerganger' van het klooster van Sint-Sophie bij Den Bosch en in naam van Alijt Pieck, weduwe van heer Aert van Herlair, nu vrouw van jonker Gheerdt van Sevenbergen, anderzijds in hun geschil over door Aert, oom van Margriete, nagelaten goederen een scheidsrechterlijke uitspraak doen na het arrest van het Parlement van Mechelen van afgelopen maart, waarin niet gesproken is over den Corenweert in Poederoijen. Het klooster krijgt de helft van Den Corenweert met alle rechten van vrouwe Margriet erin; het klooster krijgt alles wat Margriet zou erven van haar oom in Zuilichem, Kerkwijk, Poederoijen en elders in Gelre, en alles wat ze van hem zou erven in Deil en Acquoy en al zijn leengoederen in Rhenoy. Het klooster betaalt hiervoor aan Margriet 1200 rijnsgulden min 15 rijnsgulden, half op Bamis en half op Kerstmis of Lichtmis aanstaande. Margriet doet, om deelachtig te worden aan alle goddelijke diensten en werken van het klooster, afstand van alle door Alijt aan het klooster geschonken goederen omwille van het zieleheil van haar overleden man en zichzelf, alsmede van haar rechten op de andere helft van Den Corenweert en alle andere rechten in Poederoijen of elders in Gelre tenzij het leengoederen zijn. Alijt zal het vierde deel hebben van het leengoed Den Nesch tussen Aalst en Poederoijen. Margriet krijgt de overige leengoederen van Aert, maar Alijt krijgt het levenslange vruchtgebruik daarvan.
446 1478-08-08.
Nadat Daniel de Doernen, zoon van Willelmus Noeyen de Doernen, de helft van de tiend uit de goederen van Heytraeck in Deurne en twee derde deel van de helft van de smaltiend in Deurne overgedragen had aan Arnoldus, zoon van Henricus Colen als echtgenoot van Agnes, dochter van Willelmus Noeyen, op voorwaarde dat Arnoldus jaarlijks zou betalen aan de abt van Echternach, aan wie voornoemde tiend leenroerig was, 80 groten cijns uit de twee derde delen van de helft van die tiend, heeft genoemde Daniel erkend en beloofd voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan genoemde Arnoldus dat hij deze 80 groot zal betalen, zodat Arnoldus geen schade zal lijden, en heeft hij bovendien beloofd dat hij een erfpacht van 8 mud rogge uit erfpachten van 9 en 7 mud rogge niet meer zal opeisen op basis van deze tienden.
245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
Inventaris
Regesten
446
1478-08-08.
Nadat Daniel de Doernen, zoon van Willelmus Noeyen de Doernen, de helft van de tiend uit de goederen van Heytraeck in Deurne en twee derde deel van de helft van de smaltiend in Deurne overgedragen had aan Arnoldus, zoon van Henricus Colen als echtgenoot van Agnes, dochter van Willelmus Noeyen, op voorwaarde dat Arnoldus jaarlijks zou betalen aan de abt van Echternach, aan wie voornoemde tiend leenroerig was, 80 groten cijns uit de twee derde delen van de helft van die tiend, heeft genoemde Daniel erkend en beloofd voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan genoemde Arnoldus dat hij deze 80 groot zal betalen, zodat Arnoldus geen schade zal lijden, en heeft hij bovendien beloofd dat hij een erfpacht van 8 mud rogge uit erfpachten van 9 en 7 mud rogge niet meer zal opeisen op basis van deze tienden.
Ontwikkelingsstadium:
oorspronkelijk inv.nr. 61
Beschrijving zegel:
met het geschonden schepenzegel van Adam die Lu en het schepenzegel van Gerardus de Vladeracken
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 629
Kenmerken
Datering:
(1303) 1465-1641 (1653)
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS